Dromen zijn als wilde tijgers

Dromen zijn als wilde tijgers
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmeducatieMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Deze les vormt een voorbereiding op de vertoning van Dromen zijn als wilde tijgers. Ook is er een opdracht uitgewerkt die na het bezoek aan het scholenprogramma kan worden uitgevoerd. Ranji is tegen zijn zin met zijn ouders van India naar Duitsland verhuisd. Zijn vader heeft daar een mooie baan gekregen, maar Ranji heeft een droom: meedoen in een Bollywoodfilm. Als hij ziet dat zijn held, superster Amir Roshan, audities houdt, wil hij nog maar een ding: weg uit Berlijn en terug naar Mumbai. Is hij gelijk verlost van de pestkoppen op school. Met hulp van buurmeisje Toni zet hij alles op alles. Deze muzikale komedie stelt niet alleen racisme aan de kaak, maar steekt ook stevig de draak met het fenomeen integratie. Het is een cultureel avontuur vol verrassende vondsten, aanstekelijke en spannende verwikkelingen en inventieve video's van Ranji en Toni. Kleurrijke personages, waaronder een geweldige opa en een excentrieke buurman, zijn tegenpolen van Ranji's superrationele vader. Doorsneden met zang en dans in Bollywoodstijl, wat zowel uitbundige als gevoelige momenten oplevert. Praktische aanwijzingen: Wanneer je in de les de notities aanklikt, zien de leerlingen deze ook verschijnen. Het kan daarom handig zijn om van te voren de instructies uit te printen.

Instructies

Leerdoelen:
  • De leerling herkent de verschillende manieren waarop films stereotype beeldvorming over groepen mensen bevestigd of juist doorbreekt; vergelijkt beeldvorming met eigen aannames en opvattingen.
  • De leerling is zich bewust van de persoonlijke, maatschappelijke, politieke en culturele effecten van beeldvorming en gaat daarover een gesprek aan.
  • De leerling is zich bewust van het onderscheid tussen eigen interpretatie, smaak en voorkeur; de intentie of visie van de maker en doel of boodschap van de film.
  • De leerling is zich bewust van een eigen smaak, verwachtingen en referentiekader bij het beoordelen van een film.
  • De leerling stelt zich open voor andermans smaak, verwachtingen en referentiekader.
  • De leerling ontwikkelt op basis van een voorbeeld een filmidee.
Slide 1: Titelpagina.

Slide 2: Achtergrondinformatie over de film.

Slide 3: Uitleg over de iconen die voorbij kunnen komen in de les.

Slide 4: Leerlingen kijken naar een stukje uit de intro van de film.

Slide 5: Er worden verdiepende vragen gesteld over het zojuist bekeken fragment. Vraag 1: waar gaat de film volgens jou over? Vraag 2: waar denk jij aan als je denkt aan Bollywood? Leg vervolgens middels de informatie-knop uit dat India de grootste filmindustrie ter wereld heeft. 

Slide 6: De leerlingen kijken naar een fragment uit de film en worden erop gewezen om alvast te letten op het cameragebruik.

Slide 7: Aan de leerlingen wordt gevraagd wat hen in het vorige fragment is opgevallen aan het cameragebruik. Ook wordt gevraagd op welke twee manieren de kijker van de film het gevoel krijgt dat hij samen met Ranji op de riksja zit.

Slide 8: De twee filmtechnieken waardoor het lijkt alsof je als kijken samen met Ranji op de riksja zit, worden besproken: De close-up en de steadicam. Maak gebruik van de twee-informatieknoppen en de notities om dit verder toe te lichten. 

Slide 9: Er wordt een fragment bekeken uit De Wereld Draait Door waarin wordt ingegaan op de steadicam.

Slide 10: Er worden twee stills (afbeeldingen) uit de film getoond. Licht toe dat Ranji en zijn ouders in de film verhuizen naar Duitsland. Vraag aan de leerlingen of zij denken dat Ranji zich op zijn plek voelt in Duitsland. Vraag ook hoe de filmmakers dat volgens hen duidelijk hebben gemaakt.

Slide 11: Dit was het einde van het voorbereidende lesmateriaal voor de film Dromen zijn als wilde tijgers. Veel plezier op het Cinekid Festival! Na het bekijken van de film kunnen de afsluitende pagina’s behandeld worden.

Slide 12: Laat de leerlingen in tweetallen bespreken waar de film volgens hen over ging. Welke thema’s kwamen bijvoorbeeld aan bod? Vraag vervolgens aan de leerlingen welk deel van de film of welk thema hen het meeste aansprak. Waarom?

Slide 13: De leerlingen bekijken een fragment uit Klokhuis waar de betekenis van de gebaren met handen binnen Bollywood-dans wordt toegelicht.

Slide 14: Nu mogen de leerlingen zelf aan de slag! Ze mogen een filmpje maken waarin de handen en vingers de hoofdrol spelen. Het verhaal mogen ze helemaal zelf bedenken en mag maximaal een minuut duren. Ter inspiratie kan een fragment uit de film op de volgende pagina bekeken worden.

Slide 15: Er wordt een fragment bekeken waarin je Ranji een clip ziet opnemen met zijn vingers en handen.

Slide 16: De gemaakte video’s worden klassikaal afgespeeld en besproken. Was het – ondanks het missen van dialoog – te begrijpen waar de video over ging? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van passende muziek.

Slide 17: Dit was het einde van het lesmateriaal. Klik op de link voor meer informatie over het educatieprogramma.

Onderdelen in deze les

Dromen zijn als wilde tijgers

Slide 1 - Tekstslide

Deze les biedt voorbereidend lesmateriaal voor de film Dromen zijn als wilde tijgers.
Titel: Dromen zijn als wilde tijgers
Regisseur: Lars Montag
Producent: Clemens Schaeffer & Alexander Thies
Land: Duitsland
Duur: 96 minuten
Jaar: 2021

Slide 2 - Tekstslide

Achtergrondinformatie over de film.
Vraag
Opdracht
Extra informatie
Kijk
Luister

Slide 3 - Tekstslide

Tijdens de les kunnen de volgende iconen voorbij komen. De betekenis ervan is op deze pagina weergegeven. 

Slide 4 - Video

De leerlingen bekijken een fragment uit de film.
Waar gaat de film volgens jou over?
Waar denk jij aan als je denkt aan Bollywood?
Wist je dat India de grootste filmindustrie ter wereld heeft? Ze maken daar wel 1500 tot 2000 films per jaar! Het grote merendeel daarvan zijn Bollywoodfilms: levendige en kleurrijke musicals die verhalen vertellen over liefde en onrust.
Op de volgende pagina gaan jullie een zang- en dansscene uit de film bekijken. En een belangrijke tip: let alvast op het cameragebruik!

Slide 5 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen waar zij denken dat de film over gaat. 
Voorbeeldantwoord: de hoofdpersoon Ranji heeft een droom: meedoen in een Bollywoodfilm. Hij zou graag net zo groots willen worden als zijn held, superster Amir Roshan.

Vraag vervolgens waar de leerlingen aan denken bij Bollywood. Maak daarbij eventueel klassikaal een mindmap. Voorbeeldantwoorden: kleurrijk, vol dans en muziek (soort musicalfilm), glitter & glamour, India, mix van Hollywood en Bombay (Mumbai), meeslepende verhalen, etc.

Vertel tot slot dat de leerlingen op de volgende pagina naar een scène uit de film gaan kijken. Geef de leerlingen mee dat ze op het cameragebruik moeten letten. Hier zal in de les namelijk later op in worden gegaan.

Slide 6 - Video

De leerlingen bekijken opnieuw een fragment uit de film.
Viel jou iets op aan het cameragebruik? Zo ja, wat?
Tijdens bepaalde stukjes in het fragment leek het alsof je samen met Ranji op een riskja zit. Met behulp van welke twee filmtechnieken is dat volgens jou gedaan?

Slide 7 - Tekstslide

Er worden verdiepende vragen gesteld aan de hand van het zojuist bekeken fragment. Vraag of de leerlingen iets is opgevallen aan het cameragebruik. Indien nodig kan het fragment op de vorige pagina opnieuw bekeken worden. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Vraag vervolgens op welke twee manieren de kijker van de film het gevoel krijgt dat hij samen met Ranji op de riksja zit. De twee manieren worden op de volgende pagina behandeld: close-up en handheld cameragebruik.
Steadicam
Wanneer je met een camera in je hand gaat filmen, gaat het beeld normaal gesproken nogal schokken doordat de natuurlijke lichaamsbewegingen (zoals lopen) worden doorgegeven.

Bij een steadicam hangt onder de camera echter een zware constructie die ervoor zorgt dat kleine bewegingen van de cameraman ongedaan worden gemaakt. 
Close-up
Bij een close-up lijkt een object dicht bij de cameralens te zijn. Het gaat dus om een dichtbij-opname. Een veel toegepaste close-up is het alleen in beeld brengen van iemands gezicht, zoals bij Ranji.

Je kunt een close-up gebruiken om een gevoel van intimiteit te creëren met een personage, of om ergens extra nadruk op te leggen.
Op de volgende pagina bekijken jullie een fragment over de steadicam.

Slide 8 - Tekstslide

Leg met behulp van de twee informatie-knoppen toe hoe de makers van de film het gevoel hebben gegeven dat je als kijker samen met Ranji op de riksja zit.

Door een close-up heb je als kijker het gevoel dat je dichtbij het personage staat - en in het geval van Ranji dus samen met hem op de riksja. Door een steadicam is ervoor gezorgd dat je alleen Ranji ziet bewegen, zonder dat daarbij de omgeving mee 'schokt'. Dit zou ook het geval zijn als je normaal bij iemand achterop de fiets zit bijvoorbeeld. Dan stabiliseren je eigen ogen namelijk het beeld om je heen!

Indien nodig kan opnieuw het fragment uit de film bekeken worden om na te gaan of de leerlingen het begrepen hebben. 

Op de volgende pagina wordt een fragment uit De Wereld Draait Door bekeken waarin wordt ingegaan op de steadicam.

Slide 9 - Video

De leerlingen bekijken een fragment waarin verdere toelichting wordt gegeven over de steadicam.
Huis Mumbai
Huis Duitsland
In de film verhuist de familie van Ranji naar Duitsland. Denk jij dat Ranji zich op zijn plek voelt in Duitsland? Hoe hebben de filmmakers dat duidelijk gemaakt?

Slide 10 - Tekstslide

Vertel dat Ranji en zijn ouders in de film verhuizen naar Duitsland en vraag aan de leerlingen of zij aan de hand van deze twee afbeeldingen kunnen zien waar Ranji meer op zijn plek is. Hoe hebben de filmmakers dat duidelijk gemaakt?
Veel plezier op het Cinekid Festival!

Slide 11 - Tekstslide

Dit was het einde van het voorbereidende lesmateriaal voor de film. De slides hierna kunnen behandeld worden na het bekijken van de film.
Tijd voor een geheugenopfrisser! Bespreek in tweetallen waar de film volgens jou over ging. Welke thema's kwamen bijvoorbeeld allemaal aan bod?
Welk deel van de film of welk thema sprak jou het meest aan? Waarom?
Op de volgende pagina gaan jullie een fragment bekijken met een korte uitleg over Bollywood-dans.

Slide 12 - Tekstslide

Laat de leerlingen in tweetallen overleggen waar de film over ging en vraag ze welke thema's zoal aan bod kwamen. Voorbeeldantwoorden: emigratie, immigratie, racisme, pesten, dromen najagen, etc.

Bespreek vervolgens welk deel van de film of welk thema de leerlingen hen het meest aansprak. Vraag ook door waarom.

Slide 13 - Video

De leerlingen kijken naar een fragment waarin de handgebaren binnen Bollywood-dans worden toegelicht.
In Bollywoodfilms wordt dus veel gewerkt met de handen! Daarom gaan jullie zelf een filmpje maken waarin je handen en vingers de hoofdrol spelen. Je mag het verhaal zelf bedenken en het filmpje mag maximaal een minuut duren. 
Bekijk voor inspiratie op de volgende pagina het fragment waar je Ranji aan het werk ziet.
Denk na of je alleen je vingers gaat gebruiken, je hele hand of dat je er zelfs op gaat tekenen of knutselen! Zorg ervoor dat je het verhaal kunt vertellen met je handen of vingers, er mag dus geen dialoog in zitten. Muziek of zang mag wel!

Slide 14 - Tekstslide

De leerlingen gaan aan de slag met het maken van een kort filmpje waarin hun handen en vingers de hoofdrol spelen. 

Op de volgende pagina kan naar een voorbeeld uit de film gekeken worden.


Slide 15 - Video

De leerlingen bekijken een fragment uit de film waarin Ranji een filmpje opneemt waarin zijn handen en vingers een belangrijke rol hebben.
Showtime! Bekijk alle filmpjes klassikaal en ga na of de verhalen die met de handen zijn uitgebeeld voor iedereen duidelijk zijn.

Slide 16 - Tekstslide

Bekijk de filmpjes klassikaal en vraag de leerlingen of het gelukt is om met alleen de handen (en eventueel muziek) duidelijk is gemaakt waar het verhaal in het filmpje over ging.
Tot ziens op Cinekid!
Deze les is onderdeel van het educatieprogramma van Cinekid.
Klik hier voor meer informatie.

Slide 17 - Tekstslide

Dit was de gehele les omtrent de de film Dromen zijn als wilde tijgers. Klik op de link voor meer informatie over het educatieprogramma van Cinekid.