Pizza Verdi - Movies that Matter Educatie

Pizza Verdi
Pizza Verdi
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijBurgerschapsonderwijs+2Middelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 38 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de film Pizza Verdi. Tijdens deze les maken leerlingen kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen en/of studenten de film Pizza Verdi (2011, Gary Nadeau), een spannende korte speelfilm, die de kijker confronteert met zijn eigen vooroordelen. Een man komt een chique woning binnen. Er is nóg iemand in huis en er start een spannend kat en muis spel. Al snel wordt duidelijk dat niets is wat het lijkt... Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • Vooroordelen
 • Discriminatie
 • Stereotypering
Opzet van de les
Deze les bestaat uit vijf delen:
1) De film
2) Inhoudelijke bestudering
3) Filmbestudering
4) Discussiëren
5) Verdiepingsopdrachten

Werkwijze
 • De les bestaat uit 5 delen.
 • Van de film bekijk je 6 fragmenten. Deze zijn in de les opgenomen. Je hoeft ze alleen maar aan te klikken.
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide, door op de printknop te drukken rechtsboven in het scherm.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Onderdelen in deze les

Pizza Verdi
Pizza Verdi

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de les bij de korte film Pizza Verdi.
Pizza Verdi
Deel 1: De film

Slide 2 - Tekstslide

Deel 1: De film.
In dit deel bekijken de leerlingen de film. De film is opgedeeld in zes fragmenten. Na elk fragment beantwoorden de leerlingen vragen. In totaal zijn er 17 vragen.

Aan de hand van de filmfragmenten en vragen worden leerlingen aangezet om na te denken over de (voor)oordelen die ze hebben.

In de volgende slide bekijk je het eerste fragment.

Slide 3 - Video

Bekijk met de leerlingen het eerste fragment van de film. Het fragment duurt 1:18 minuten.
Pizza Verdi
Wat denk jij dat er verder in de film gaat gebeuren?
Waarom denk je dat?

Slide 4 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van het vorige fragment met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat denk jij dat er verder in de film gaat gebeuren?
 • Waarom denk je dat?

Slide 5 - Video

Bekijk met de leerlingen het tweede fragment van de film. Het fragment duurt 0:41 minuten.
Pizza Verdi
Komen de beelden overeen met je verwachting? Waarom wel of niet?
Hoe denk je dat de film gaat eindigen?

Slide 6 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van het vorige fragment met de leerlingen de volgende vragen:
 • Komen de beelden overeen met je verwachting? Waarom wel of niet?
 • Hoe denk je dat de film gaat eindigen?

Slide 7 - Video

Bekijk met de leerlingen het derde fragment van de film. Het fragment duurt 3:12 minuten.
Pizza Verdi
Klopt je voorspelling nog na het zien van dit fragment? Leg uit waarom wel of niet.
Pas eventueel je voorspelling over het einde van de film aan. Hoe denk je nu dat de film zal aflopen?

Slide 8 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van het fragment met de leerlingen de volgende vragen:
 • Klopt je voorspelling nog na het zien van dit fragment? Leg uit waarom wel of niet.
 • Pas eventueel je voorspelling over het einde van de film aan. Hoe denk je nu dat de film zal aflopen?

Slide 9 - Video

Bekijk met de leerlingen het vierde fragment. Het fragment duurt 0:40 minuten.
Pizza Verdi
Wie denk je dat de vrouw is?
Hoe denk je dat zij zal reageren op de aanwezigheid van de man?

Slide 10 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van het fragment met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wie denk je dat de vrouw is?
 • Hoe denk je dat zij zal reageren op de aanwezigheid van de man?

Slide 11 - Video

Bekijk met de leerlingen het vijfde fragment van de film. Het fragment duurt 0:28 minuten.
Pizza Verdi
Wie denk je dat de man is?
Na het zien van dit fragment: wie denk je dat de vrouw is?

Slide 12 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van het fragment de volgende vragen met de leerlingen:
 • Wie denk je dat de man is?
 • Na het zien van dit fragment: wie denk je dat de vrouw is?

Slide 13 - Video

Bekijk met de leerlingen het zesde en laatste fragment van de film. Het fragment duurt 2:21 minuten.
Pizza Verdi
Heb je het einde van de film goed voorspeld?
Op welke beelden is je voorspelling gebaseerd?
Indien je de situatie niet goed had ingeschat, op welk moment maakte je de verkeerde inschatting?

Slide 14 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van het fragment de volgende vragen met de leerlingen:
 • Heb je het einde van de film goed voorspeld?
 • Op welke beelden is je voorspelling gebaseerd?
 • Indien je de situatie niet goed had ingeschat, op welk moment maakte je de verkeerde inschatting?
Pizza Verdi
Beschrijving 1 
Een man heeft een pizza afgehaald en komt thuis. De deur van zijn appartement staat open. Voorzichtig loopt hij rond om te kijken of er iemand in zijn huis is. Hij merkt niets vreemds en gaat zijn pizza eten. Dan hoort hij plotseling operagezang van zijn schoonmaakster. Hij gaat stiekem naar haar kijken en luisteren. Hij is ontroerd door haar gezang. Als de schoonmaker merkt dat haar baas thuis is, stopt ze snel met zingen. De baas doet ook alsof hij niet mee luisterde en zet snel de TV aan op MTV.
Beschrijving 2 
Een pizzabezorger komt een pizza brengen en ziet dat de deur op een kier staat. Na wat geroep blijkt er niemand in het appartement. Hij ziet wel een duur horloge en geld liggen en pakt het. Dan besluit hij de pizza te gaan eten. Hij hoort plotseling gezang en gaat kijken wie er zingt. Het is de bewoonster van het appartement en de pizzabezorger raakt ontroerd door het gezang. Dan laat hij plotseling een mes vallen en dat hoort zij. Zij komt kijken wie dat geluid maakte en dan zou er een confrontatie plaats vinden of de pizzabezorger zou wegrennen.
Welke van de beschrijvingen van de film lijkt het meest op jouw voorspelling aan het begin van de film?

Slide 15 - Tekstslide

In de slide staan twee beschrijvingen. Bespreek met de leerlingen welke beschrijving het beste past bij hun voorspellingen voorafgaand aan de film aan de hand van de vraag:
 • Welke van de beschrijvingen van de film lijkt het meest op jouw voorspelling aan het begin van de film?
Pizza Verdi
Waarom denk je dat de maker deze film heeft gemaakt?
Van welke van de onderstaande onderwerpen heeft de regisseur vooral gebruik gemaakt?
a. Discriminatie
b. Vooroordelen
c. Stereotypen
d. Racisme

Slide 16 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waarom denk je dat de maker deze film heeft gemaakt?
 • Van welke van de onderstaande onderwerpen heeft de regisseur vooral gebruik gemaakt?
  a. Discriminatie
  b. Vooroordelen
  c. Stereotypen
  d. Racisme
  (het juiste antwoord is: b. Vooroordelen)
Pizza Verdi
Bekijk de foto hiernaast. Zie je in deze vrouw een pizzabezorgster? Waarom wel of niet?

Slide 17 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waarom denk je dat de maker deze film heeft gemaakt?
 • Van welke van de onderstaande onderwerpen heeft de regisseur vooral gebruik gemaakt?
  a. Discriminatie
  b. Vooroordelen
  c. Stereotypen
  d. Racisme
  (het juiste antwoord is: b. Vooroordelen)
 • Bekijk de foto, zie je in deze vrouw een pizzabezorgster? Waarom wel of niet?
Pizza Verdi
Verdiepingsopdracht
Zie je nu je de film nogmaals kijkt in de man een pizzabezorger of de bewoner van het appartement?

Slide 18 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht (optioneel)
Wil je met de leerlingen de film nu in zijn geheel bekijken? Dat kan.

Bespreek ter verdieping met de leerlingen de volgende vraag:
 • Zie je nu je de film nogmaals kijkt in de man een pizzabezorger of de bewoner van het appartement?
Pizza Verdi
Deel 2: Inhoudelijke bestudering

Slide 19 - Tekstslide

Deel 2: Inhoudelijke bestudering
In deel 2 van deze les gaat de klas aan de slag met stereotypen, vooroordelen en discriminatie.

Aan het einde van dit deel kunnen leerlingen:
 • herkennen wat je doet om de identiteit van een persoon in te schatten;
 • de verschillen herkennen tussen stereotypen, vooroordelen en discriminatie;
 • vertellen wat stereotypen en vooroordelen zijn;
 • aangeven wanneer het inschatten en beoordelen van mensen een probleem wordt.Pizza Verdi
Identiteitskenmerken. Je kunt iemand beoordelen op verschillende kenmerken van identiteit, zoals:
1) geslacht
2) etniciteit/cultuur/huidskleur
3) wat een persoon bij zich heeft (bijv. de pizzadoos)
4) kleding en sieraden

Welke identiteitskenmerken heb jij gebruikt aan het begin van de film om de identiteit van het personage in te schatten?
Waarom heb je juist deze identiteitskenmerken gebruikt?
Bleken deze identiteitskenmerken aan het einde van de film goede peilers te zijn?

Slide 20 - Tekstslide

Opdracht: De leerlingen krijgen op de volgende slides foto's van de personages uit de film te zien. Op de slide staat een lijst met verschillende uitingen van identiteit. Bespreek met de leerlingen van welke identiteitskenmerken zij gebruik hebben gemaakt om de identiteit van het personage in te schatten.

De verschillende identiteitskenmerken zijn:
1) geslacht
2) etniciteit/cultuur/huidskleur
3) wat de persoon bij zich heeft (pizzadoos)
4) kleding en sieraden
5) iets anders, namelijk ...

Bespreek naar aanleiding van deze lijst en de foto met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waarom heb je juist deze identiteitskenmerken gebruikt?
 • Bleken de identiteitskenmerken aan het einde van de film goede peilers te zijn?
Pizza Verdi
Identiteitskenmerken. Je kunt iemand beoordelen op verschillende kenmerken van identiteit, zoals:
1) geslacht
2) etniciteit/cultuur/huidskleur
3) wat een persoon bij zich heeft (bijv. de pizzadoos)
4) kleding en sieraden

Welke identiteitskenmerken heb jij gebruikt aan het begin van de film om de identiteit van het personage in te schatten?
Waarom heb je juist deze identiteitskenmerken gebruikt?
Bleken deze identiteitskenmerken aan het einde van de film goede peilers te zijn?

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht: De leerlingen krijgen op de volgende slides foto's van de personages uit de film te zien. Op de slide staat een lijst met verschillende uitingen van identiteit. Bespreek met de leerlingen van welke identiteitskenmerken zij gebruik hebben gemaakt om de identiteit van het personage in te schatten.

De verschillende identiteitskenmerken zijn:
1) geslacht
2) etniciteit/cultuur/huidskleur
3) wat de persoon bij zich heeft (pizzadoos)
4) kleding en sieraden
5) iets anders, namelijk ...

Bespreek naar aanleiding van deze lijst en de foto met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waarom heb je juist deze identiteitskenmerken gebruikt?
 • Bleken de identiteitskenmerken aan het einde van de film goede peilers te zijn?
Pizza Verdi
Verdiepingsopdracht
Welke identiteitskenmerken zijn voor jou het belangrijkst?
Zijn dit dezelfde kenmerken als die je gebruikte bij de hoofdpersonages?

Slide 22 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht (optioneel)
Bekijk met de leerlingen de mindmap "dit ben ik". Laat de leerlingen individueel het document invullen en stel hen de volgende vragen (individueel of klassikaal):
 • Welke identiteitskenmerken zijn voor jou het belangrijkst?
 • Zijn dit dezelfde identiteitskenmerken als die je gebruikte bij de personages in de film?
Pizza Verdi
Op welke van deze foto's staat volgens jou een professor afgebeeld?
Waarom denk je dat?
Welk woord is hierbij van toepassing?
a) Racisme
b) Discriminatie
c) Vooroordeel
d) Stereotype

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht over stereotypen: 
Bekijk met de leerlingen de foto's op de slide en bespreek onderstaande vragen. Bij deze vragen is het interessant te vergelijken of iedereen in de klas hetzelfde denkt of niet en waarom.
 • Op welke van deze foto's staat volgens jou een professor afgebeeld?
 • Waarom denk je dat?
 • Welk woord is hierbij van toepassing?
  a) Racisme
  b) Discriminatie
  c) Vooroordeel
  d) Stereotype
  (Hier is sprake van d) stereotype)
ar 
toto
Stereotype
Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid.

Een stereotype is vaak een versimpeld beeld. Ze worden vaak gebruikt op televisie, in cartoons, in moppen, tekenfilms en reclame.

Een voorbeeld van een stereotype is een koning met een kroon. Wanneer mensen denken aan een koning, denken ze vaak automatisch aan uiterlijke kenmerken zoals een gouden kroon en een rode jas. 
Bedenk: heeft de Nederlandse koning altijd een kroon op?
Welke voorbeelden van stereotypen kun je nog meer bedenken?

Slide 24 - Tekstslide

In deze slide behandel je met de leerlingen de term 'stereotype'. Lees met de leerlingen de uitleg hierover door op de hotspotbutton te klikken.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Bedenk: heeft de Nederlandse koning altijd een kroon op?
 • Welke voorbeelden van stereotypen kun je nog meer bedenken?
Andere voorbeelden van stereotypen zijn Nederlanders met klompen, Fransen met stokbrood en wijn en Amerikanen met een cowboyhoed.

Ter verdieping kan de website van fotograaf Joel Parez worden bekeken. Joel Parez maakte een serie foto's waarbij hij mensen portretteert als stereotype figuur en als zichzelf. Om de website te bekijken: klik hier.
Pizza Verdi
Op welke van deze foto's staat volgens jou iemand afgebeeld die erg van winkelen houdt?
Waarom denk je dat?
Welk woord is hierbij van toepassing?
a) Racisme
b) Discriminatie
c) Vooroordeel
d) Stereotype

Slide 25 - Tekstslide

Opdracht over vooroordelen:
Bekijk met de leerlingen de foto's op de slide en bespreek onderstaande vragen. Bij deze vragen is het interessant te vergelijken of iedereen in de klas hetzelfde denkt of niet en waarom.
 • Op welke van deze foto's staat volgens jou iemand afgebeeld die erg van winkelen houdt?
 • Waarom denk je dat?
 • Welk woord is hierbij van toepassing?
  a) Racisme
  b) Discriminatie
  c) Vooroordeel
  d) Stereotype
  (Hier is sprake van c) vooroordeel)
Vooroordeel
Een vooroordeel is een emotioneel geladen oordeel vooraf.

Zonet heb je geleerd over stereotypen. Stereotypen zijn niet per se negatief. Het helpt je de wereld te begrijpen. Het indelen van mensen in groepen gaat meestal automatisch.

Wel moet je ervoor oppassen dat stereotypen je niet in de weg zitten. Wanneer je algemene ideeën en beelden over mensen en groepen hebt, kan dit je zicht op situaties en werkelijkheid ontnemen. Wanneer dit gebeurt, verandert een stereotype in een vooroordeel.

Op het moment dat iemand jou aan een groep koppelt die voor jou niet belangrijk is, en er ook nog een vooroordeel aan vastplakt, is dit erg vervelend. Dat geldt zowel voor positieve als negatieve oordelen.
Een dom blondje, wordt wel eens gezegd. Bedenk: zijn alle blonde vrouwen die jij kent dom?
Welke voorbeelden van vooroordelen kun je nog meer bedenken?

Slide 26 - Tekstslide

In deze slide behandel je met de leerlingen de term 'vooroordelen'. Lees met de leerlingen de uitleg hierover door op de hotspotbutton te klikken.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Een dom blondje, wordt er wel eens gezegd. Bedenk: zijn alle blonde vrouwen die jij kent dom?
 • Welke voorbeelden van vooroordelen kun je nog meer bedenken?
Andere voorbeelden van vooroordelen zijn:
 • Belgen zijn dom;
 • Nederlanders zijn gierig;
 • Gamers zijn niet sociaal;
 • Vrouwen willen graag kinderen;
 • Mannen kijken graag naar voetbal.
Pizza Verdi
Wie denk je dat het meeste kans heeft om aangenomen te worden bij een sollicitatiegesprek voor systeembeheer?
Waarom denk je dat?
Welk woord is hierbij van toepassing?
a) Racisme
b) Discriminatie
c) Vooroordeel
d) Stereotype

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht over discriminatie: 
Bekijk met de leerlingen de foto's op de slide en bespreek onderstaande vragen. Bij deze vragen is het interessant te vergelijken of iedereen in de klas hetzelfde denkt of niet en waarom.
 • Wie denk je dat het meest kans heeft om aangenomen te worden bij een sollicitatiegesprek voor systeembeheer?
 • Waarom denk je dat?
 • Welk woord is hierbij van toepassing?
  a) Racisme
  b) Discriminatie
  c) Vooroordeel
  d) Stereotype
  (Hier is sprake van b) discriminatie)
Discriminatie
Iemand behandelen en achterstellen op basis van emotioneel geladen oordelen.

Als mensen gaan handelen naar hun vooroordelen, maken ze de stap naar discriminatie. Je behandelt dan iemand op basis van (vaak negatieve) emotioneel geladen oordelen.

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan moet je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.
Welke voorbeelden van discriminatie kun je nog meer bedenken?

Slide 28 - Tekstslide

In deze slide behandel je met de leerlingen de term 'discriminatie'. Lees met de leerlingen de uitleg hierover door op de hotspotbutton te klikken.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Welke voorbeelden van discriminatie kun je nog meer bedenken?
Enkele voorbeelden zijn het horeca deurbeleid, zwangere vrouwen worden niet aangenomen en geen hoofddoek op stage.
Pizza Verdi
In Nederland is discriminatie bij wet verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling. Aanzetten tot haat of discriminatie is ook strafbaar.
Volgens de Grondwet is discriminatie verboden op grond van 12 verschillende aspecten. Noem er 4: ...

Slide 29 - Tekstslide

In Nederland is discriminatie bij de wet verboden. Bekijk met de leerlingen de website van de rijksoverheid en de website discriminatie.nl met informatie over het verbod op discriminatie.

Volgens de grondwet is discriminatie verboden op grond van 12 verschillende aspecten. Bespreek tenminste 4 van deze aspecten met de leerlingen.
Pizza Verdi
Deel 3: Filmbestudering

Slide 30 - Tekstslide

Deel 3: Filmbestudering 
In deel 3 van deze les gaat de klas dieper in op het analyseren van de film.
Pizza Verdi
Heb je het gevoel dat de film jou bewust op het verkeerde been heeft gezet? Hoe heb je dat ervaren?
De titel van de film is Pizza Verdi. Waarom heeft de regisseur deze titel bedacht, denk je?
De film is in zwart-wit. Waarom denk je dat de regisseur hiervoor heeft gekozen?
Wat valt je verder nog op aan de manier waarop het verhaal in beeld is gebracht?

Slide 31 - Tekstslide

In deze slide bespreek je met de leerlingen de volgende vragen over de film:
 • Heb je het gevoel dat de film jou bewust op het verkeerde been heeft gezet? Hoe heb je dat ervaren?
 • De titel van de film is Pizza Verdi. Waarom denk je dat de regisseur deze titel heeft bedacht?
 • De film is in zwartwit. Waarom denk je dat de regisseur hiervoor gekozen heeft?
 • Wat valt je verder nog op aan de manier waarop het verhaal in beeld is gebracht?
Pizza Verdi
Deel 4: Discussiëren

Slide 32 - Tekstslide

Deel 4: Discussiëren
In deel 4 van deze les discussieer je met de klas over de thema's stereotype, vooroordelen en discriminatie.
Pizza Verdi
Ik oordeel pas over iemand als ik die persoon beter ken.
Ik denk wel dat de cultuur waar iemand uit voortkomt, iets zegt over hoe hij of zij zal doen. In sommige culturen werken mensen harder dan in andere bijvoorbeeld.
Discrimineren op basis van nationaliteit doe ik niet.
Je kunt aan het uiterlijk van een persoon zien van welke muziek of kunst hij of zij houdt.
Als iemand zich in een bepaalde stijl kleedt - bijvoorbeeld gothic, punk of hiphop -, dan zegt dit ook iets over het karakter van de persoon.

Slide 33 - Tekstslide

In deze slide discussiëren de leerlingen over een stelling. Kies een of meerdere onderstaande stellingen:

 • Ik oordeel pas over iemand als ik die persoon beter ken.
 • Discrimineren op basis van nationaliteit doe ik niet.
 • Ik denk wel dat de cultuur waar iemand uit voortkomt, iets zegt over hoe hij of zij zal doen. In sommige culturen worden mensen harder dan in andere bijvoorbeeld.
 • Je kunt aan het uiterlijk van een persoon zien van welke muziek of kunst hij of zij houdt.
 • Als iemand zich in een bepaalde stijl kleedt - bijvoorbeeld: gothic, punk, of hiphop -, dan zegt dit ook iets over het karakter van de persoon.
De stellingen zijn op de slide te vinden door op de hotspotsbuttons te klikken en kunnen zo in beeld worden gebracht. Eventueel kun je voorafgaand aan de les buttons met niet te gebruiken stellingen verwijderen of verslepen.

Tips voor discussiëren in de klas
Bij discussiëren is het de bedoeling dat de leerlingen elkaar proberen te overtuigen van hun standpunten bij een bepaalde stelling. Er zijn verschillende manieren om een discussie te houden in de klas.

Je kan ervoor kiezen om de stelling op het bord te laten zien en de leerlingen om en om de beurt te geven.

Je kan er ook voor kiezen om de discussie te doen in de vorm van een Lagerhuisdebat. Volg hierbij de volgende stappen:
 1. Bedenk/kies een stelling
 2. Verdeel de klas in twee teams. Stel eventueel ook een discussieleider en jury aan.
 3. Geef aan welk team voor de stelling is en welk team tegen de stelling is.
 4. Geef de leerlingen drie minuten de tijd om argumenten te bedenken.
 5. Start de discussie.
De volgende spelregels zijn handig om tijdens de discussie te hanteren:
 • Sta op als je een argument wilt inbrengen;
 • Een maximaal aantal minuten per stelling;
 • De laatste tien seconden worden afgeteld;
 • De jury bepaalt wie de beste argumenten heeft en dus wie wint.
Pizza Verdi
Deel 5: Verdiepingsopdrachten

Slide 34 - Tekstslide

Deel 5: Verdiepingsopdrachten
In deel 5 van deze les gaat de klas aan de slag met verdieping. Dit deel van de les is optioneel. In dit deel zijn drie verschillende verdiepingsopdrachten te vinden.
Pizza Verdi
Verdiepingsopdracht
Welke Nederlandse hiphop-artiesten ken je?
Welke hiphop-artiesten ken je die rappen over rassenverschillen, discriminatie en vooroordelen?
Waarom zouden die onderwerpen aan de orde komen in raps?
Als je zelf een rap moest maken over discriminatie of vooroordelen, waar zou dat dan over gaan?

Slide 35 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht (optioneel)

Opdracht 1:
Bespreek met leerlingen de hiphop-cultuur en het thema vooroordelen en discriminatie. De volgende vragen kunnen aan bod komen:
 • Welke Nederlandse hiphop-artiesten ken je?
 • Welke hiphop-artiesten ken je die rappen over rassenverschillen, discriminatie en vooroordelen?
 • Waarom zouden die onderwerpen aan de orde komen in raps?
 • Als je zelf een rap moest maken over discriminatie of vooroordelen, waar zou dat dan over gaan?
Laat leerlingen eventueel zelf een rap over het thema schrijven.
Pizza Verdi
Verdiepingsopdracht
Maak een tijdlijn met gebeurtenissen in de Verenigde Staten die geleid hebben tot de burgerrechten die nu van kracht zijn.

Slide 36 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht (optioneel)

Opdracht 2:
Pizza Verdi speelt zich af in New York. Maak een tijdlijn met gebeurtenissen in de Verenigde Staten die geleid hebben tot de burgerrechten die nu van kracht zijn. Bekijk het filmpje op de slide en deze website over de amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Nummer de verschillende gebeurtenissen en zet er een jaartal bij. Bijvoorbeeld:
1. 1862 President Lincoln verklaart slaven voor altijd 'vrij'.
2. 1877 De Jim Crow wetten worden ingevoerd.
3. 1955 ...
4. Etcetera.Pizza Verdi
Verdiepingsopdracht
Wordt in alle landen naar deze wetten gehandeld?
In welke landen niet?
En in Nederland?
Zou een samenleving mogelijk zijn waar iedereen gelijk behandeld wordt?
Iedereen heeft vooroordelen over andere mensen. Wanneer wordt dit een probleem?

Slide 37 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht (optioneel)

Opdracht 3:
Lees met de klas de tekst op de slide. Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wordt er in alle landen naar deze wetten gehandeld?
 • In welke landen niet?
 • En in Nederland?
 • Zou een samenleving mogelijk zijn waar iedereen gelijk behandeld wordt? Waarom wel of niet?
 • Iedereen heeft vooroordelen over andere mensen. Wanneer wordt dit een probleem?
Pizza Verdi
Pizza Verdi
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!

Slide 38 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les.

Met jouw klas nog een andere les volgen bij een Movies that Matter-film? Bekijk het filmaanbod met lesmateriaal hier.

Of naar ons festival in maart in Den Haag en Amsterdam? Vind hier meer informatie.