Cinekid - Mijn leven is een circus - jaarrond

  Mijn leven          is een circus
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmeducatieBasisschoolMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoGroep 7,8Leerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze les vormt een voorbereiding op de vertoning van de film Mijn leven is een circus. Door deze les maken de leerlingen kennis met filmeducatie. Benodigdheden: een (groot) vel papier en knutselmateriaal zoals verf, ecoline, waskrijtjes, kleurpotloden en houtskool. Praktische aanwijzingen: Wanneer je in de les de notities aanklikt, zien de kinderen deze ook verschijnen. Het kan daarom handig zijn om van tevoren de instructies uit te printen. Het verhaal gaat over de 12-jarige Laura. Zij trekt al bijna haar hele leven rond met haar vader, die als clown optreedt. Laura verlangt echter naar een minder hectisch leven, en die droom lijkt uit te komen wanneer ze kans maakt om toegelaten te worden op een privé school. Maar zal haar vader kunnen accepteren dat zijn dochter niet in zijn voetsporen zal treden? Dit spannende verhaal toont een tweestrijd waarin veel leerlingen zich zullen herkennen; in hoeverre voldoe ik aan de verwachtingen van mijn ouders? Mijn eigen Circus (originele titel: 'Mon cirque à moi') is een Canadese feel-good film, met een goede dosis humor en ontroering.

Instructies

Leerdoelen:
  • De leerling luistert aandachtig naar hoe andere leerlingen hun ervaring verwoorden en relateert deze aan het eigen taalgebruik.
  • De leerling vat in eigen woorden het verhaal samen.
  • De leerling herkent onderdelen van het verhaal (hoofdpersoon, climax, begin-midden-einde) en wijst ze in de film aan.
  • De leerling voorspelt op basis van verwachtingen het verloop van het verhaal en herkent hoe verwachtingen worden ingelost of juist op hun kop worden gezet
  • De leerling beschrijft en benoemt een aantal taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van het productieproces, o.a.: regisseur, scenarioschrijver, camerapersoon, kostuumontwerper.
  • De leerling is zich bewust van de manieren waarop het verhaal en de vormgeving de beeldvorming van groepen mensen beïnvloedt (op basis van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, huidskleur en culturele achtergrond
  • De leerling bedenkt en ontwikkelt op basis van een voorbeeld een idee voor een korte (fictie of non-fictie) film.
Slide 1: Titelpagina.

Slide 2: Uitleg over de iconen die voorbij kunnen komen in de les.

Slide 3: Informatie over de film.

Slide 4: Er wordt gevraagd naar het beeld dat leerlingen hebben over (het leven in) een circus. Vraag 1: Zijn jullie wel eens naar het circus geweest? Hoe vond je dat? Vraag 2: Hoe denk jij dat het leven van artiesten in een circus is? Vraag 3: Zou je zelf in een circus willen werken/wonen? Waarom? En zo ja, wat zou je act dan zijn?

Slide 5: Er wordt ingegaan op de manier waarop de vormgeving de beeldvorming van mensen kan beïnvloeden. De leerlingen bekijken verschillende personages en aan hen wordt gevraagd: Hoe zou je de verschillende personages beschrijven op basis van hun uiterlijk? Bijvoorbeeld: wat voor karakter denk je dat ze hebben of hoe denk je dat ze praten? Waarom?

Slide 6: Er wordt gekeken naar een fragment uit de film.

Slide 7: Bespreking van het fragment. Vraag 1: Wat vond je van dit fragment? Wat voelde je toen je er naar keek? Vraag 2: Hoe denk je dat het meisje (Laura) zich voelde? Waaraan kon je dat zien? Vervolgens kan er worden ingegaan op het gebruik van de muziek en kan er een geluidsfragment worden afgespeeld. De bijbehorende vraag: Hoe zou jij de muziek omschrijven? Klopt dit met je eerdere gevoel over Laura?

Slide 8: Er wordt opnieuw gekeken naar een fragment uit de film.

Slide 9: Er wordt ingegaan op de verschillen tussen Laura en haar vriendin Justine. Vraag 1: De levens van Laura en Justine zijn erg verschillend. Welke verschillen kun je noemen? Vraag 2: Wat lijkt je leuk aan het leven van Laura? En wat lijkt je minder leuk? Vraag 3: Wat lijkt je leuk aan het leven van Justine? En wat lijkt je minder leuk? Vraag 4: Als je moest kiezen, welk leven zou je dan liever willen hebben? Waarom?

Slide 10: Er wordt naar een fragment gekeken uit het leven van Laura.

Slide 11: Leerlingen krijgen een knutselopdracht (het maken van een wirwar).

Slide 12: Er kan aan het circus-rad worden gedraaid om te bepalen waarmee de leerlingen hun wirwar moeten maken. Tot slot wordt aan de leerlingen gevraagd wat ze ervan vonden om zulke ‘rommelige’ kunst te maken en waarom.

Slide 13: Er wordt een toelichting gegeven over de werkzaamheden van een scenarioschrijver en er wordt gevraagd hoe de leerlingen denken dat de film gaat eindigen. Ook is er een aanvullende opdracht waarin de leerlingen zelf een einde mogen bedenken voor de film.

Slide 14: Het voorbereidende deel van de les wordt afgesloten met een fragment dat de hoofdrolspeelster speciaal voor Cinekid heeft opgenomen. 

Slide 15: Dit was het einde van het voorbereidende deel van het lesmateriaal voor Mijn leven is een circus. De film kan nu bekeken worden. De pagina's hierna kunnen behandeld worden na afloop van de film.

Slide 16: De leerlingen bespreken in tweetallen waar de film volgens hen over ging. Daarna wordt gevraagd of het einde dat de leerlingen bedacht hadden overeenkwam met het daadwerkelijke einde van de film.

Slide 17: Er wordt ingegaan op het begrip storytelling en de kenmerken van het begin, midden en eind van een film worden besproken. De leerlingen dienen deze onderdelen vervolgens zelf te koppelen aan de film.

Slide 18: Het beroep regisseur wordt besproken en de leerlingen krijgen de opdracht om een vervolg voor de film te schrijven. Het bijgevoegde werkblad in de bijlage kan hierbij nuttig zijn.

Slide 19: Dit was het einde van het lesmateriaal voor de film Mijn leven is een circus! Klik op de link voor meer informatie over het educatie aanbod van Cinekid.

Onderdelen in deze les

  Mijn leven          is een circus

Slide 1 - Tekstslide

Deze les biedt voorbereidend lesmateriaal voor de film Mijn leven is een circus. 
Vraag
Extra informatie
Opdracht
Kijk
Luister

Slide 2 - Tekstslide

Tijdens de les kunnen de volgende iconen voorbij komen. De betekenis ervan is op deze pagina weergegeven. 
Titel: Mijn leven is een circus (Mon cirque à moi)
Regisseur: Miryam Bouchard
Producent: Miryam Bouchard, Martin Forget
Land: Canada
Duur: 101 minuten
Jaar: 2020

Slide 3 - Tekstslide

Hier is achtergrondinformatie over de film weergegeven.
Hoe denk jij dat het leven van artiesten in een circus is?
Zijn jullie wel eens naar het circus geweest? Hoe vond je dat?
Zou je zelf in een circus willen werken/wonen? Waarom? En zo ja, wat zou je act dan zijn?

Slide 4 - Tekstslide

Bespreek de drie vragen:
1. Eigen antwoord. Laat de leerlingen vertellen wat hun ervaringen met het circus zijn.
2. Eigen antwoord. Voorbeelden: mensen die wonen/werken in een circus zijn veel onderweg, hebben veel sociale contacten, veel dieren en verdienen vaak niet veel geld.
3. Eigen antwoord van de leerlingen.
Hoe zou je de verschillende personages beschrijven op basis van hun uiterlijk? Bijvoorbeeld: wat voor karakter denk je dat ze hebben of hoe denk je dat ze praten? Waarom?
Jullie gaan op de volgende pagina naar een fragment uit de film kijken.
Hier zie je verschillende personages uit de film. Kijk maar eens goed naar hoe ze eruitzien!
Personages
Een personage is iemand die in een film, boek of toneelstuk zit. Dit kunnen echte mensen zijn, maar ook dieren of fantasiewezens.

Slide 5 - Tekstslide

- Leg aan de hand van de informatie-knop uit wat het begrip 'personages' betekent. 
- Laat de kinderen vervolgens goed naar de foto kijken en bespreek de betreffende vraag. Tijdens het bespreken van de antwoorden van leerlingen is het belangrijk om te benadrukken dat kleding en accessoires (zoals een bril of een armband) voor een groot deel kunnen bepalen hoe we naar iemand kijken. Als de meneer in de gestreepte broek bijvoorbeeld een net pak aan zou hebben, zouden we hem waarschijnlijk anders omschreven hebben dan nu.

Slide 6 - Video

Er wordt naar een fragment uit de film gekeken.
Hoe denk je dat het meisje (Laura) zich voelde? Waaraan kon je dat zien?
Muziek
Wist je dat je ook aan de muziek kon horen hoe Laura zich voelde? Luister nog maar eens! 
Wat vond je van dit fragment? Wat voelde je toen je er naar keek?
Hoe zou jij de muziek omschrijven? Klopt dit met je eerdere gevoel over Laura?
In het volgende fragment zie je Justine, een vriendin van Laura die op een privéschool zit.

Slide 7 - Tekstslide

Aan de leerlingen wordt gevraagd om te reflecteren op het fragment dat ze zojuist bekeken.
1. Eigen antwoord van de leerlingen.
2. Eigen antwoord. Voorbeeld: Laura lijkt het leven met een clown als vader niet altijd leuk te vinden. Aan het begin van het fragment (oftewel aan het begin van de tour) lijkt ze het nog wel leuk te vinden, maar aan het eind van het fragment (oftewel richting het eind van de tour) vindt ze het steeds minder leuk worden. Dit kun je o.a. zien aan haar houding, haar zucht en haar verdrietige blik.

Licht vervolgens toe dat ook in het geluidsfragment te horen is wat Laura ervan vindt. Middels de koptelefoon kan het geluidsfragment worden beluisterd. Het is aan de muziek te horen dat de tour aan het begin nog leuk is, maar dat het richting het eind gaat vervelen. De muziek is namelijk eerst heel vrolijk, waarna het steeds rustiger wordt en uiteindelijk zelfs een beetje droevig klinkt.

Vraag aan de leerlingen of hun gevoel bij de muziek klopt bij de gevoelens van Laura die ze eerder omschreven.

Licht tot slot toe dat de leerlingen hierna weer naar een fragment uit de film gaan kijken.

Slide 8 - Video

Er wordt een fragment uit de film bekeken.
De levens van Laura en Justine zijn erg verschillend. Welke verschillen kun je noemen?
Wat lijkt je leuk aan het leven van Justine? En wat lijkt je minder leuk?
Als je moest kiezen, welk leven zou je dan liever willen hebben? Waarom?
In het volgende fragment zie je weer een stukje uit het leven van Laura.
Wat lijkt je leuk aan het leven van Laura? En wat lijkt je minder leuk?

Slide 9 - Tekstslide

Bespreek het fragment aan de hand van de vragen op de pagina.
1. Justine zit op een privéschool en wordt met de bus naar huis gebracht, terwijl Laura op een openbare school zit en moet lopen. Daarnaast heeft Justine een huis, een volle koelkast en een eigen kamer, terwijl Laura in een caravan woont zonder eigen kamer en een lege koelkast heeft.
2. Eigen antwoord. Voorbeelden: het leven van Laura kan als leuk worden gezien vanwege de vrijheid en het hebben van een grappige vader. Het leven van Justine kan als leuk worden gezien omdat ze een groot huis heeft met een eigen kamer en dat ze naar een goede school gaat.
3. Eigen antwoord. Voorbeelden: wat als vervelend kan worden gezien bij het leven van Laura is dat ze thuis niet veel geld hebben en dat haar vader school niet belangrijk vindt, waardoor ze soms lessen mist. Het vervelende aan Justine haar leven is dat ze wordt gepest, een grote beugel heeft en dat ze vanwege haar privéschool niet mag uitkiezen wat ze aantrekt.
4. Eigen antwoord.

Licht tot slot toe dat er op de volgende pagina weer een fragment wordt bekeken.

Slide 10 - Video

Er wordt een fragment uit de film bekeken.
Met deze opdracht kun je een beetje in het leven stappen van Laura. Je mag namelijk je eigen wirwar maken! Draai op de volgende pagina aan het rad om te zien met welk materiaal jullie aan de slag mogen!

Slide 11 - Tekstslide

De leerlingen nemen een kijkje in het leven van Laura en gaan aan de slag met het maken van hun eigen wirwar. Op de volgende pagina kan met behulp van een rad bepaald worden met welke materialen de leerlingen hun wirwar gaan maken.
Wat vond je ervan om zulke 'rommelige' kunst te maken? Waarom?
Klik op het rad om eraan te kunnen draaien. Draai zo vaak als je wilt!

Slide 12 - Tekstslide

Draai aan het rad om te bepalen met welk materiaal de leerlingen hun wirwar gaan maken! 

Tip: klik eerst op het rad, zodat je er vervolgens aan kunt draaien door er nogmaals op te klikken.

Bespreek na afloop van het maken van de wirwar de vraag op deze pagina. 
Je hebt nu een paar fragmenten uit de film bekeken en bent even in het leven van Laura gestapt. Hoe denk je dat het verhaal over Laura zal eindigen? Waarom denk je dat?
Scenarioschrijver
Een scenarioschrijver is degene die het verhaal van de film bedenkt. Hij of zij bepaalt bijvoorbeeld dus ook of de film een vrolijk of een verdrietig einde heeft!
Verplaats je in de schoenen van een scenarioschrijver en schrijf op hoe jij de film zou laten eindigen. Krijgen ze bijvoorbeeld een succesvol circus en reizen ze de hele wereld over of wordt Laura van school gehaald omdat ze steeds haar huiswerk niet af had vanwege het vele touren? Jij mag het bedenken!
Op de volgende pagina zien jullie een fragment dat de actrice die de rol van Laura speelde speciaal voor jullie heeft opgenomen. 

Slide 13 - Tekstslide

Licht aan de hand van de informatie-knop toe wat een scenarioschrijver doet. 

Bespreek vervolgens de vraag op de slide. Middels de opdracht mogen de kinderen hun idee vervolgens daadwerkelijk uitwerken op papier.

Slide 14 - Video

De leerlingen kijken naar het fragment dat Jasmine Lemée, de actrice die de rol van Laura vervulde, speciaal voor jullie heeft opgenomen.

Let op: het fragment start automatisch op het juiste moment.

Veel kijkplezier!

Jullie kunnen nu de film gaan kijken. Na afloop volgen er nog een aantal verwerkingsvragen en -opdrachten.

Slide 15 - Tekstslide

Dit was het einde van het voorbereidende lesmateriaal voor de film. De slides hierna kunnen behandeld worden na het bekijken van de film.
Tijd voor een geheugen-opfrisser! Bespreek in tweetallen waar de film volgens jullie over ging.
Voordat jullie naar het Cinekid Festival gingen hebben jullie nagedacht over hoe de film zou aflopen. Klopte dat een beetje?

Slide 16 - Tekstslide

De leerlingen overleggen kort met elkaar waar de film ook alweer over ging. Vervolgens kan de vraag behandeld worden.
Welk deel van de film zou je omschrijven als 'het begin'? Wat is bijvoorbeeld de droom of het doel van Laura?
Welk deel van de film is 'het midden'? Welke problemen komt Laura tegen waardoor het moeilijk wordt om haar doel te bereiken?
En welk deel van de film is 'het einde'? Wie of wat is de oplossing voor het probleem van Laura om haar doel te bereiken?
Storytelling
Een film is altijd opgebouwd uit drie delen: een begin, midden en eind. In het begin van de film wordt het doel van de hoofdpersoon duidelijk. In het midden ontstaat er een probleem, waardoor het voor de hoofdpersoon moeilijk wordt om het doel te bereiken. Gelukkig wordt er aan het einde van de film meestal een oplossing gevonden. 

Slide 17 - Tekstslide

Leg aan de hand van de informatie-knop uit wat storytelling inhoudt. Bespreek daarna de vragen:
1. Het begin van de film is het deel waarin duidelijk wordt dat Laura soms liever een 'gewoon' leven heeft zoals haar leeftijdsgenoten. Haar droom is om naar een privéschool te gaan.
2. Het midden van de film is het deel waarin er meerdere problemen op Laura haar pad komen. Zo is ze vaak op tour waardoor ze niet naar school kan en wordt haar vader uiteindelijk zelfs opgepakt. Ook wordt duidelijk dat Laura uit een circusfamilie komt waarin verwacht wordt dat zij in de voetsporen van haar vader moet treden. Er zijn ook andere goede voorbeelden te noemen.
3. Het einde van de film is het deel waarin de oplossing duidelijk wordt. Laura heeft namelijk een docent die haar graag een handje helpt en haar vader ziet in dat het circusleven niet (meer) bij Laura past. Er zijn ook andere goede voorbeelden te noemen.
Stap in de schoenen van regisseur Miryam en schrijf een vervolg op de film. Denk daarbij aan de onderdelen begin, midden en eind
Regisseur
De vrouw in het midden is Miryam Bouchard, de regisseuse van de film. Wist je dat veel filmregisseurs zelf hun scenario's schrijven? Verder is een regisseur verantwoordelijk voor de hele uitvovering van het filmproject.

Slide 18 - Tekstslide

Licht aan de hand van de informatie-knop toe wat een regisseur doet. Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag door een vervolg op de film te schrijven: Mijn leven is een circus 2! Hiervoor kan het werkblad gebruikt worden. Deze is te vinden en af te drukken via de bijlage van deze les. 

Op het werkblad worden een aantal hulpvragen gesteld om het schrijven van een (korte) film te begeleiden: Wie wordt bijvoorbeeld het hoofdpersonage in het vervolg van de film: Laura, Bill, Justine, Mandeep of Patricia? Daarna kan gevraagd worden wat het doel of de droom is van dit personage (begin) en welke problemen er op zijn of haar pad komen die deze droom in de weg zitten (midden). Tot slot moet er bedacht worden wat de oplossing voor het probleem is om het doel van de hoofdpersoon alsnog te kunnen bereiken (eind).
Tot ziens op Cinekid!
Deze les is onderdeel van het educatieprogramma van Cinekid.
Klik hier voor meer informatie.

Slide 19 - Tekstslide

Dit was de gehele les omtrent de film Mijn leven is een circus! Klik op de link voor meer informatie over het educatieprogramma van Cinekid.