Movies that Matter - Swipe - v.a. vmbo-breed

Swipe
Niels Bourgonje, 2019
Les over digitale privacy en veiligheid
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMBOMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de film Swipe (Niels Bourgonje, 2019). Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen de korte film Swipe (2019). Wanneer een vrouw 's avonds door de stad naar huis loopt, heeft ze een vreemde match op een dating-app. Al snel krijgt ze het gevoel dat haar match dichterbij komt dan ze zou willen. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema’s
 • Media & digitale cultuur
 • Privacy & veiligheid
 • Mensenrechten
Opzet van de les
Deze les bestaat uit vier delen:
1) Digitale Privacy: introductie (15 min.) & film kijken (5:20 min.)
2) Reflectie op film (5 min)
3) Bewustwording creëren over locatie delen (15 min)
4) Afsluiting/Reflectie (10 min)

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kun je:
 • je eigen privacy en veiligheid bewaken op het gebied van online locatie traceren;
 • de privacy en veiligheid van anderen, op het gebied van online locatie traceren, respecteren;
 • bewust een eigen digitale identiteit vormgeven;
 • bewust bepalen welke informatie je over je locatie digitaal vrijgeeft
Werkwijze
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie die je helpt door deze les te navigeren.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructies

Onderdelen in deze les

Swipe
Niels Bourgonje, 2019
Les over digitale privacy en veiligheid

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij deze les bij de film Swipe. 
 
Aan het eind van deze les kun je:
- je eigen privacy en veiligheid bewaken op het gebied van online locatie traceren;
- de privacy en veiligheid van anderen, op het gebied van online locatie traceren, respecteren;
- bewust een eigen digitale identiteit vormgeven;
- bewust bepalen welke informatie je over je locatie digitaal vrijgeeft.


Je kijkt straks naar de korte film Swipe.

Slide 2 - Tekstslide

 
Aan het eind van deze les kun je:
- je eigen privacy en veiligheid bewaken op het gebied van online locatie traceren;
- de privacy en veiligheid van anderen, op het gebied van online locatie traceren, respecteren;
- bewust een eigen digitale identiteit vormgeven;
- bewust bepalen welke informatie je over je locatie digitaal vrijgeeft.
Deel 1: Digitale privacy 

Slide 3 - Tekstslide

Deel 1: Digitale Privacy [15 min]

Dit deel is de aanloop naar de film. De film gaat over het risico dat je kan lopen als je online je locatie deelt. In dit geval via een datingapp. Het risico wat je ziet in de film is een heel extreem voorbeeld die gelukkig (bijna) nooit voorkomt. In Deel 1 gaan we in op bewustwording voor online gedrag en dat je daarin ook zelf keuzes kunt maken t.a.v. privacy. We peilen de mening van de leerling.
Je ziet hier twee stellingen. Ben jij het eens of oneens met de stellingen? Licht je antwoord toe. 
(Klik op de groene icoontjes voor de vertaling.)
Legt Mark Zuckerberg de verantwoordelijk ten opzichte van privacy neer bij de mensen die gebruik maken van social media of bij zijn eigen bedrijf?
Vertaling
‘’Vroeger was privacy iets goeds. Tegenwoordig willen mensen delen en zijn ze meer open’’ 
Vertaling
‘’De vraag is niet wat we willen weten van mensen? De vraag is wat mensen over zichzelf willen vertellen?’’ 

Slide 4 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Zijn jullie het eens of oneens met de stellingen? Licht je antwoord toe.

- Als je deze uitspraken ziet, in hoeverre denk je dat Mark Zuckerberg zich zorgen maakt om digitale privacy van mensen? En legt hij de verantwoordelijk neer bij de persoon of bij zijn eigen bedrijf?

- Mark Zuckerberg is de topman van Facebook. Kennen jullie meer social media platforms die onder Facebook vallen? 

Vertaling van engelse tekst: 

‘’Vroeger was privacy iets goeds. Tegenwoordig willen mensen delen en zijn ze meer open’’ 

‘’De vraag is niet wat we willen weten van mensen? De vraag is wat mensen over zichzelf willen vertellen?’’ 

Extra informatie voor de docent
Je ziet hier twee uitspraken van Facebook topman Mark Zuckerberg over online gedrag. Vertel leerlingen wie Mark Zuckerberg is. Of vraag het leerlingen wat ze over hem weten. En laat leerlingen nadenken over deze uitspraken van hem en vraag om meningen uit de klas.

Welke online platforms zijn dit? En wat hebben ze met elkaar gemeen?

Slide 5 - Open vraag

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Kijk naar deze icoontjes. Welke online platforms zijn dit? En wat hebben ze met elkaar gemeen?

Dit zijn icoontjes van Whats app, Snapchat, Tik Tok, Instagram. Allemaal social media platforms waar het gaat om digitale communicatie. 


Is alles wat je online post negatief? Noem vijf positieve kanten van online gedrag.
Wat is de boodschap in dit filmpje denk je? 
Dave is een helderziende die willekeurige mensen uitnodigt om hun gedachten te laten lezen. 

Slide 6 - Tekstslide

Bekijk de film.

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Wat is de boodschap in dit filmpje denk je? 
- Is alles wat je online post negatief? Noem een vijftal positieve kanten van online gedrag?

Extra informatie voor de docent
- De boodschap in het filmpje is dat bewustwording van wat je online plaatst tegen je gebruikt kan worden.
- Een voorbeeld van een vijftal positieve kanten van online gedrag kan zijn: In contact komen met mensen, snel informatie zoeken, veel informatie binnen handbereik, leuke reacties krijgen op posts, .. 
Wat vind je van deze stelling:
"Digitale privacy is een mensenrecht"?
Eens
Oneens

Slide 7 - Poll

Bespreek waarom leerlingen het eens of oneens zijn.

Informatie voor docenten:
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Bedrijven en overheden verzamelen digitale informatie over de burgers. Het recht op digitale privacy betekent onder andere dat de overheid grenzen stelt aan het verzamelen en gebruiken van deze informatie. Je mag dus als bedrijf niet vrijblijvend informatie over iemand verzamelen en gebruiken.

Achtergrondinformatie voor docenten:
https://mensenrechten.nl/nl/digitalisering 

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Bekijk de film. [5:20 min]
Deel 2: Reflectie op film

Slide 10 - Tekstslide

Deel 2: Reflectie op film [5 min]

In dit deel blikken we kort terug op de film. Er zitten een aantal boodschappen in de film. Eén ervan is wat het risico kan zijn als je je locatie deelt met iemand. Je bent altijd te traceren en dat kan grote gevolgen hebben, maar is vaak ook heel onschuldig. Denk aan GPS tracking als je buiten gaat fietsen of hardlopen, of Google Maps wanneer je de weg wilt weten. In dit geval (datingapp) deel je bewust de locatie met iemand anders en dat kan vervelende gevolgen hebben. 

Extra informatie over privacy: https://www.vpngids.nl/privacy/apps/happn-veiligheid/  

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Jullie hebben net gekeken naar Swipe. In de film zien we een aantal keer het scherm van een datingsapp, met de tekst ‘1 mile away’.  Wat wordt daarmee bedoeld denk je? 
Deze film gaat over de datingapp ‘Happn’. Kennen jullie meer app’s die op een soortgelijke manier werken?
De slogan van Happn 'Find the people you've crossed paths with', zegt het eigenlijk al: je komt op deze app de mensen tegen bij wie je in de buurt was, of nog spannender, bent! Bij Happn maak je een profiel aan via je Facebook-account. Je moet dus wel geregistreerd staan op Facebook. Je naam en leeftijd worden al ingevuld door Facebook.
Wat vond je van de film?

Slide 12 - Tekstslide

De slogan van Happn 'Find the people you've crossed paths with', zegt het eigenlijk al: je komt op deze app de mensen tegen bij wie je in de buurt was, of nog spannender, bent! Bij Happn maak je een profiel aan via je Facebook-account. Je moet dus wel geregistreerd staan op Facebook. Je naam en leeftijd worden al ingevuld door Facebook.

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Wat vond je van de film?

- Deze film gaat over de datingapp ‘Happn’. Kennen jullie meer app’s die op een soortgelijke manier werken?

- Je hebt net gekeken naar Swipe. In de film zie je een aantal keer het scherm van een datingsapp, met de tekst ‘1 mile away’. Wat wordt daarmee bedoelt denk je? 

Deze film gaat over een fictief verhaal. Toch zijn er in het echte leven ook gevolgen aan het delen van je locatie.
Noem 3 gevolgen.

Slide 13 - Open vraag

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Deze film gaat over een fictief verhaal. Toch zijn er in het echte leven ook gevolgen aan het delen van je locatie. 
Noem 3 gevolgen. 

Extra informatie voor de docent
https://www.ikbeslis.be/jongeren/smartphones-apps/delen-van-je-locatie

Deel 3: De gevolgen van het delen van je locatie

Slide 14 - Tekstslide

Deel 3: Bewustwording creëren over locatie delen [10 min]

Deel 4 is opgedeeld in twee delen. Je gaat aan de slag met leerlingen/studenten en hun eigen mobiele telefoon. Je kijkt met de klas of ze zich bewust zijn hoe vaak ze hun locatie delen, en in welke apps. Vervolgens bespreek je met de klas wat dat delen voor een ander in kan houden.

Op welke apps delen jullie je locatie? Noem uit je hoofd een aantal apps en schrijf ze ergens op. 

Slide 15 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Op welke apps hebben jullie je locatie gedeeld? Noem uit je hoofd een aantal apps. En noteer ze ergens.


Bij hoeveel apps wordt jouw locatie gebruikt? En in hoeverre komt dit overeen met de antwoorden bij de vorige vraag? 
Pak je eigen telefoon en ga naar je privacy instellingen. 

Bij een IPhone doe je dat zo: Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen 

Bij een android apparaat doe je dat zo: Apps > Instellingen > Machtiging > Locatie

Slide 16 - Tekstslide

Pak je eigen telefoon en ga naar; 

- Bij een IPhone doe je dat zo: Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen 

- Bij een android apparaat doe je dat zo: Apps > Instellingen > Machtiging > Locatie

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Bij hoeveel apps wordt jouw locatie gebruikt? En in hoeverre komt dit overeen met je antwoord bij de vorige vraag? 

- Over welke apps ben je het meest verbaasd?
Over welke van deze apps ben je het meest verbaasd dat je je locatie deelt? En waarom?

Slide 17 - Open vraag

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Over welke van deze apps ben je het meest verbaasd dat je je locatie deelt? En waarom?
Wie is er volgens jullie verantwoordelijk
voor de inbreuk van de privacy in de film?
makers van de (dating)app
de stalker van de hoofdpersoon in de film
de persoon zelf

Slide 18 - Poll

Bespreek met de leerlingen waarom ze kiezen voor dit antwoord.


Deel 5: Afsluiting en reflectie

Slide 19 - Tekstslide

Deel 5: Afsluiting en Reflectie [5 min]
Wat kan jij doen om veiliger gebruik te maken van deze apps? 
Niet alle apps die gebruik maken van je locatie zijn per definitie gevaarlijk. De meeste apps worden vaak gecontroleerd op wat ze doen met jouw privégegevens.

Slide 20 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

Niet alle apps die gebruik maken van je locatie zijn per definitie gevaarlijk. De meeste apps worden vaak gecontroleerd op wat ze doen met jouw privé gegevens. Vraag; 

- Wat kan je doen om veiliger gebruik te maken van deze apps? 
We kijken nog één keer naar de stelling ‘’Digitale privacy is een Mensenrecht’’. Hoe denk je er nu over?
Eens
Oneens

Slide 21 - Poll

Bespreek met de leerlingen waarom ze voor eens of oneens kiezen.

Wat is het belangrijkste wat je tijdens deze les geleerd hebt?

Slide 22 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- We kijken nog één keer naar de stelling ‘’Digitale privacy is een Mensenrecht’’. Hoe denk je er nu over? 

Informatie voor docenten:
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Bedrijven en overheden verzamelen digitale informatie over de burgers. Het recht op digitale privacy betekent onder andere dat de overheid grenzen stelt aan het verzamelen en gebruiken van deze informatie. Je mag dus als bedrijf niet vrijblijvend informatie over iemand verzamelen en gebruiken

- Wat is het belangrijkste wat jij tijdens deze les geleerd hebt?
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!
Swipe

Slide 23 - Tekstslide

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film en/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier

Of lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.