cross

Filmeducatie BASIS - Samenwerken

Talent & Expressie 

SAMENWERKEN
Opdrachten om het samenwerken te oefenen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Media, Vormgeving en ICTCulturele en kunstzinnige vorming+3Middelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1-4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Talent & Expressie 

SAMENWERKEN
Opdrachten om het samenwerken te oefenen

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de les over Samenwerken van de Filmacademie. De Filmacademie is een samenwerking tussen filmhuis LUX en Filmhub Oost en is er om filmeducatie toegankelijk en laagdrempelig te maken. Deze les kan los van een lessenreeks bezocht worden en is er om de samenwerking tussen de leerlingen onderling te versterken. 
Wanneer je samen een film maakt, kan het soms moeilijk zijn om op een fijne manier samen te werken. Deze les bestaat uit een aantal opdrachten waarmee onderlinge samenwerking kan worden geoefend. 
     Samenwerken: waarom?

 • Een film maken is proces dat je samen aangaat 
 • Film is een uniek: een van de weinige kunstvormen waarbij veel mensen betrokken zijn en dus veel samenwerking nodig is 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

     Samenwerken: waarom?

 • Je hebt elkaar nodig: je kan (bijna) geen film maken of een opdracht goed afronden in je eentje

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

     De basis: afspraken

 • We gaan een film maken! Maar daarvoor moeten we wel goed kunnen samenwerken in groepjes.  
 • Welke basisafspraken maken we met elkaar? 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke basisafspraken
maken we met elkaar?

Slide 5 - Open vraag

Voorbeelden van basisafspraken:
 • Ik blijf bij mijn groepje 
 • Ik luister naar de ander 
 • Ik moedig andere leerlingen aan om mee te doen  
 • Ik ga na of iedereen de opdracht snapt  
 • Ik praat zachtjes, wel verstaanbaar voor de rest van de groep 
 • Ik zorg ervoor dat niemand gestoord wordt in de rest van de school 
     Aan de slag: opdrachten
 • Kennismaken: mix en ruil 
 • Kennismaken: true or false? 
 • Leren samenwerken: een filmposter 
 • Leren luisteren: scenarioschrijvers  
 • Samenwerken in film: wie werken er mee aan een film?

Slide 6 - Tekstslide

Kies uit de onderstaande opdrachten en reken ongeveer 15-25 minuten per opdracht. Het doel is leren samenwerken (tijdens het maken van een film of tijdens de opdrachten van de Filmacademie). Op de volgende slides worden de opdrachten per stuk verder toegelicht.
Bespreek je kaartje, wissel om en loop verder
3
Loop rond en vorm een tweetal met een klasgenoot
2
     Kennismaken: mix en ruil
Je krijgt een kaartje met daarop een vraag / afbeelding
1

Slide 7 - Tekstslide

VOORBEREIDING: 
Maak evenveel kaartjes als leerlingen met daarop vragen/afbeeldingen. 
Voorbeeldvragen: Wat is je favoriete film, ga je vaak naar de bioscoop, maak je weleens films, afbeeldingen van films, wat is leuker: serie of film?

1 - Geef alle leerlingen een kaartje.
2 - Laat de leerlingen rondlopen door het lokaal. Wanneer de docent in de handen klapt, stoppen de leerlingen met rondlopen en vormen ze een tweetal met de dichtstbijzijnde klasgenoot. 
3 - De leerlingen bespreken wat er op hun kaartjes staat. Na het gesprek wisselen ze de kaartjes om en lopen ze verder. 
Alle stellingen worden voorgelezen en de klas raadt welke stelling niet waar is
2
     Kennismaken: true or false
Schrijf op een blaadje 3 stellingen - waarvan er 1 niet waar is
1

Slide 8 - Tekstslide

VOORBEREIDING:  
Papier waar leerlingen hun stellingen op kunnen schrijven. Verdeel de klas ook in groepjes (of gebruik bestaande groepjes).
 
1 - Leerlingen schrijven op een blaadje 3 stellingen over henzelf. Één van deze stellingen is niet waar. Het is natuurlijk extra leuk wanneer alle stellingen over film gaan. 
2 - De docent leest een paar blaadjes voor. Elk groepje mag stemmen op een bewering die niet waar lijkt te zijn, als het klopt win je met je groepje een punt. Voordat je stemt moet je overlegd hebben met je groepje. 
3 - Welk groepje heeft de meeste punten en kent de overige klasgenoten het beste? 
Maak voor deze film een filmposter
3
Bedenk hoe een film over één overeenkomst zou gaan
2
     Samenwerken: een filmposter
Ga binnen je groepje opzoek naar overeenkomsten
1

Slide 9 - Tekstslide

VOORBEREIDING:   
Verdeel de klas ook in groepjes (of gebruik bestaande groepjes). Zorg ervoor dat er mogelijkheden zijn voor de leerlingen om een poster te maken. Denk bijvoorbeeld aan oude tijdschriften, knutselspullen of computers wanneer ze het online willen maken. 

1 - Elk groepje brainstormt over de overeenkomsten die ze hebben, het mag over film gaan, maar hoeft niet. Laat de leerlingen doorgaan tot er drie tot vijf overeenkomsten gevonden zijn  
2 - De leerlingen kiezen één overeenkomst uit en bedenken hoe een film over die overeenkomst zou gaan. 
3 - De leerlingen maken een filmposter over betreffende overeenkomst. Er moet duidelijk zichtbaar zijn wat deze overeenkomst is.
Schrijf om en om één regel op papier, volg het alfabet
3
De docent geeft je een onderwerp
2
     Luisteren: scenarioschrijvers
Je gaat als groepje samen een verhaal schrijven
1

Slide 10 - Tekstslide

VOORBEREIDING:   
Papier waar leerlingen op kunnen schrijven. Verdeel de klas ook in groepjes (of gebruik bestaande groepjes).

1 - De docent maakt een groepje van vier. Ieder groepje krijgt papier. De leerlingen gaan samen een verhaal een film bedenken.
2 - De docent vertelt waar de film over moet gaan. 
3 - Om de beurt verzin je een zin en schrijf je deze op het blad. Leerling 1 begint met de letter A, leerling 2 met de letter B, leerling 3 met de letter C enz. 
4 - Na een kwartier stoppen alle groepjes en worden de verhalen in de groep voorgelezen. Welk groepje heeft het beste filmverhaal bedacht?
Verdeel onder: preproductie - filmen - postproductie
3
Bekijk de aftiteling: wat ben je vergeten?
2
     Samenwerken: wie werken er                            mee aan een film?
Wie werken er allemaal mee aan het maken van een film?
1

Slide 11 - Tekstslide

VOORBEREIDING:    
Papier waar leerlingen op kunnen schrijven. Verdeel de klas ook in groepjes (of gebruik bestaande groepjes).

1 - De leerlingen schrijven in groepjes op welke mensen er allemaal betrokken zijn bij het maken van een film. 
2 - De docent zet een aftiteling van een Nederlandse film op. Welke rollen zijn er nog meer en waren nog niet opgeschreven? Ga na of de leerlingen alle rollen snappen. 
3 - Verdeel alle opgeschreven rollen onder drie kleuren: 
- de preproductie 
- het filmen 
- de postproductie 
Reflectie 

TERUGBLIKKEN & BESPREKEN

Tips & Tops

Slide 12 - Tekstslide

Aan het einde van deze les is het goed om met de leerlingen terug te kijken op deze les. Begin bijvoorbeeld door de basisregels nog eens te bespreken. Is het gelukt om de regels na te streven deze les? 
Welke opdrachten gingen goed? Welke opdrachten waren moeilijker, en waar ligt dat aan?