Yulia & Juliet

YULIA & JULIET
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmeducatieKunst+2Middelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

In deze les bekijk je met je leerlingen de korte Nederlandse film 'Yulia & Juliet' in de klas. Aan de hand van kijkvragen en fragmenten ga je in gesprek over de thema's van de film en de manier waarop deze verbeeld worden door middel van het verhaal, licht, kleur en cameragebruik. Deze les richt zich op leerlingen in het voortgezet onderwijs van klas 3 tot en met 6. De film 'Yulia & Juliet' en de te bespreken fragmenten zijn in deze les geïntegreerd, je hoeft dus niet ergens anders in te loggen. Meer Film in de Klas? Kijk dan op: schooltv.nl/film-in-de-klas Film in de Klas is altijd benieuwd naar de manier waarop het lesmateriaal in de klas is behandeld. Heb je tips en/of aanvullingen voor ons of voor andere docenten? Mail ons: netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl Bedankt! Deze les is ontwikkeld door Eye Filmmuseum, lid van Netwerk Filmeducatie.

Instructies

Deze les van ongeveer 60 minuten wordt klassikaal gegeven en is geschikt voor leerjaar 3 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs.

Toelichting en tips voor vragen zijn in de slides toegevoegd onder 'notities'.

De les en de toelichtingen per slide kunnen geprint worden door middel van de knop 'Printen' onder de rode knop 'Geef les'.

Leerlingen bekijken de korte film Yulia & Juliet en gaan aan de hand van kijkvragen in gesprek over de thema's in de film en de keuzes van de filmmaker. 

Door middel van kijkvragen leren leerlingen:
-(klassikaal of in groepjes) te verwoorden welke gevoelens en gedachten de film bij hen oproept;
- te onderzoeken hoe de de keuzes van de filmmaker de filmbeleving beïnvloeden;
- te onderzoeken, door middel van kijkvragen en een doe-opdracht, welke filmische middelen (de filmische vormgeving) de maker heeft gebruikt om het verhaal en het thema vorm te geven, met name het gebruik van kleur en de cameravoering;
-te reflecteren op eigen ervaringen en gedachten rondom de thema's in de film.

Deze lesdoelen sluiten aan op de vaardigheden uit de doorlopende leerlijn film van het Netwerk Filmeducatie: beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren.

Onderdelen in deze les

YULIA & JULIET

Slide 1 - Tekstslide

Start van de les

Vertel: In deze les gaan we de Nederlandse korte film Yulia & Juliet (2018, 12 minuten) kijken. We gaan met elkaar in gesprek over wat we hebben gezien en gehoord, over de thema's in de film zoals vrijheid, liefde en opgesloten zitten; en hoe de maker deze thema's verbeeld, versterkt en ondersteunt door bepaalde keuzes op het gebied van licht, kleur en camerawerk.

Vragen (optioneel):
  • Waar denk je aan bij de titel? 
  • Waar denk je dat de film over gaat?
Vraag
Opdracht
Tip

Slide 2 - Tekstslide

Vragen en opdrachten
  • Er zijn geen goed-fout opdrachten, wel kijkvragen, reflectievragen en een doe-opdracht.
  • Je kunt kiezen voor verschillende werkvormen: individueel, in groepjes of klassikaal.
N.B. Deze les bevat interactieve onderdelen waarin je met 'devices in de klas' kunt werken, via de LessonUp app die leerlingen gratis kunnen downloaden.  De resultaten van deze onderdelen worden alleen bewaard als je een LessonUp-account hebt. De onderdelen zijn ook zonder account in te zetten, maar resultaten worden dan niet bewaard.
Je kunt deze onderdelen ook klassikaal, zonder dat leerlingen devices gebruiken, inzetten: we hebben daarvoor tips toegevoegd.
Waar gaat Romeo & Julia over?
Je gaat kijken naar de korte film Yulia & Juliet (12 minuten)
Welke overeenkomsten zie je tussen Romeo & Julia en het verhaal van deze film?

Slide 3 - Tekstslide

Yulia & Juliet (Zara Dwinger, 2018)

Vraag: De titel van de film verwijst naar het verhaal over Romeo en Julia. Wie kent het verhaal en kan kort vertellen waar het over gaat? Let tijdens het kijken op of je overeenkomsten kunt ontdekken tussen het verhaal en de film. Laten we gaan kijken.

Kennen de leerlingen het verhaal van Romeo & Julia niet? Geef een korte samenvatting: Romeo & Julia is een tragisch liefdesverhaal van de Engelse toneeldichter William Shakespeare. De liefde tussen Romeo en Julia wordt gedwarsboomd door hun ouders. Daarom moeten ze een plan bedenken zodat ze toch bij elkaar kunnen zijn.

Slide 4 - Video

Yulia & Juliet (Zara Dwinger, 2018, 12 minuten, Nederlands)

Zet de film aan met de play-knop.
Je eerste indruk
Welke moment kwam het meest binnen en waarom? Wat zag en hoorde je?
Welk beeld heb je van de hoofdpersonen? Hoe komt dat?
Yulia & Juliet in 3 woorden.

Slide 5 - Tekstslide

Film nabespreken: eerste indrukken

Vraag: Welke 3 woorden komen er in je op na het kijken van Yulia & Juliet? Schrijf ze in stilte op, daarna wisselen we de antwoorden uit.

Vraag: Welk moment is je het meest bijgebleven en waarom? Vraag door: welk gevoel riep dat moment bij je op? Wat zag en hoorde je waardoor je dat gevoel kreeg? (Niet alleen het verhaal: ook het spel van de acteurs, geluid en muziek, kleurgebruik, camerabeweging/ afstand/standpunt, de montage)

Vraag: Was de manier waarop het verhaal in beeld werd gebracht van invloed op hoe je over Yulia en Juliet dacht? Kun je dat uitleggen?

Bespreek de vragen klassikaal.
Je eerste indruk
Op welke manier zitten Yulia en Juliet opgesloten? Op welke manieren zijn ze juist vrij?
Op welke manier lijken Romeo & Julia en Yulia & Juliet op elkaar? (Niet alleen qua verhaal, maar ook qua thema's.)
Ontdek wat regisseur Zara Dwinger zelf zegt over de film!

Slide 6 - Tekstslide

Film nabespreken: eerste indrukken

Vraag: Welke overeenkomsten tussen het verhaal van Romeo & Julia en Yulia & Juliet hebben jullie ontdekt? (Bijvoorbeeld: Zowel Romeo en Julia als Yulia en Juliet worden gedwarsboomd in hun liefde en moeten een plan bedenken (Juliet geeft haar vrijheid op) om toch bij elkaar te kunnen zijn. De tragische afloop doet denken aan het toneelstuk. Waar Romeo en Julia opgesloten zitten in de vete tussen hun families en daardoor niet vrij kunnen liefhebben, zitten Yulia en Juliet letterlijk opgesloten.)

Vertel: Een van de thema's in deze film is vrijheid.

Vraag: Op welke manier zijn Yulia en Juliet vrij? En op welke manier helemaal niét? Welke momenten uit de film zie je dan voor je?(Bijvoorbeeld: ze zijn letterlijk opgesloten in een detentiecentrum, maar daarin vinden ze toch ook de vrijheid om elkaar op te zoeken en lief te hebben.)

Vertel: Een filmmaker maakt altijd keuzes in het verhaal dat hij wil vertellen, maar ook hoé hij het wil vertellen. In de volgende video vertelt de regisseur van Yulia & Juliet, Zara Dwinger, iets over het maakproces van deze film en de keuzes die zíj gemaakt heeft.

Slide 7 - Video

Regisseur Zara Dwinger aan het woord

Zet de video aan met de play-knop. De videoplayer stopt automatisch.

Toelichting: Wat doet een regisseur? 
"Als regisseur vertel je verhalen met behulp van beeld. Dit kunnen zowel fictieve als waarheidsgetrouwe verhalen zijn. Jij geeft, als regisseur, ieder cast- en crewlid aanwijzingen over hoe hij het verhaal in beeld moet brengen; je hebt het overzicht en weet als geen ander wat en hoe je iets wilt vertellen. Bij film- en televisieproducties ben jij de artistiek eindverantwoordelijke."

Slide 8 - Video

Bekijk een fragment uit de film
  
Vertel: Jullie hebben al een beetje nagedacht over wat voor gevoel de film oproept en wat je ziet en hoort waardoor je dat gevoel krijgt. Regisseur Zara Dwinger heeft bewuste keuzes gemaakt op het gebied van licht en kleur. Kijk naar dit fragment en let vooral op het gebruik van kleur en licht.

Zet de video aan met de play-knop. De videoplayer stopt automatisch.
Licht en kleur
Op welke manier zorgen licht en kleur voor deze sfeer?
Omschrijf de sfeer.
Passen deze kleuren bij een jeugddetentiecentrum? Waarom wel/niet?

Slide 9 - Tekstslide

Filmische vormgeving - licht/kleur

Vraag: Omschrijf de sfeer in dit fragment. (Warm, koud, afstandelijk, dichtbij, realistisch, dromerig, etc.)

Vraag: Op welke manieren zorgen het gebruik van licht en kleur voor deze sfeer?

Vraag: Op welke manier vind je dit licht- en kleurgebruik wél of juist helemaal niét passen bij een jeugdinrichting? 

(Bijvoorbeeld: een gek contrast tussen de harde werkelijkheid van de jeugdinrichting en de zachte, pastelachtige kleuren in de kleding, stoffen en de belichting. Dat werkt een beetje 'vervreemdend', de rauwe, strenge werkelijkheid wordt eigenlijk zo ingekleurd dat die werkelijkheid een ander, lief en romantisch gevoel oplevert.)
'De sfeer en de stijl moesten een beetje magisch en sprookjesachtig worden. Juist omdat het verhaal zich afspeelt in een streng en sober gebouw, een detentiecentrum. Met de keuzes die ik heb gemaakt wilde ik die omgeving er juist heel sfeervol en intiem uit laten zien.'

- Zara Dwinger

          
           
Licht en kleur

Slide 10 - Tekstslide

Filmische vormgeving - licht/kleur

Vertel: Lees de quote.

Vraag: Klopt dit met wat jullie dachten? Is het de filmmaker gelukt om een magische en sprookjesachtige sfeer te creëren met de kleuren?

Vertel: We gaan een poll doen! Haal je telefoon maar tevoorschijn en ga naar de LessonUp app. Tik de code in die op het scherm staat en geef je mening!
Stelling: met licht en kleur worden in Yulia & Juliet een sprookjesachtige sfeer neergezet.
Ik vind van wel
Ik vind van niet

Slide 11 - Poll

Interactieve pollvraag

Bespreek de antwoorden met de leerlingen. Waarom zijn ze het er wel of niet mee eens? Hadden zij hier ook voor gekozen, of hadden ze juist de strenge, zakelijke inrichting benadrukt. En hoé dan? Wat zouden zij hebben gedaan om een bepaalde sfeer neer te zetten? Welke middelen zouden zij gebruiken? (B.v. muziek, montage, camera).

N.B.: Liever niet via de app? Stel deze vraag d.m.v. petje op/petje af of handen opsteken. Wel met de app? Deze pollvraag kan ook in anonieme modus (dus zonder account) worden gebruikt. De antwoorden worden dan echter niet in je eigen account bewaard om ze eventueel later terug te kijken.
Wat valt je op aan het standpunt van de camera?
Camera
Wat voor gevoel roept dit op?
Kijk goed naar het volgende fragment!

Slide 12 - Tekstslide

Filmische vormgeving - camera

Vertel: In haar videoboodschap vertelde Zara kort dat ze de camera heeft gebruikt om de tegenstelling tussen vastzitten/opgesloten zitten en vrijheid duidelijk te maken.

Vraag: Wat valt je op? Staat de camera hoog of juist laag op de grond? Kijk je van boven naar beneden of juist omgekeerd? Veraf of dichtbij?

Vraag: Wat voor gevoel roept dit op? 

Vertel: Kijk naar het volgende fragment en let goed op het standpunt van de camera.

Slide 13 - Video

Bekijk een fragment uit de film

Zet de video aan met de play-knop. De videoplayer stopt automatisch.
Kikkerperspectief of vogelperspectief?

Slide 14 - Tekstslide

Filmische vormgeving - camera

Vraag: Wie kan uitleggen wat het verschil is tussen kikkerperspectief en vogelperspectief? In welke still zie je een kikkerperspectief en in welke still zie je een vogelperspectief?
Wanneer kikkerperspectief? Wanneer vogelperspectief?
Camera
Waarom heeft Zara Dwinger hiervoor gekozen denk je?

Slide 15 - Tekstslide

Filmische vormgeving - camera

Vraag: Op welke momenten filmde de camera meer van onder naar boven? En wanneer meer van boven naar beneden? Waar speelde de scène zich af? Was je binnen of buiten? Wat gebeurde er in het verhaal? (Buiten de jeugddetentie wordt er meer met kikvorsperspectief gefilmd, binnen met vogelperspectief.)

Vraag: Welk gevoel roept dit op? Waarom zou filmmaker Zara Dwinger hiervoor gekozen hebben?
De camerastandpunten zijn er niet zomaar, ze zijn er met een bedoeling.  Kikker (van onderen) gebruikten we om een gevoel van vrijheid weer te geven. En scènes binnen in de instelling zijn juist een beetje van boven gefilmd, om je het gevoel van verdrukking, vastzitten, te geven.'

- Zara Dwinger


                            
Camera

Slide 16 - Tekstslide

Filmische vormgeving - camera

Vertel: Lees de quote.

Vraag: Klopt dat een beetje met wat jullie dachten? Is Zara Dwinger er in geslaagd om dat verschil tussen vrijheid en vastzitten over te brengen? Of leverde het juist een heel ander gevoel of idee op? Hoe zou jij dat hebben gedaan?

Extra vraag: Wat voor ánder gevoel zou je kunnen vormgeven met een kikker- en vogelperspectief? (Bijvoorbeeld: vogelperspectief - bekeken en gecontroleerd worden / onverschilligheid en objectiviteit (minder betrokkenheid bij de personages) / perspectief van een ander (gevaarlijk?) personage).

Extra vraag: Zou je het kunnen omdraaien, zodat het kikkerperspectief juist dreigend en drukkend is en het vogelperspectief juist bevrijdend?
Nabespreken

Slide 17 - Tekstslide

Nabespreken van de les

Vertel: In deze les heb je ontdekt hoe je als filmmaker een bepaalde sfeer, een gevoel, of een thema als vrijheid kunt vormgeven: met licht, kleur en het gebruik van de camera.

Vraag: Stel, je gaat zelf een film maken: wat heb je in deze les geleerd dat je niet moet vergeten? Wat is het allerbelangrijkste dat je meeneemt?

De antwoorden die de leerlingen hier geven, kunnen ze meenemen in de eventuele creatieve vervolgopdracht op de volgende slide.
Creatieve opdracht
Hoe zien vrijheid en het gevoel vast te zitten er volgens joú uit?
Maak 2 korte filmpjes (max. 30 seconden).
  • 1 over vrijheid, 1 over het gevoel vast te zitten.
  • Maak dit duidelijk met licht, kleurgebruik en camerawerk.
  • Wie geeft de thema's vrijheid en vastzitten het meest creatief weer?

Slide 18 - Tekstslide

Maakopdracht

Vertel: Je hebt nu ontdekt hoe filmmakers met middelen als licht, kleur en camerastandpunt een gevoel van vrijheid en onderdrukking kunnen versterken en vormgeven.

Opdracht: Maak 2 korte video's: 1 over vrijheid, de ander over onderdrukking.
Duur: +/- 45 minuten
Groepjes: 2/3 leerlingen per groep

1. In groepjes maak je een plan voor twee video's van 30 seconden. Een video over vrijheid, de ander over het gevoel vast te zitten. De twee video's hebben dezelfde eenvoudige verhaallijn en dezelfde personages. Aan de hand van kleur en cameragebruik wordt het thema vrijheid of het gevoel vast te zitten vormgegeven. Je begint met het maken van een korte verhaallijn en een filmplan.

2. Je filmt met de telefoon. Vergeet niet horizontaal te filmen!

3. Heb je alles gefilmd? Monteer de beelden en gebruik eventueel kleurfilters om het thema te benadrukken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de programma's iMovie (Apple) of Windows Movie Maker (Windows) op de computer of Magisto, Movavi of TikTok op je mobiele telefoon.

4. Bekijk samen de filmpjes in de klas en bespreek deze. Laat de leerlingen reflecteren op hun eigen video's en op de video's van hun klasgenoten.
Hoeveel sterren geef jij deze les?
☆☆☆☆☆

Slide 19 - Tekstslide

Waardeer de les

We horen graag hoe jij en je leerlingen de les hebben ervaren! Je kunt hem een score geven via de sterren op de homepage van de les op LessonUp. Meer feedback? Mail ons op: netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl
Meer films in de klas?  

Slide 20 - Tekstslide

Film in de Klas
Kijk voor meer gratis films en lespakketten van Film in de Klas voor het primair- en voortgezet onderwijs op Schooltv

En wil je samen met je klas kennismaken met de maker van Yulia & Juliet? Boek het zaalprogramma Film + de maker bij Eye Filmmuseum!