Fictief interview

Fictief interview
1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Introductie

In deze les maken leerlingen een fictief interview.

Instructies

Deze les kan goed ingezet worden om bijvoorbeeld personages uit een boek te interviewen. Je kunt de les uitdelen aan leerlingen die nog niet eerder een filmopdracht hebben gedaan. De kwaliteit van het werk wordt beter als je eerst de les over de basisfilmvaardigheden doet.

Leerdoelen:
  • Leerlingen weten na deze les het verschil tussen ‘open vragen’ en ‘gesloten vragen’;
  • Leerlingen werken aan hun presentatievaardigheden voor de camera;
  • Leerlingen oefenen met zich te verplaatsen in een personage;
  • Leerlingen oefenen met samenwerken.
  • Leerlingen raken bekend met het gegeven 'dramatische as' 
Organisatie: 
  • Verdeel de leerlingen in drietallen.
  • Er is in deze les niet veel tijd voor montage. Leerlingen krijgen de opdracht om alle shots in de goede volgorde te zetten en dan al te exporteren. Neem meer tijd voor de les als je wilt dat de montage beter wordt afgewerkt.
  • In deze les is geen tijd opgenomen voor gezamenlijk terugkijken. Ruim hier extra tijd voor in, mocht je dat willen. Soms is gezamenlijk terugkijken heel leerzaam, maar soms levert het vooral veel onveiligheid op in de groep. Er zijn ook andere vormen waarin je kunt reflecteren: subgroepjes zichzelf laten beoordelen, in kleine groepjes terugkijken etc. 
Begrippenlijst:
  • Shot: filmopname.
  • ‘Open vraag’: een vraag waar je in principe geen ‘ja’ of ‘nee’ op kunt antwoorden.

Onderdelen in deze les

Fictief interview

Slide 1 - Tekstslide

Wat betekent fictief? En wat zou dan een fictief interview zijn?

Vertel dat leerlingen in deze les een interview gaan bedenken, filmen en monteren. Ze kijken in de voorbereiding een aantal film tutorials.

Misschien kunnen leerlingen nog kiezen wie ze interviewen of heb jij dat al bepaald. 

Wanneer leerlingen dit zelf nog moeten beslissen, laat ze dit dan direct aan het begin van de les doen.

Ga verder met het kijken van de tutorial over het stellen van open vragen.

Slide 2 - Video

Kijk de tutorial over het stellen van 'open interview vragen'.

Een over-the-shoulder is een filmkader dat vaak wordt gebruikt als twee mensen in gesprek zijn.
Fictief interview

Slide 3 - Tekstslide

We kijken nu niet de tutorial filmkaders, maar lichten het belangrijkste shot uit: het over-the-shoulder shot. 

Kijk hierna de tutorial over de 'dramatische as'. 

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1) Schrijf op welk personage jullie gaan interviewen. 

2) Schrijf 10 open interview vragen op.

3) Interviewplek bepalen. 

4) Interview filmen. 

5) Interview monteren.
Stappenplan:
Fictief interview

Slide 5 - Tekstslide

Leg voordat de leerlingen gaan filmen uit dat er afgewisseld moet worden in de shots. Degene die de camera bedient kan hier de leiding in nemen. 

Als regel kun je meegeven dat er na elke vraag en antwoord even gestopt moet worden met filmen.

1) Zet alle goede shots achter elkaar.

2) Snijd ze bij.

3) Exporteer en verstuur naar je docent.

Monteren:
Fictief interview

Slide 6 - Tekstslide

Op de volgende slide is een tutorial over monteren te zien. Kijk deze wanneer je leerlingen nog geen ervaring hebben met monteren.

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik
Fictief interview

Slide 8 - Tekstslide

Evaluatievragen die je kunt stellen zijn:

Lukte het om open vragen te stellen?

Lukte het om je te verplaatsen in iemand anders?

Hoe verliep de samenwerking?

Hebben jullie rekening gehouden met de dramatische as?

Wat zou je de volgende keer anders doen?