Blozende Oortjes [Impact Toolkit] - Les 3

Blozende Oortjes [Impact Toolkit] - Les 1
1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMaatschappijleer+2Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 4-6Studiejaar 1,2

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Deze les gaat over gender en seksualiteit, en hoort bij aflevering 3 van Blozende Oortjes. In deze les leren leerlingen meer over de onderwerpen gender en seksuele voorkeur. Ze worden uitgedaagd om hier zelf over na te denken door middel van vragen en stellingen. In de aflevering bespreken de tieners van Blozende Oortjes verschillende onderwerpen rondom gender en seksualiteit. Door het kijken en luisteren naar leeftijdsgenoten die over deze onderwerpen praten, kunnen leerlingen zich herkennen en worden ze gestimuleerd om zelf over deze onderwerpen na te denken en te reflecteren. Na het kijken van de aflevering volgen de vragen en stellingen, die zowel in tweetallen, groepjes en klassikaal besproken worden. Deze les is ontwikkeld door Bureau Belle Barbé en tot stand gekomen dankzij het impactprogramma van Blozende Oortjes, mede mogelijk gemaakt door HALAL, BNNVARA, NPO-fonds, Stichting Amsterdam 750, het VSB fonds en Fonds21.

Instructies

Werkvorm: Stellingen en discussievragen naar aanleiding van de aflevering.

Benodigde materialen: A4 papier of een schrift om antwoorden op te schrijven.

Leerdoelen:
 • Na deze les hebben leerlingen nagedacht over de onderwerpen gender en seksualiteit in het algemeen, en in een persoonlijke context.
 • Na deze les weten leerlingen meer over het nut van labels, maar ook hoe die labels soms in de weg kunnen zitten.

Instructies

Onderdelen in deze les

Blozende Oortjes [Impact Toolkit] - Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Slide 1. Introductie: Gender en seksualiteit
 • Voorbeeld: “Hallo iedereen! Vandaag gaan we een aflevering van blozende oortjes kijken over seksualiteit en gender. Hierna gaan jullie met elkaar in gesprek over dit onderwerp."

Slide 2 - Tekstslide

Slide 2. Veiligheid: “Afspraken voor deze les “

Aan het begin van de les is het goed om een aantal afspraken met de klas te maken ter bevordering van een veilig gesprek in de klas.
Zie hiervoor de ‘tips voor veiligheid in de klas’ (PDF).

De afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn:
 • We laten elkaar uitpraten
 • We hebben respect voor elkaar
 • Iedere mening mag er zijn, maar let op dat je niemand kwetst
 • Alle vragen mogen (indien respectvol) worden gesteld. Je bent nooit verplicht om antwoord te geven. Dat geldt ook voor de docent.
Je kunt de klas ook zelf afspraken laten formuleren. Wanneer je de afspraken duidelijk hebt, hoef je in vervolglessen deze alleen nog aan het begin te herhalen.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 3. Individuele vraag: Schrijf twee uitspraken uit de aflevering op die het interessants vond of voor het kijken nog niet wisten.
 • Voorbeeld: “We gaan nu de aflevering kijken. Ik wil dat jullie tijdens het kijken van de aflevering je bezighouden met welke uitspraken van de jongeren jullie het interessants vonden, of misschien nog niet wisten. Schrijf er twee op." 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 4. Afspelen aflevering in de volgende slide! (16 min)

Slide 5 - Video

Slide 5. Afspelen aflevering (16 min)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 6. Open vraag aan de klas: Wat is het nut van labels? (10 min)
 • Nut en nadelen van hokjes bespreken, ook aandacht bieden aan de weerstand die soms gevoeld wordt tegen bijvoorbeeld de nieuwere labels.
 • Voorbeeld: “Zoals jullie in het filmpje al hoorden zijn er een hele loop labels voor onze seksualiteit of gender. Labels die je misschien ook nog niet kende. Zijn er labels waar je nog nooit van hebt gehoord? … Een van de tieners in het filmpje zegt: Geef jezelf een naampje als je je daar fijn bij voelt, maar ga niet de aandacht trekken ermee..” Misschien een goeie eerste vraag is deze, waarom zouden mensen zichzelf graag een naampje geven. Wat is het nut eigenlijk van deze labels?”
Nut:
 • Hokjes zijn voor heel veel redenen fijn, voor het begrijpen van de wereld, kan een deel van je identiteit zijn.
 • Bij labels is het ook nog een gevoel van legitimatie; er bestaat een woord voor wat ik voel, dus het bestaat/ik ben niet alleen. Ook wordt het makkelijker om je community te vinden of online dingen op te zoeken.
Nadelen:
 • Voor mensen die niet precies in een hokje passen is moeilijk om buiten je hokje te treden (beperkend).

Slide 7 - Tekstslide

Slide 7. Klassikale stelling Eens/oneens: Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat mijn seksuele voorkeur is. (10 min)
 • Stelling aan de klas voorleggen. Klas kan antwoorden met groene of rode briefjes, handen in de lucht of op de tafel, of links of recht van de klas staan. Daarna bespreek je het klassikaal door beide kanten het woord te geven.
 • Het is echter niet de bedoeling om met de stellingen een debat in de klas te ontketenen. We vragen naar de persoonlijke mening van de leerlingen en stimuleren vervolgens met verdiepingsvragen om dieper na te denken over deze onderwerpen
Verdiepingsvragen:
 • Om welke reden vind je dat belangrijk?
 • Is dit in elke context het geval? Of verschilt het nog wie het moet weten?
 • Welke redenen kan je bedenken dat mensen het niet prettig of nodig vinden om dit te delen?

Slide 8 - Tekstslide

Laatste slide: reflecteren en bedanken.
 • Reflecteer kort met de leerlingen wat er is besproken tijdens de les.
 • Bedank de leerlingen voor hun aandacht en participatie
Deze les is ontwikkeld door Bureau Belle Barbé en tot stand gekomen dankzij het impactprogramma van Blozende Oortjes, mede mogelijk gemaakt door HALAL, BNNVARA, NPO-fonds, Stichting Amsterdam 750, het VSB fonds en Fonds21.