Movies that Matter - I Don't Wanna Dance (voorbereiding op film kijken) - v.a. vmbo-breed

I Don't Wanna Dance
Flynn von Kleist, 2021
Les over loyaliteit en expressie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMBOMiddelbare schoolvmbo b, k, tLeerjaar 3-6Studiejaar 1-3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Welkom bij deze les ter voorbereiding van de film I Don't Wanna Dance (Flynn Von Kleist, 2021). Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. Deze les is een voorbereiding voor de film I Don't Wanna Dance. De film gaat over Joey en zijn broertje Ricardo die weer bij hun moeder Daphne gaan wonen, nadat ze twee jaar bij hun tante hebben doorgebracht. Maar Daphne heeft emotionele problemen, en het wordt al snel duidelijk waarom ze ooit bij haar zijn weggegaan. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
  • Kinderrechten
  • Loyaliteit
  • Expressie van emoties
Opzet van de les
De les bestaat uit 4 onderdelen:
1. Introductie en over de film
2. Rechten voor jongeren
3. Loyaliteit en verantwoordelijkheid
4. Omgaan met emoties

Leerdoelen
Na deze les kunnen de leerlingen:
  • Het VN Kinderrechtenverdrag en de inhoud ervan beschrijven;
  • Het begrip loyaliteit uitleggen en situaties bedenken waarin je loyaal aan jezelf bent;
  • Verschillende methodes om met emoties om te gaan benoemen en begrijpen.
Werkwijze
  • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
  • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie die je helpt door deze les te navigeren.
  • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
  • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructies

Onderdelen in deze les

I Don't Wanna Dance
Flynn von Kleist, 2021
Les over loyaliteit en expressie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Na deze les kunnen de leerlingen:
- Het VN Kinderrechtenverdrag en de inhoud ervan beschrijven;
- Het begrip loyaliteit uitleggen en situaties bedenken waarin je loyaal aan jezelf bent;
- Verschillende methodes om met emoties om te gaan benoemen en begrijpen.

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Kennis van het VN Kinderrechtenverdrag
- Het begrip loyaliteit kunnen uitleggen en situaties kunnen bedenken waarin je loyaal aan jezelf bent
- Het kunnen inzetten van verschillende methodes om om te gaan met emoties en gebeurtenissen
Deel 1: Introductie en over de film

Slide 3 - Tekstslide

De les bestaat uit 4 delen:
1: Introductie en over de film
2: Rechten van jongeren
3: Loyaliteit en verantwoordelijkheid
4: Omgaan met emoties

Jullie gaan binnenkort in de bioscoop de film I Don't Wanna Dance zien. Hiernaast zie je de filmposter. Waar gaat de film over denk je?
Zoek uit wie de hoofdpersoon is.

Slide 4 - Tekstslide

Bekijk de filmposter van de film I Don't Wanna Dance met de leerlingen en bespreek de volgende vraag:

Waar gaat de film over denk je?
Mogelijke antwoorden: De jongen op de poster - dansen - Bovenin staat 'a real-life story, played by the boy who lived it', dus het is een waargebeurd verhaal en de acteur heeft dit zelf meegemaakt.

Laat de leerlingen uitzoeken wie de hoofdpersoon van de film is en (kort) wat zijn verhaal is. 


Slide 5 - Video

Bekijk nu de trailer met de leerlingen.
Weet je beter waar de film over gaat, nu je de trailer hebt gezien?
De film gaat over de veertienjarige Joey, die na 2 jaar bij zijn tante te hebben gewoond, weer bij zijn moeder gaat wonen. Maar zijn moeder Daphne heeft emotionele problemen, waardoor Joeys thuissituatie niet altijd fijn is. 
Joey wordt gespeeld door Yfendo van Praag, en hij speelt zichzelf in deze film.
Als jij jezelf in een film zou spelen, waar zou die dan over gaan? Wat zou de titel van die film zijn?

Slide 6 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen:

Weet je beter waar de film over gaat, nu je de trailer hebt gezien?
Antwoord in groene hotspot

Als je jezelf zou spelen in een film, waar zou die dan over gaan? Wat zou de titel van de film zijn?

Optionele creatieve verdiepingsopdracht:
Maak een filmposter van de film waarin jij de hoofdrol speelt met je eigen verhaal. Dit kan met eigen foto's, foto's van het internet, tekeningen enz.
Deel 2: Rechten van jongeren

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Verenigde Naties hebben het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aangenomen. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. 
Zoek uit wanneer het Kinderrechtenverdrag is opgesteld en wanneer Nederland het heeft ondertekend. Er is 1 land dat het verdrag niet heeft ondertekend, zoek ook uit welk land dat is.
Kun je een paar van die rechten noemen?

Slide 8 - Tekstslide

De Verenigde Naties hebben het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aangenomen. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Behandel de volgende vraag:
Kun je een paar van die rechten noemen?
Mogelijke antwoorden: Recht op onderwijs, recht op toegang tot informatie, recht op eten en drinken, recht op geen kinderarbeid en nog veel meer.

Laat de leerlingen uitzoeken wanneer het Kinderrechtenverdrag is aangenomen en wanneer Nederland het heeft ondertekend. Er is 1 land dat het verdrag niet heeft ondertekend, zoek ook uit welk land dat is.
Antwoord: Op 20 november 1989 nam de VN het kinderrechtenverdrag aan en Nederland werd op 8 maart 1995 partij bij het verdrag.  
Als een land partij is bij het verdrag moet het zich aan de regels houden die in het verdrag staan. En alle wetten van een land moeten zo worden aangepast dat alles klopt met wat er in het verdrag staat.
De Verenigde Staten is de enige VN-lidstaat die geen partij is in het verdrag.

Hier vind je meer informatie over het Kinderrechtenverdrag.

In het Kinderrechtenverdrag staat alles waar jongeren t/m 18 jaar recht op hebben. De 54 artikelen zijn onderverdeeld in verschillende thema's, die zie je in de hotspot hiernaast.
Bekijk deze site met daarop alle kinderrechten. Zoek 3 rechten die volgens jou te maken kunnen hebben met deze film (na het zien van de trailer en de filmposter) en leg uit waarom je dat denkt.

Slide 9 - Tekstslide

In het Kinderrechtenverdrag staat alles waar jongeren t/m 18 jaar recht op hebben.

Laat de leerlingen de website met kinderrechten bekijken en 3 rechten uitzoeken die met deze film te maken zouden kunnen hebben en uitleggen waarom. 

Optionele discussie opdracht:
Welk recht vind jij het belangrijkst? Ga in gesprek met een klasgenoot over welk recht volgens jou het belangrijkste is en waarom?
Aan het begin van de film zie je dat Joey mag kiezen of hij weer bij zijn moeder Daphne wil gaan wonen. Het is een recht om bij je ouders op te kunnen groeien, tenzij het niet anders kan, of niet goed voor je is. 
Er kunnen veel verschillende organisaties betrokken zijn bij een moeilijke thuissituatie zoals die van Joey. Eén die je misschien wel kent is Jeugdzorg Nederland. Meer informatie over jeugdzorg vind je op de volgende slide. 
Mag je mee beslissen over bij wie je wilt wonen?

Slide 10 - Tekstslide

Aan het begin van de film zie je dat Joey mag kiezen of hij weer bij zijn moeder Daphne wil gaan wonen. Het is een recht om bij je ouders op te kunnen groeien, tenzij het niet anders kan, of niet goed voor je is. 

Behandel de volgende vragen:

Mag je mee beslissen over bij wie je wilt wonen?
Ja, bij de beslissing over bij wie jij gaat wonen, mag jij vertellen wat je daarvan vindt. De rechter moet rekening houden met jouw mening.

Ken je organisaties die betrokken kunnen zijn bij een moeilijke thuissituatie zoals die van Joey?
Er kunnen veel verschillende organisaties bij betrokken zijn. Eén die je misschien wel kent is jeugdzorg. Meer informatie over jeugdzorg vind je op de volgende slide. 
Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen zorg voor jeugd. Het is een overkoepelende organisatie die aangesloten jeugdzorgorganisaties ondersteunt. 
De zorg voor jeugd wordt geregeld in de Jeugdwet. De Jeugdwet omvat:
- Jeugdhulp
- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering
Onder de Jeugdbescherming valt de steun vanuit jeugdzorgorganisaties als ouder(s) niet meer voor goede opvoeding kunnen zorgen.

Slide 11 - Tekstslide

Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen zorg voor jeugd. Het is een overkoepelende organisatie die aangesloten jeugdzorgorganisaties ondersteunt.

De zorg voor jeugd wordt geregeld in de Jeugdwet. De Jeugdwet omvat:
- Jeugdhulp
- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering 

Onder de Jeugdbescherming valt de steun vanuit jeugdzorgorganisaties als ouder(s) niet meer voor goede opvoeding kunnen zorgen.

Voor meer informatie over Jeugdzorg Nederland:

Deel 3: Loyaliteit en verantwoordelijkheid

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent loyaliteit volgens jou?
Schrijf op aan welke mensen jij loyaal bent. 

Slide 13 - Tekstslide

Behandel de volgende vraag:

Wat betekent loyaliteit volgens jou?
Als je loyaal bent aan iemand ben je trouw aan diegene. Dat kan een familielid of goede vriend zijn, dan ben je bijvoorbeeld loyaal door er voor diegene te zijn, diegene te steunen en tijd en aandacht voor diegene te hebben. Maar je kan bijvoorbeeld ook loyaal zijn aan je werkgever door altijd op tijd te komen en je werk goed te doen. 

Laat de leerlingen opschrijven aan wie zij allemaal loyaal zijn.
Extra info: Je kan ook loyaal zijn aan bijvoorbeeld je sportvereniging of een bepaalde organisatie.
In de film zie je dat Joey steeds meer verantwoordelijkheden in en om het huis krijgt. Ga met een klasgenoot in gesprek over of jullie de volgende taken wel of niet normaal vinden voor iemand van 14 jaar.
- Je ouder(s) helpen met koken
- Boodschappen doen
- Zelf koken voor het gezin
- Op je jongere broertje/zusje passen
- Met het huishoudgeld omgaan
- Met je ouder(s) meegaan naar een doktersafspraak
- Het huis schoonmaken
Vind jij dat je ouder(s) in huis helpen ook een vorm van loyaliteit is?

Slide 14 - Tekstslide

Behandel de volgende vraag:

Vind jij dat je ouder(s) in huis helpen ook een vorm van loyaliteit is?

In de film zie je dat Joey steeds meer verantwoordelijkheden in en om het huis krijgt. Ga met een klasgenoot in gesprek over of jullie de volgende taken wel of niet normaal vinden voor iemand van 14 jaar:
- Je ouder(s) helpen met koken
- Boodschappen doen
- Zelf koken voor het gezin
- Op je jongere broertje/zusje passen
- Met het huishoudgeld omgaan
- Met je ouder(s) meegaan naar een doktersafspraak
- Het huis schoonmakenHeb je jezelf opgeschreven bij de opdracht van slide 13 (opschrijven aan wie je allemaal loyaal bent)? Waarom wel of niet?
Wat betekent het om loyaal aan jezelf te zijn?
Kun je in conflict komen tussen loyaal zijn aan jezelf en loyaal zijn aan een ander? Kun je een situatie bedenken?

Slide 15 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen:

Heb je jezelf opgeschreven bij de opdracht van slide 13? Waarom wel of niet?

Wat betekent het om loyaal aan jezelf te zijn?

Kun je in conflict komen tussen loyaal zijn aan jezelf en loyaal zijn aan een ander? Kun je een situatie bedenken?

Deel 4: Omgaan met emoties

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak een woordweb over verschillende manieren om met emoties (of moeilijke situaties) om te gaan. Ga daarna met een klasgenoot in gesprek over welke dingen voor jullie juist wel, of juist niet werken. 
Omgaan met emoties

Slide 17 - Woordweb

Laat de leerlingen een woordweb maken over verschillende manieren/methodes om om te gaan met emoties.
Mogelijke antwoorden: Erover praten - sporten - muziek maken/luisteren - Erover schrijven - Dansen - Afleiding zoeken bij vrienden - Tot 10 tellen - Even afstand nemen en later terugkomen op je emoties
Er zijn veel verschillende manieren om om te gaan met emoties of moeilijke situaties. Voor iedereen werkt iets anders. Joey kan zijn gevoelens en emoties kwijt in dansen. Dansen is een uitlaatklep voor hem. 
Wat is jouw uitlaatklep?

Slide 18 - Tekstslide

Er zijn veel verschillende manieren om om te gaan met emoties of vervelende gebeurtenissen. Voor iedereen werkt iets anders. Joey kan zijn gevoelens kwijt in dansen. Dansen is een uitlaatklep voor hem. 
In de film zie je ook dat Joey bepaalde emoties over zijn thuissituatie kan uiten bij zijn dansleraar. Zijn dansleraar is een vertrouwenspersoon voor hem. De meeste organisaties en bedrijven hebben een vertrouwenspersoon waar je bij terecht kan.
Weet je wie bij jou op school de vertrouwenspersoon is? En zou je daarheen gaan als er iets aan de hand is?

Slide 19 - Tekstslide

In de film zie je ook dat Joey bepaalde dingen over zijn thuissituatie deelt met zijn dansleraar. Zijn dansleraar is een soort vertrouwenspersoon voor hem. De meeste organisaties en bedrijven hebben een vertrouwenspersoon waar je bij terecht kan.

Behandel de volgende vraag:

Weet je wie bij jou op school de vertrouwenspersoon is? En zou je daarheen gaan als er iets aan de hand is?
Bedankt voor het volgen van deze les! Je bent nu helemaal voorbereid om de film I Don't Wanna Dance te zien!

Slide 20 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les! 
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!
I Don't Wanna Dance

Slide 21 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les.

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film en/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier. 

Of lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.