lesplan

Lessenreeks: Blozende oortjes

Een lesplan van Filmeducatie

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

5 lessen van 45 minuten 

TOTALE LESDUUR: 225 minuten

OMSCHRIJVING: 
  • Geschikt voor: VMBO/MAVO/HAVO/VWO: leerjaar 4 t/m 6. MBO: leerjaar 1 en 2. Deze les is het meest geschikt voor de mentor-les. Daarnaast kunnen de lessen ook gebruikt worden in maatschappelijk betrokken lessen zoals burgerschap, maatschappijleer en biologie.
  • Benodigde voorkennis leerlingen: Deze lessenserie bouwt voort op de seksuele voorlichting uit de onderbouw en verschuift de focus van het bespreken van gevaren naar het bevorderen van positieve ervaringen binnen de leefwereld van jongeren op het gebied van relaties en seksualiteit.
  • Werkvorm: De leerlingen gaan voornamelijk klassikaal in discussie aan de hand van stellingen of overleggen in kleinere groepjes.
  • Lessen: Het is niet noodzakelijk om de hele lessenreeks te geven; de docent kan ook een of meerdere losse lessen kiezen op basis van de onderwerpen die op dat moment leven in de klas.
Meer over de serie en de lessen:

Deze reeks van 5 filmlessen hoort bij de BNNVARA serie Blozende Oortjes. In deze serie praten tieners zélf over hun seksuele voorlichting, op basis van wat zij op school gemist hebben in de les. Uit onderzoek van onder andere Rutgers blijkt dat tieners nog veel missen in hun seksuele voorlichting op school. In deze serie nemen tieners zelf hierover het woord.

In aflevering 1 t/m 5 komen onderwerpen als de ideale zoen, consent, sexting, gender, ‘wat is seks?’, en relaties aan bod. Aan iedere aflevering is een les verbonden. Iedere les duurt 45 tot 55 minuten. 

Omdat de tieners zelf het woord nemen, dient de serie als een natuurlijke gesprekstarter in de les. Jouw leerlingen kunnen zich spiegelen aan de tieners uit de serie, zo hun eigen mening vormen, en deelnemen aan een open gesprek in de klas. Jij als leraar faciliteert een open gesprek tussen de leerlingen, zorgt dat er ruimte gecreëerd wordt voor alle perspectieven, waarborgt de veiligheid en stimuleert de zelfreflectie en mogelijk nieuwe inzichten bij leerlingen. Bij de lessen zit een algemene handleiding met tips over veiligheid en het begeleiden van een open gesprek. Daarnaast is per losse les een handleiding te vinden per slide. Veel plezier met de lessen!

Deze les is ontwikkeld door Bureau Belle Barbé en tot stand gekomen dankzij het impactprogramma van Blozende Oortjes, mede mogelijk gemaakt door HALAL, BNNVARA, NPO-fonds, Stichting Amsterdam 750, het VSB fonds en Fonds21. 


LESINSTRUCTIE

Wat ga je leren:
  • Leerlingen leren in deze lessen meer over de onderwerpen consent, plezier, wensen en grenzen, gender en seksualiteit en relaties.
  • Door middel van stellingen en discussievragen worden leerlingen gestimuleerd om zelf na te denken en te reflecteren op deze onderwerpen.
  • Uit onderzoek en de serie Blozende Oortjes blijkt dat de focus in dit soort lessen vaak nog te veel ligt op de gevaren van seks. Door middel van deze lessen, waarin leerlingen zich kunnen spiegelen aan de tieners in de serie, leren leerlingen op een open, plezierige en veilige manier over onderwerpen als seks en relaties te praten.

Veiligheid:

Disclaimer:
  • Omdat er in de lessen gevoelige onderwerpen worden besproken is aandacht voor veiligheid belangrijk. Dit is al ingebouwd in de lessen, maar het is belangrijk om van tevoren goed in te schatten of jouw klas veilig genoeg is voor deze les, je op dte hoogte bent van de zorgstructuur op je school en weet naar wie je leerlingen daar eventueel naar door kan doorverwijzen. Soms moet je doorverwijzen naar, of door kunt verwijzen naar externe organisatieszorgbronnen zoals Centrum Seksueel Geweld, en Sense.info.
  • Mocht je als docent behoefte hebben aan meer instructies en tools voor veiligheid in de klas – deze is te vinden in ‘tips voor veiligheid in de klas’ (PDF) bij dit lesplan.
  • Voor een verdiepende les rondom onderwerpen als seksualiteit en relaties verwijzen we je ook graag door naar onze partners Rutgers, COC Nederland, Kikid en Sexmatters. Zij bieden lessen en workshops aan voor middelbare scholen en het MBO, gegeven door externe docenten met expertises op dit gebied. 

Lesinhoud

Les 1: De ideale zoen
Les 2: Spicy foto’s, video’s en berichtjes 
Les 3: Gender en seksualiteit 
Les 4: Wat is seks?   
Les 5: Situationship

Veel plezier!