Fonds Slachtofferhulp - WTFFF!?
Een lespakket om online seksueel misbruik van jongeren te stoppen

voorkom of stop online seksueel misbruik onder leerlingen

Naast dat het internet en sociale media veel leuke kanten hebben, zijn er ook leerlingen die minder fijne ervaringen hebben. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp, in samenwerking met Schoolblocks, een actuele en goed ontvangen les ontwikkeld, over online seksueel misbruik.

De les
De les is gebaseerd op WTFFF!?: een online platform over online seksueel misbruik voor én door jongeren, van Fonds Slachtofferhulp. Op WTFFF!? staan vijf echte verhalen van jongeren centraal die (online) seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Tijdens de interactieve les bespreken leerlingen aan de hand van opdrachten het verhaal van Myriam, een van de hoofdpersonen op WTFFF!?. Ook krijgen leerlingen meerdere fragmenten van echte verhalen van jongeren te horen, aan de hand waarvan schaamte, schuldgevoel en victim blaming wordt besproken. De les kan optimaal gegeven worden door docenten en behoeft geen uitgebreide voorkennis over online seksueel misbruik. De les kan gegeven worden in leerjaar 2 t/m 6.

Tijdens de les leren leerlingen:
  • Wat online seksueel misbruik is, zodat zij dit sneller herkennen. 
  • Over schuld- en schaamtegevoelens en victim blaming.
  • Te praten over een ervaring met online seksueel misbruik, met iemand uit de naaste omgeving of (anoniem) met een hulpverlener.
  • Hulp te vragen (indien nodig) zowel binnen als buiten de schoolomgeving.
Lees de concrete leerdoelen in de docentenhandleiding. In de docentenhandleiding lees je ook hoe je een tijdsslot kunt reserveren voor een 15-30 minuten webinar waarin Fonds Slachtofferhulp je ondersteunt in het geven van deze les.