cross
Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Les 2 - Informatiesystemen & Privacy - VO

Informatiesystemen & Privacy
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Instructies

Competenties
- De leerling kan afhankelijkheden in de infrastructuur uitleggen en de relatie tussen onderdelen benoemen.

Onderdelen in deze les

Informatiesystemen & Privacy

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
  • Je kunt uitleggen wat een informatiesysteem is. 
  • Je kunt het verschil aangeven tussen gegevens en informatie.
  • Je bent je bewust van hoeveel je informatie deelt en met wie je dat deelt.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een informatiesysteem?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Gegevens & Informatie
Gegevens zijn feiten of gebeurtenissen die  op een afgesproken wijze zijn vastgelegd
 zodat er verwerking tot informatie mogelijk is. 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Informatievoorziening
Alles wat er gebruikt wordt om informatie te verpreiden.

Slide 7 - Tekstslide

Noem zoveel mogelijk
informatievoorzieningen

Slide 8 - Woordweb

Informatieverzorging
Hoe goed ben je in:
  • het verzamelen en vastleggen van gegevens;
  • het verwerken van de gegevens tot informatie;
  • het opslaan van relevante gegevens die voor langere tijd bewaard moeten worden.

Slide 9 - Tekstslide

In een database wordt informatie opgeslagen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Als we met elkaar praten, dan delen we gegevens.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Informatiesystemen
Een informatiesysteem is een systeem dat gericht is 
op het leveren van informatie
 die nodig is om een bepaald doel te bereiken.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Wat is een systeem?

Slide 15 - Open vraag

Systeem
Een geheel van "dingen" die een doel dienen.

Activiteiten om het doel te bereiken heten systeemfuncties. 
Het uitvoeren van deze functies noem je een proces.

(dingen = samenhangend,geordend geheel van onderdelen)

Slide 16 - Tekstslide

Systeemfunctie

Invoer

Verwerking

Uitvoer
Proces

Invoeren

Verwerken

Uitvoeren

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Leg uit hoe de invoer, verwerking en uitvoer werkt bij een centrale verwarming.

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Vragen bij het filmpje

Slide 22 - Tekstslide

Ben jij je ervan bewust wat de instellingen zijn op je mobiele telefoon qua privacy?
A
Ja
B
Nee
C
Ik dacht van wel, maar nu toch niet.

Slide 23 - Quizvraag

Ben je het ermee eens dat de overheid al jouw gegevens verzameld?
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quizvraag

Waar ligt voor jou de grens m.b.t. gegevens delen? Welke informatie of aan wie het gedeeld wordt.

Slide 25 - Open vraag

Waarom denk je dat de overheid steeds meer gegevens wilt verzamelen?

Slide 26 - Open vraag

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht
Zoek uit wat jij eigenlijk deelt én met wie je dit deelt.

Slide 28 - Tekstslide