Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! VO | (On)gedocumenteerd

(On)gedocumenteerd
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMens en maatschappijMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

In het lespakket Digitaal burgerschap komt de rol die de overheid speelt bij werk, inkomen en onderwijs aan de orde. In vijf lessen leren de leerlingen over de invloed van technologische vernieuwingen op burgerzaken, verkeersregels en identiteit. In deze les ontdekken de leerlingen hoe de overheid hun identiteit vastlegt. Ze denken na over de momenten waarop de overheid identiteit gebruikt of definieert en wat het betekent als je geen officiële identiteit hebt en dus ongedocumenteerd bent. Tot slot brengen de leerlingen drie verschillende identiteiten in beeld: officiële identiteit, identiteit thuis en online identiteit. Ze denken na over de vraag: wat kun je wel en niet (digitaal) documenteren? Download hier de docentenhandleiding en lesbrief voor Nederland of Rotterdam:

Onderdelen in deze les

(On)gedocumenteerd

Slide 1 - Tekstslide

Wat is identiteit?

Slide 2 - Tekstslide

 Identiteit

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

 Online identiteit

Slide 5 - Tekstslide

Officiële identiteit

Slide 6 - Tekstslide

Op welke momenten heb je je officiële identiteit nodig?

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Drie verschillende paspoorten:
officiële identiteit
persoonlijke identiteit
online identiteit

Slide 9 - Tekstslide

Hoe verschillen je drie paspoorten van elkaar?
Bij welk paspoort voel je je het meest thuis?
Welke onderdelen van je identiteit kun je
  (digitaal) vastleggen?
Welke niet?

Slide 10 - Tekstslide

 Tot slot

Slide 11 - Tekstslide