Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! VO | Sorteren!

  Sorteren!
Deze les is geïnspireerd op de lessen van https://classic.csunplugged.org/sorting-networks/ en valt onder de Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licence. 
1 / 9
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMentorles+1Middelbare schoolLeerjaar 1

In deze les zitten 9 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

in deze les gaan leerlingen leren waar allemaal grote hoeveelheden informatie te vinden is, hoe die informatie gesorteerd is en hoe een computer gegevens sorteert. Ook gaan ze zelf (als een computer) sorteren. De les is geïnspireerd op een les van Computer Science inplugged: https://classic.csunplugged.org/sorting-networks/. Daar vind je ook meer voorbeelden van hoe anderen de les doen; heel leuk! Je kunt de Digidoener introduceren tijdens de mentorlessen om computational thinking bij leerlingen te bevorderen, maar je kunt deze les ook integreren in een les wiskunde omdat deze goed aansluit bij thema’s binnen dit vak. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief. Download de handige docentenhandleiding in de bijlage!

Instructies

Onderdelen in deze les

  Sorteren!
Deze les is geïnspireerd op de lessen van https://classic.csunplugged.org/sorting-networks/ en valt onder de Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licence. 

Slide 1 - Tekstslide

Er is ontzettend veel informatie om ons heen!

Slide 2 - Tekstslide

Veel informatie is gesorteerd, waarom is dat?

Slide 3 - Tekstslide

Maar hoe sorteer je?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Sorteren als een computer!

Slide 6 - Tekstslide

En nu jullie!

Slide 7 - Tekstslide

Gesorteerd!
Nu weten jullie hoe een computer sorteert. 

Slide 8 - Tekstslide


Wie denkt hierover na?
Vind je dit interessant?
Ga dan in een bibliotheek werken!


Slide 9 - Tekstslide