Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! | Pabo | Digitale dierenbescherming

Digitale
dierenbescherming
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Oriëntatie op jezelf en de wereldICT-basisvaardigheden+1HBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Introductie

In deze les ‘Digitale dierenbescherming’ leren de studenten dat moderne communicatiemiddelen, zoals satellieten en GPS, worden ingezet om dieren te beschermen. Door dieren te volgen met GPS-trackers komen onderzoekers meer te weten over de verblijfplaatsen, routes en de leefwijze van (bedreigde) dieren. Met deze informatie kunnen de dieren beter worden beschermd. Ook wordt er vanuit een ethisch dilemma gekeken naar de kansen en gevaren van moderne communicatiemiddelen en wordt er een link gelegd met burgerschap vanuit de pijler identiteit. Aan het einde van de les ontwerpen de studenten een ontdekhoek om het onderwerp concreet en tastbaar te maken voor hun stagepraktijk. Download hier de handleiding voor de vakopleider:

Instructies

Onderdelen in deze les

Digitale
dierenbescherming

Slide 1 - Tekstslide

Een dier beschermen doe je zo! 
Bron: www.spottergps.com

Slide 2 - Tekstslide

Jij en de samenleving!

Slide 3 - Tekstslide

Verbinding met het onderwijs

Slide 4 - Tekstslide

Deze Digi-doener is tot stand 
gekomen met medewerking van:

Digitale dierenbescherming

Slide 5 - Tekstslide

GPS
GPS tracking
GPS 
ontvanger
GPS 
satellieten
satelliet
operator
handmatige
ontvanger
GSM
operator
gebruiker

Slide 6 - Tekstslide

Zeearend 
Bronnen: Jeugdjournaal en Werkgroep Zeearend Nederland 

Slide 7 - Tekstslide

Ethisch dilemma

Slide 8 - Tekstslide

Ontwerp een ontdekhoek!

Slide 9 - Tekstslide

Deel je idee!

Slide 10 - Tekstslide