Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Digi-doener! | Les 2: Beroepen m/v

Beroepen m/v
Les 2
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Oriëntatie op jezelf en de wereldTaal+1BasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Dit is de tweede les uit de lessenserie ‘Worden wat je wil’ in het kader van de Kinderboekenweek 2021. Les 1 besteedt aandacht aan de invloed van technologie op de verandering van beroepen van vroeger. Ook komt het onderwerp kinderarbeid aan de orde. Les 3 gaat over de invloed die technologie heeft op hedendaagse beroepen. Tijdens deze tweede les gaan de leerlingen ervaren dat zij mogelijk stereotiepe denkbeelden hebben over de verdeling van gender bij beroepen. Ook leren ze dat dit mede komt door de invloed van verschillende soorten media. Daarnaast kijken ze naar technologische veranderingen die mogelijk een verschuiving kunnen veroorzaken in de genderverdeling van beroepen. Download hier de handleiding voor de leerkracht en lesbrief voor de leerlingen:

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Beroepen m/v
Les 2

Slide 1 - Tekstslide

Opdracht:
● Luister naar je juf of meester
● Teken de uitvinder
● Geef de uitvinder een naam

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht:
● Wat vind ik leuk?
● Wat past bij mij?
● Wat is een typisch mannenberoep of 
    vrouwenberoep?


Slide 3 - Tekstslide

Vul je tabel in:
● Wat vind ik leuk?
● Wat past bij mij?
● Wat is een typisch mannenberoep of 
    vrouwenberoep?


Slide 4 - Tekstslide

Rosie the Riveter


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

De invloed van technologie

Slide 8 - Tekstslide

Nou, en?!

Slide 9 - Tekstslide

En jij?

Slide 10 - Tekstslide

Maak je eigen beroepenkwartet
Bron: Juflies

Slide 11 - Tekstslide

Beroepssectoren:
● Gezondheidszorg en welzijn
● Handel en dienstverlening
● ICT
● Justitie, veiligheid en openbaar bestuur
● Landbouw, natuur en visserij
● Media en communicatie
● Onderwijs, cultuur en wetenschap
● Techniek, productie en bouw
● Toerisme, recreatie en horeca
● Transport en logistiek

Slide 12 - Tekstslide

Jullie hebben…
● … ervaren dat je eigen beeld over het beroep uitvinder 
    wel of niet stereotiep is,
● … geleerd dat er typische mannenberoepen zijn en 
    typische vrouwenberoepen,
● … nagedacht over de kenmerken van die beroepen,
● … geleerd dat media invloed hebben op hoe we naar 
    bepaalde beroepen kijken,
● … besproken of je echt zelf kunt kiezen, of dat je je laat 
   beïnvloeden.

Slide 13 - Tekstslide