Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas
lesplan

Find It!

Een lesplan van Stichting FutureNL

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Een lesplan van Stichting FutureNL

Waarom Find It?

In groep 6 starten kinderen waarschijnlijk met het schrijven van een werkstuk of het werken in projecten. De kinderen gaan daarbij over een zelfgekozen onderwerp vragen formuleren, informatie zoeken en de gevonden informatie in hun eigen woorden opschrijven. Een moeilijke vaardigheid, maar wel belangrijk om te leren. Want door een tekst in eigen woorden op te schrijven, verwerken ze de gevonden informatie, en begrijpen en onthouden ze die nog beter. 

In het zoeken naar informatie heeft niet iedereen dezelfde stijl of voorkeur. Daarom leren de kinderen in dit project welke type informatiezoeker ze zijn. Ze zijn bijvoorbeeld een lezer, kijker, kletser, doener of een combinatie hiervan. In eerste instantie gaan de kinderen informatie verwerken vanuit hun eigen type. Dat motiveert en stimuleert de kinderen om op onderzoek uit te gaan. Naast bronnen die bij hun eigen ‘informatiezoektype’ past, raadplegen ze vervolgens ook andere bronnen die niet direct bij ze passen – maar wel veel waardevolle informatie kunnen opleveren. Vervolgens leren de kinderen om de gevonden bronnen te beoordelen op bruikbaarheid en oefenen ze om de informatie uit deze bronnen op te schrijven in hun eigen woorden. 
PDF

Opzet van het project

 • Vijf digibordlessen in LessonUp, vindbaar in dit lesplan en op het kanaal van FutureNL. 
 • Projectboek voor de leerlingen, als PDF beschikbaar om te printen en kopiëren.  
 • Per les een lesoverzicht, als PDF beschikbaar. Met de lesdoelen en een toelichting per slide voor de leerkracht. 

Project-overzicht
Bekijk hier het project-overzicht waarin alle leerdoelen staan.
PDF

Les 1 kies het zelf

In deze les maken de kinderen allereerst kennis met ‘het waarom’ van het schrijven van een werkstuk of het werken aan een project. Met een werkstuk of project oefenen ze met het zoeken en vinden van informatie en het beoordelen op bruikbaarheid van gevonden informatie. Vervolgens onderzoeken ze hun interesses, kiezen ze een onderwerp en bedenken ze goede vragen bij het gekozen onderwerp. Ze beginnen met het maken van een mindmap rond het onderwerp. Daarna bedenken ze op basis daarvan interessante vragen bij het onderwerp. De kinderen geven elkaar feedback en gebruiken dit om hun vragen nog verder aan te scherpen.

Nodig voor de les 
 • Digibord

Lesoverzicht
PDF

Les 2 Bronnen, bronnen, bronnen

De kinderen ontdekken welk type informatiezoeker ze zijn en welke soorten bronnen er allemaal bestaan. Tijdens een klassengesprek ontdekken de kinderen dat je bij elke soort bron voor- en nadelen kunt ervaren. Na het klassengesprek gaan de kinderen op zoek naar goede bronnen die bij hun type passen. Als weektaak krijgen ze de opdracht om ook andere bronnen te zoeken die ze straks kunnen gebruiken voor hun werkstuk of project. 

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Toegang tot internet en tablets of computers per twee á drie leerlingen
Lesoverzicht

PDF

les 3 verzamelen maar!

In deze les gaan de kinderen goede zoekwoorden bedenken zodat ze op internet en in de online catalogus van de bibliotheek de juiste bronnen kunnen vinden. Daarbij oefenen ze met het herkennen van sleutelwoorden en het bedenken van synoniemen. Het is natuurlijk heel leuk en nuttig om met de hele klas samen de bibliotheek te bezoeken. Wil je dit gaan doen, stem je bezoek dan met de bibliotheek af. Zij zijn dan voorbereid op jullie komst en kunnen een programma aanbieden dat is afgestemd op dit project. Tijdens het bezoek aan de bibliotheek (met de klas of hun ouders / klasgenoot) zoeken de kinderen de boeken die ze gevonden hebben in de online catalogus. Als ze het boek gevonden hebben, bekijken ze aan de hand van een schema of het bruikbaar is voor hun werkstuk of project.

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Per leerling of per twee leerlingen toegang tot internet en tablets of computers 
Lesoverzicht
PDF

les 4 in je eigen woorden

De kinderen gaan een voorlopige inhoudsopgave maken door de vragen die ze bedacht hebben in les 1 in een logische volgorde te zetten. Vervolgens noteren ze achter elke vraag welke bron informatie geeft over deze vraag. Dan begint het ‘echte’ werk; het in je eigen woorden opschrijven van de gevonden informatie. Dat is een moeilijke klus. Door klassikaal te oefenen met het herkennen en onderstrepen van sleutelwoorden en het bedenken van synoniemen maken ze hier een begin mee. Laat, afhankelijk van de groep en het niveau, de kinderen hiermee oefenen.

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Per leerling toegang tot internet en tablets of computers 
Lesoverzicht

PDF

les 5 jouw werkstuk

De kinderen maken een begin met het ontwerp van het omslag van hun werkstuk. Verder lezen ze wat er nog meer belangrijk is; de inleiding, het nawoord en de bronnenlijst. Misschien zijn ze al bijna klaar met het werkstuk of project, misschien gaan ze na deze vijf lessen pas echt beginnen. Als dat zo is, dan is het handig om het stapsgewijs aan te pakken en een planning te gaan maken. Laat in dat geval de kinderen opdracht 3 en 4 maken.

Nodig voor de les 
 • Digibord
 • Tekenpapier

Lesoverzicht
PDF