Stichting FutureNL
Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas

Worden wat je wil

De Kinderboekenweek 2021 gaat over beroepen, het motto is ‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen en of je vier jaar oud bent of al tien jaar. De vraag is: kan ieder kind worden waar hij of zij van droomt? Een lesmodule van drie lessen voor zowel de onder,- midden-, als bovenbouw van het primair onderwijs, waarin naast beroepen en de arbeidsmarkt ook aandacht wordt besteed aan burgerschap met de focus op identiteit en participatie. Kinderen gaan onder andere waarnemen welke rol (sociale) media spelen in het vertellen van wat we zouden moeten zijn en hoe dat zich uit in bijvoorbeeld denkbeelden over ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ beroepen. Ze gaan ervaren hoe beroepen gerepresenteerd worden in de media, welke rol taal daarin speelt (denk aan persoonlijke voornaamwoorden als hij/zij) en wat dit betekent voor hun keuzevrijheid.