Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

Schoolexamen De Koude Oorlog

Burgers en stoommachines

De opkomst van de machines
De Koude Oorlog
Schoolexamen
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenistoetsMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Burgers en stoommachines

De opkomst van de machines
De Koude Oorlog
Schoolexamen

Slide 1 - Tekstslide


Gebruik de bron
➤Wat hoort op de stippellijn te staan?

Slide 2 - Open vraag


➤Welke plaatsnaam hoort op de stippellijn te staan?
Gebruik de bron

Slide 3 - Open vraag


Bekijk de afbeelding in de bron. 

➤Waarom werd de Berlijnse Muur gebouwd?
Gebruik de bron

Slide 4 - Open vraag


Op de afbeelding in de bron zie je een wachttoren in het vroegere Oost-Duitsland. Veel inwoners van het tegenwoordige Berlijn willen niet dat deze wachttoren wordt verwijderd.

➤Waarom willen ze dat niet?
Gebruik de bron

Slide 5 - Open vraag


➤Wat hoort op de stippellijn te staan?
Gebruik de bron

Slide 6 - Open vraag


In Berlijn hebben zich tijdens de Koude Oorlog verschillende gebeurtenissen voorgedaan die ingrijpend zijn geweest voor de geschiedenis

➤Noem twee van deze historische gebeurtenissen.

Let op! Je hoeft geen jaartallen te noemen, alleen gebeurtenissen.

Slide 7 - Open vraag


➤Over welke situatie uit de Koude Oorlog wordt in deze vergadering overlegd? 

Let op! Dit is geen meerkeuzevraag.

Gebruik de bron

Slide 8 - Open vraag


➤Noem één gebeurtenis die kenmerkend is voor de Koude Oorlog. Geef ook aan wie deze gebeurtenis als een bedreiging gezien en waarom deze gebeurtenis door één van beide partijen werd gezien als een bedreiging.

Doe het zo:
Gebeurtenis: ...
Wie beschouwde deze gebeurtenis als een bedreiging: ... (vul in: het Westen of de Sovjet-Unie)
Waarom werd deze gebeurtenis als een bedreiging beschouwd: ...

Slide 9 - Open vraag


➤Welke begrippen en personen horen bij de Verenigde Staten en welke horen bij de Sovjet-Unie tijdens de periode van de Koude Oorlog?

Doe het zo:
Bij de Verenigde Staten horen: ... (schrijf nummers op).
Bij de Sovjet-Unie horen: ... (schrijf nummers op).

Gebruik de bron

Slide 10 - Open vraag


➤Leg met behulp van de afbeelding uit, waarom het zo lastig voor 
de Amerikanen was om tegen de Vietnamezen te vechten.
Gebruik de bron

Slide 11 - Open vraag


➤Van welk land is deze president?
Gebruik de bron

Slide 12 - Open vraag


➤Wat wordt in deze songtekst bedoeld met de ‘verre kusten’?
Gebruik de bron

Slide 13 - Open vraag


➤Is dit liedje voor of na de val van de Berlijnse Muur geschreven? 
Leg je antwoord uit.
Gebruik de bron

Slide 14 - Open vraag


Gebruik de bron
➤Wat is er afgebeeld in de bron?

Doe het zo:
De naam van deze groep landen bij elkaar in deze vergadering heet ........... en is onderdeel van de organisatie die ............. heet.

Slide 15 - Open vraag


Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 werd gesproken over een hereniging van Oost- en West-Duitsland. Twee jaar later was de eenwording een feit. Sommige Europeanen waren blij met de hereniging, anderen niet.
➤Geef voor beide groepen een reden voor hun standpunt.

Doe het zo:
blij met de eenwording: ... (noem reden)
niet blij met de eenwording: ... (noem reden)

Slide 16 - Open vraag


Gebruik de bron
➤Leg met een onderdeel van de bron uit of Oost-Duitsland met de letter A of met de letter B wordt aangegeven.

Doe het zo:
Oost-Duitsland wordt aangegeven met de letter ... (vul letter in). Dat is te zien aan ... (geef onderdeel van de bron).

Slide 17 - Open vraag


Gebruik de bron
➤Geef een verklaring voor de aanwezigheid van Russische tanks in Oost- Duitsland (de DDR) tot 1991. Geef ook een reden waarom de Russische tanks vanaf 1991 dat gebied verlieten.

Doe het zo:
aanwezigheid tot 1991: ... (geef een verklaring) 
vertrek vanaf 1991: ... (geef een reden)

Slide 18 - Open vraag


Gebruik de bron
De poster is gemaakt in opdracht van een militair bondgenootschap. 
Met de poster wordt duidelijk gemaakt dat er sprake is van 
bescherming tegen een vijand. 

➤In opdracht van welk bondgenootschap is de poster gemaakt? 
➤En welke vijand wordt bedoeld?

Slide 19 - Open vraag


Gebruik de bron
In beide coupletten worden verschillende, belangrijke, gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog beschreven.
➤Welke verschillende gebeurtenissen worden in de coupletten beschreven?

Doe het zo:
In couplet 1 wordt beschreven ... (gebeurtenis noemen)
In couplet 2 wordt beschreven ... (gebeurtenis noemen)

Slide 20 - Open vraag

Gebruik de bron
➤Geef per couplet aan bij welke periode van de tijdbalk 
(A, B, C, D, E of F) die hoort.

Let op! Een periode kan meer dan één keer gebruikt worden.
Couplet 1
Couplet 2
Couplet 3

Slide 21 - Sleepvraag

De foto’s en de uitspraken horen bij leiders van de Sovjet-Unie.
➤Sleep de foto's en de uitspraken naar de juiste plek in het schema.
Chroesjtsjov
Gorbatsjov
Stalin
Kameraden en landgenoten!
De grote dag is aangebroken: Duitsland is verslagen. De nazi’s moesten op hun knieën voor ons Rode Leger. Ze hebben gecapituleerd!
Beste landgenoten,
Vanaf vandaag ben ik niet langer de leider van de Sovjet-Unie. De veranderingen die ik heb ingevoerd waren moeilijk, maar noodzakelijk. Ik vind nog steeds dat ik de juiste beslissingen heb genomen.
Kameraden!
Zij dachten dat wij Cuba niet konden beschermen. Ze hadden het fout! De communistische landen hebben ervoor gezorgd dat er geen kernoorlog is uitgebroken.

Slide 22 - Sleepvraag

Vroeger
Later

Slide 23 - Sleepvraag

Vroeger
Later

Slide 24 - Sleepvraag

Bij welk land hoort deze persoon?
Sleep naar het juiste symbool

Slide 25 - Sleepvraag

Bij welk land hoort deze persoon?
Sleep naar het juiste symbool

Slide 26 - Sleepvraag

Welke persoon is afgebeeld 
in de spotprent?

Slide 27 - Sleepvraag

Welke persoon is afgebeeld 
in de spotprent?

Slide 28 - Sleepvraag

Welke persoon is afgebeeld 
in de spotprent?

Slide 29 - Sleepvraag

Welke persoon is afgebeeld 
in de spotprent?

Slide 30 - Sleepvraag

Welke persoon is afgebeeld 
in de spotprent?

Slide 31 - Sleepvraag

Welke gebeurtenis is afgebeeld 
in de spotprent?
Berlijnse Blokkade
Cuba-crisis

Slide 32 - Sleepvraag

Welke gebeurtenis is afgebeeld 
in de spotprent?
Berlijnse Blokkade
Berlijnse Muur

Slide 33 - Sleepvraag

Welke gebeurtenis is afgebeeld 
in de spotprent?
Val van de Berlijnse Muur
Uiteenvallen van de Sovjet-Unie

Slide 34 - Sleepvraag

Welke gebeurtenis is afgebeeld 
in de spotprent?
Berlijnse Blokkade
Berlijnse Muur

Slide 35 - Sleepvraag


In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zitten landen die het vetorecht hebben.

➤Welke landen hebben het vetorecht?
A
alle landen van de Veiligheidsraad
B
de landen die de Verenigde Naties hebben opgericht
C
de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad
D
het grootste land van elk werelddeel

Slide 36 - Quizvraag


➤Over welke gebeurtenis gaat de bron?
Gebruik de bron
A
over de Blokkade van Berlijn
B
over de Cubacrisis
C
over de Hongaarse Opstand
D
over de Slag om Engeland

Slide 37 - Quizvraag


Bekijk de spotprent over Berlijn (direct na de Tweede Wereldoorlog).

➤Door welke gebeurtenis direct na de Tweede Wereldoorlog 
werden de grote landen ‘ziek’ van Berlijn?
Gebruik de bron
A
De bouw van de Berlijnse Muur door de Verenigde Staten.
B
De val van de Berlijnse Muur na een opstand in West-Berlijn.
C
De verdeling van Berlijn door de geallieerden.
D
De verovering van Berlijn door de Verenigde Staten

Slide 38 - Quizvraag


➤Waarom hielden deze soldaten de wacht 
tijdens de bouw van de Muur?
Gebruik de bron
A
De Amerikanen wilden helpen bij het bouwen van de Muur.
B
De Russen wilden niet dat deze muur werd gebouwd.
C
Inwoners van Oost-Duitsland wilden vluchten naar West-Duitsland.
D
Inwoners van West-Duitsland wilden vluchten naar Oost-Duitsland.

Slide 39 - Quizvraag


De tekening is bedoeld als waarschuwing.
➤Voor welke landen is de waarschuwing bedoeld? 
➤En welke boodschap is in de afbeelding te herkennen?
Gebruik de bron
A
Oost-Europese landen communisten overwinnen alles
B
Oost-Europese landen de kapitalisten vormen een bedreiging
C
westerse wereld de communisten vormen een bedreiging
D
westerse wereld kapitalisten overwinnen alles

Slide 40 - Quizvraag


➤Voor welke piloten is de tekening gemaakt? 
➤En naar aanleiding van welke gebeurtenis?
Gebruik de bron
A
gemaakt voor Amerikaanse piloten; naar aanleiding van de Blokkade van Berlijn
B
gemaakt voor Amerikaanse piloten; naar aanleiding van de bouw van de Berlijnse Muur
C
gemaakt voor Duitse piloten; naar aanleiding van de bombardementen op Londen
D
gemaakt voor Duitse piloten; naar aanleiding van de verdediging van Berlijn tegen luchtaanvallen

Slide 41 - Quizvraag


Na de Tweede Wereldoorlog werden sommige staten in Europa satellietstaten genoemd.

➤Wat voor regeringen waren aan de macht in deze satellietstaten?
A
communistische regeringen
B
democratische regeringen
C
kapitalistische regeringen
D
liberale regeringen

Slide 42 - Quizvraag


Stel: je maakt een werkstuk over de Koude Oorlog. 
Je hebt onderzoeksvragen bedacht.

➤Bij welke onderzoeksvraag is de bron bruikbaar?
Gebruik de bron
A
Hoe werd propaganda gebruikt tijdens de Koude Oorlog?
B
Hoe werkte de containment-politiek in de praktijk?
C
Wat was de omvang van het Sovjet-leger?
D
Wat was het verschil tussen invloedssferen in Europa?

Slide 43 - Quizvraag


Deze poster werd in 1952 gebruikt in Nederland bij de verkiezingen
voor de Tweede Kamer.

➤Welke boodschap is op de propagandaposter te zien?
Gebruik de bron
A
Stem niet op de communistische partij, want zij nemen het op voor de rijke mensen.
B
Stem niet op de communistische partij, want zij pakken je vrijheid af.
C
Stem op de communistische partij, want kapitalisten nemen het op voor de rijke mensen.
D
Stem op de communistische partij, want kapitalisten pakken je vrijheid af.

Slide 44 - Quizvraag


Jaarlijks komen veel toeristen naar deze vroegere legerpost kijken.

➤Waarom zouden ze dat doen?
Gebruik de bron
A
Omdat deze plek een herinnering is aan de Februaristaking
B
Omdat op deze plek tijdens de Koude Oorlog is gevochten
C
Omdat op deze plek de grens was tussen Oost- en West-Berlijn.
D
Omdat deze plek een herinnering is aan de Holocaust

Slide 45 - Quizvraag


Hieronder staan vier uitspraken over het einde van de Koude Oorlog. 

➤Welke twee uitspraken zijn juist?

1 De Berlijnse Muur viel in 1989.
2 De Verenigde Staten wilden niet dat Duitsland werd herenigd.
3 Gorbatsjov begon met hervormingen in de Sovjet-Unie.
4 In 1990 was Roosevelt de leider van de Verenigde Staten.A
Uitspraak 1 Uitspraak 2
B
Uitspraak 2 Uitspraak 3
C
Uitspraak 1 Uitspraak 3
D
Uitspraak 1 Uitspraak 4

Slide 46 - Quizvraag


Gebruik de bron
➤Wat wordt er met de vallende dominostenen uitgebeeld?
A
Het einde van de NAVO aan het begin van de jaren tachtig
B
Het einde van het Oostblok aan het einde van de jaren tachtig.
C
De uitbreiding van de Sovjet-Unie aan het einde van de jaren tachtig
D
De uitbreiding van het Warschaupact aan het begin van de jaren tachtig

Slide 47 - Quizvraag


De VS raakten steeds meer bij Vietnam betrokken. Hoe ging dat? 

➤Kies het juiste antwoord:
A
Soldaten, adviseurs, oorlogsmisdaden, terugtrekking.
B
Terugtrekking, vele doden, journalisten.
C
Adviseurs, soldaten, veel soldaten, protesten, terugtrekking.
D
Slachtoffers, journalisten, oorlogsmisdaden, terugtrekking.

Slide 48 - Quizvraag


Gebruik de bron
➤Welke kaart hoort bij het jaar 1949?
A
kaart 1
B
kaart 2
C
kaart 3
D
kaart 4

Slide 49 - Quizvraag