Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

Steeds minder plek voor de Native Americans

De Verenigde Staten
1773-1914

Steeds minder plek voor de Native Americans
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2-6

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De Verenigde Staten
1773-1914

Steeds minder plek voor de Native Americans

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide


Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Verenigde Staten zich steeds verder gingen uitbreiden en welke gevolgen dit had voor de Native Americans.

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij eigenlijk van 
de Native Americans?

Slide 4 - Woordweb


Het land van de vrijheid

 • De eerste dertien staten vormen de Verenigde Staten
 • Buiten deze gebieden woonden ook kolonisten in territoria: gebieden met 5000 inwoners. Deze territoria hebben geen zelfbestuur.
 • De inwoners wilden vrijheid hebben, vaak na jarenlange onderdrukking, en hebben zich buiten de dertien staten gevestigd.
 • In veel van deze gebieden woonden Native Americans.

Slide 5 - Tekstslide

Northwest Ordinance
1787

 • In het gebied ten westen van de rivier de Ohio woonden veel kolonisten. 
 • Dit gebied was door Engeland bij de Vrede van Parijs (1783) afgestaan aan de VS.
 • Zij vielen onder het bestuur van de Verenigde Staten, maar die konden hen vaak niet helpen, bijvoorbeeld bij conflicten. Dit zorgde voor onvrede.
 • In de Northwest Ordinance werd dit gebied opgedeeld in een aantal territoria.
 • Als in een gebied 60.000 blanke mannen woonden, kon het een staat worden.
Er waren een aantal regels opgenomen in de Northwest Ordinance:
 • Geen slavernij
 • De kolonisten krijgen burgerrechten
 • Goede behandeling van de Native Americans.
Wat de laatste regel precies inhield was vaak niet helemaal duidelijk.

Slide 6 - Tekstslide

Territoria van de Verenigde Staten.
Gebied waarover afspraken werden gemaakt in de Northwest Ordinance
De eerste 13 staten van de Verenigde Staten.
trek naar het westen

Slide 7 - Tekstslide


Native Americans

 • Vóór de komst van de Europeanen waren zij de enige inwoners van Noord-Amerika.
 • De meesten leefden van de jacht en de visserij, sommigen van de landbouw.
 • Europese kolonisten gingen steeds meer in de jachtgebieden van de Native Americans wonen, het gebied ten oosten van de Appalachen.
 • In de regels van de territoria was weinig aandacht voor de Native Americans.

Slide 8 - Tekstslide


Pioniers en de frontier

 • Sommigen Europeanen trokken steeds verder richting het westen: op zoek naar avontuur, voor de jacht, op de vlucht voor straf of op zoek naar vrijheid.
 • Hierdoor kwamen ze regelmatig in contact met Native Americans.
 • De steeds opschuivende grens tussen het woongebied van deze pioniers en de Native Americans werd de frontier genoemd. Dit betekent: grens.
 • De Native Americans verloren hierdoor nog meer jachtgebieden.

Slide 9 - Tekstslide


Louisiana Purchase

 • In Europa had de Franse keizer Napoleon geld nodig voor zijn oorlogen.
 • Hij verkocht daarom het Franse gebied Louisiana aan de Verenigde Staten voor 15 miljoen dollar in 1803.
 • Het grondgebied van de VS verdubbelde hiermee in één keer.
 • Met de Native Americans in dit gebied werd in de Louisiana Purchase geen rekening gehouden en moesten het gebied vaak verlaten.

Het oorspronkelijke document waarmee de Louisiana Purchase (aankoop van Louisiana) werd bevestigd.

Slide 10 - Tekstslide

Met de aankoop verdubbelde het grondgebied van de Verenigde Staten in één keer. Net zoals de problemen voor de Native Americans. In dit gebied leefde stammen als Chickasaw, Choctaw, Creek en Cherokee.
trek naar het westen

Slide 11 - Tekstslide

Spoorwegen brengen nieuwe problemen

 • Door het aanleggen van spoorwegen nam de trek naar het westen toe.
 • Deze spoorwegen liepen door de jachtgronden van de Native Americans
 • Vanuit de treinen werd door Amerikanen gejaagd op bizons, bijvoorbeeld door Buffalo Bill (William Cody).
 • Hierdoor kwamen er steeds minder bizons voor de Native Americans, die leefden van de jacht op deze dieren.

Buffalo Bill trok met zijn Buffalo Bill Wild West Show, een soort circus, rond waarin hij het 'echte' leven in het Wilde Westen liet zien. Zijn bijnaam had bij gekregen na een wedstrijdje bizons (Engels: buffalo) schieten had gewonnen met 69 tegen 48. Deze werden geschoten vanuit de trein: soms voor het vlees, maar soms ook gewoon 'voor de lol'

Slide 12 - Tekstslide


Indian Removal

 • Er werd geprobeerd de Native Americans de westerse cultuur op te leggen: zo werden ze overgehaald om christen en boer te worden.
 • Toen er goud werd ontdekt op hun grondgebied, moesten de Cherokee verhuizen naar reservaten (Indian Removal Act, 1830).
 • Deze zware tocht, de Trail of Tears (1838), kostte 16.000 Native Americans het leven.


Slide 13 - Tekstslide


Leven in de reservaten

 • Reservaten hadden vaak onvruchtbare grond en geen bizons (inmiddels uitgeroeid)
 • Daarnaast speelde de voorouderverering een belangrijke rol bij de Native Americans. Deze was nauw verbonden met hun oorspronkelijke woongebied.
 • Niet alle stammen waren landbouwers en hadden moeite om zich aan te passen.
 • De cultuur van sommige stammen is hierdoor stil komen te staan.


Slide 14 - Tekstslide

De paarse gebieden geven de reservaten aan van de Native Americans

Slide 15 - Tekstslide


Manifest Destiny

 • In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond de gedachte dat de Amerikanen waren voorbestemd om te heersen over het Noord-Amerikaanse continent
 • "De blanke Amerikanen, en niet de Native Americans, waren de echte bewoners"
 • Door de Manifest Destiny-gedachte werden meerdere gebieden veroverd op Mexico (Opper-Californië) en Spanje (Filipijnen, Guam, Puorte Rico), en Alaska voor 7,2 miljoen dollar gekocht van Rusland (1867).

Slide 16 - Tekstslide

De pioneers met hun huifkarren trekken naar het westen en verplaatsen de frontier.
In het oosten is het land 'ontwikkeld' met industrie en scheepvaart.
De spoorwegen leggen het land open en brengen vooruitgang naar het westen van Noord-Amerika.
De donkere lucht staat hier voor het gebied dat nog niet is ontwikkeld, verlicht.
Voor de Native Americans is er geen plek meer: ze lijken ook te schrikken van Colombia die ontwikkeling brengt.
Colombia, de vrouwelijke weergave van de Verenigde Staten, is hier afgebeeld als de Geest van de Frontier. Ze brengt, gehuld in een Romeinse toga, licht en voortuitgang van het oosten naar het westen.
Het échte Amerika is een land van landbouwers.
John Gast, American Progress (1872)

Slide 17 - Tekstslide

Texas was een deel van Mexico totdat rebellen in Texas de onafhankelijkheid uitriepen in 1836. In 1845 nam de Amerikaanse president een wet aan dit het mogelijk maakte om Texas in te lijven. De inwoners van Texas stemden voor een aansluiting bij de Verenigde Staten, en Texas werd een staat van de Verenigde Staten.
Door de Manifest Destiny-gedachte startten de Verenigde Staten een aantal oorlogen, onder andere tegen Mexico. Een enorm gebied werd veroverd en onderdeel van de Verenigde Staten gemaakt. Een belangrijk stuk ook: er bleek enorm veen goud in de grond te zitten.

Slide 18 - Tekstslide


De Goldrush

 • Toen in 1848 goud werd gevonden in Californië emigreerden ruim 300.000 mensen vanuit het oosten van de Verenigde Staten.
 • Californië werd sneller een staat dan de gebieden ernaast (1850).
 • Een kleine groep werd rijk, de meesten gaven het uit aan drank, gokken en vrouwen.
 • Door de Goldrush daalde het aantal Native Americans daar van 150.000 tot 50.000

Slide 19 - Tekstslide


De laatste oorlogen

 • De Native Americans proberen zich nog te verzetten met soms felle aanvallen.
 • Laatste oorlogen: Sioux en Apachen in 1886 en bij Wounded Knee (1870)
 • De oorlogen, slechte leefomstandigheden en Europese ziekten zorgden ervoor dat het aantal Native Americans van 10 miljoen in 1500, naar 250.000 in 1900 ging.
 • De Dawes Act (1887) bepaalde de regels in de reservaten: het moet ervoor zorgen dat Native Americans zich als Amerikanen gaan gedragen, zonder gelijke rechten.

De dode Native Americans van het bloedbad bij Wounded Knee werden in een massagraf gegooid.

Slide 20 - Tekstslide

Begrippen uit deze les

 • territoria
 • Northwest Ordinance
 • Indian Removal Act
 • reservaten
 • Trail of Tears
 • Manifest Destiny
 • Goldrush
 • Dawes Act

Slide 21 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1787: Northwest Ordinance
 • 1803: Louisiana Purchase
 • 1848: Goldrush in Californië
 • 1886: Laatste oorlogen tussen de Amerikanen en de Native Americans
 • 1887: Dawes Act
 • 1890: Bloedbad bij Wounded Knee

Slide 22 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 23 - Open vraag


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 24 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 25 - Open vraag