Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

Quiz Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld (Personen, begrippen en jaartallen)

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereldQuiz (Personen, begrippen en jaartallen)
1 / 66
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

In deze les zitten 66 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Het conflict tussen Israël en de Arabische wereldQuiz (Personen, begrippen en jaartallen)

Slide 1 - Tekstslide

Welk begrip wordt hier bedoeld?

In 1916 gemaakte geheime afspraak tussen Groot-Brittannië en Frankrijk om na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk en de Arabische gebieden onder elkaar te verdelen.
A
Joodse diaspora
B
Sykes-Picotverdrag
C
Balfour-verklaring
D
zionisme

Slide 2 - Quizvraag

In welk jaar vond de Arabisch-Israëlische Oorlog plaats?
A
1948-1949
B
1956
C
1967
D
1973

Slide 3 - Quizvraag

Bij welke periode hoort de olieboycot?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 4 - Quizvraag

Welk persoon wordt hier bedoeld?

Leider van de PLO. Hij sloot samen met Rabin de Oslo- akkoorden en werd in 1996 president van de Palestijnse Autoriteit.
A
Yasser Arafat
B
Menachim Begin
C
David Ben-Goerion
D
Anwar Sadat

Slide 5 - Quizvraag

Welke personen (en landen sloten) de Camp-David-akkoorden?
A
Arafat (PLO), Rabin (Israël), onderleiding van Carter (VS)
B
Arafat (PLO), Rabin (Israël), onderleiding van Clinton (VS)
C
Sadat (Egypte), Begin (Israël), onderleiding van Carter (VS)
D
Sadat (Egypte), Begin (Israël), onderleiding van Clinton (VS)

Slide 6 - Quizvraag

Wanneer werden de Camp-David-akkoorden ondertekend?
A
1967
B
1973
C
1978
D
1993

Slide 7 - Quizvraag

Welke personen (en landen sloten) de Olso-akkoorden?
A
Arafat (PLO), Rabin (Israël), onderleiding van Carter (VS)
B
Arafat (PLO), Rabin (Israël), onderleiding van Clinton (VS)
C
Sadat (Egypte), Begin (Israël), onderleiding van Carter (VS)
D
Sadat (Egypte), Begin (Israël), onderleiding van Clinton (VS)

Slide 8 - Quizvraag

Wanneer werden de Oslo-akkoorden ondertekend?
A
1967
B
1973
C
1978
D
1993

Slide 9 - Quizvraag

In welk jaar vond de Zesdaagse Oorlog plaats?
A
1948-1949
B
1956
C
1967
D
1973

Slide 10 - Quizvraag

Welke gebieden vallen onder de 'bezette gebieden' na de Zesdaagse Oorlog?
A
Zuid-Libanon, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogvlakte
B
Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogvlakte
C
Sanaï, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogvlakte
D
Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

Slide 11 - Quizvraag

Bij welke periode hoort de Zesdaagse Oorlog?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 12 - Quizvraag

Welk persoon wordt hier bedoeld?

Een van de grondleggers van het zionisme, waarover hij in zijn boek Der Judenstaat schreef.
A
Theodor Herzl
B
David Ben-Goerion
C
Yitzhak Rabin
D
Menachim Begin

Slide 13 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Palestijnse volksopstand (tussen 1987-1993 en 2000-2005) tegen Israël.
A
Fatah
B
Hamas
C
Hagana
D
Intifada

Slide 14 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Regering van de Palestijnen in de Palestijnse gebieden
A
Fatah
B
Hamas
C
Palestina
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 15 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Brits plan uit 1939 om de problemen in het Mandaatgebied Palestina op te lossen.
A
Witboek
B
Zwartboek
C
Blauwboek
D
Roodboek

Slide 16 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Plan van de Verenigde Naties uit 1947 om het Mandaatgebied Palestina op te delen in een Arabische staat en een Joodse staat.
A
Balfour-verklaring
B
Sykes-Picotverdrag
C
Mandaatgebied Palestina
D
Verdelingsplan

Slide 17 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Gebied in het Midden- Oosten dat na de Eerste Wereldoorlog door de Volkenbond onder bestuur van Groot- Brittannië werd geplaatst.
A
Balfour-verklaring
B
Sykes-Picotverdrag
C
Mandaatgebied Palestina
D
Verdelingsplan

Slide 18 - Quizvraag

Welk persoon wordt hier bedoeld?

President van Egypte van 1970-1981 en initiatiefnemer voor de onder-
handelingen in Camp David in 1978.
In 1981 vermoord door radicale moslims.
A
Anwar Sadat
B
Abdel Nasser
C
Yitzhak Rabin
D
Yasser Arafat

Slide 19 - Quizvraag

In welk jaar vond de Jom Kipoer Oorlog plaats?
A
1948-1949
B
1956
C
1967
D
1973

Slide 20 - Quizvraag


A
Deze persoon heet Begin en hoort bij de PLO
B
Deze persoon heet Arafat en hoort bij de PLO
C
Deze persoon heet Sadat en hoort bij Egypte
D
Deze persoon heet Sadat en hoort bij Israël

Slide 21 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Haat tegen Joden.
A
zionisme
B
antisemitisme
C
Joodse diaspora
D
nationalisme

Slide 22 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

In de 19de eeuw: politieke nationalistische beweging die streefde naar een eigen land voor Joden.
A
zionisme
B
antisemitisme
C
Joodse diaspora
D
nationalisme

Slide 23 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Opstand tussen 1936-1939 van Palestijnse Arabieren tegen Joden en Britten in Palestina, die uitliep op een burgeroorlog tussen Arabieren en Joden.
A
Arabisch-Israëlische Oorlog
B
Arabisch-Palestijnse opstand
C
intifada
D
Hamas

Slide 24 - Quizvraag

Noem één belangrijk verschil tussen de godsdienst van de Romeinen en die van de Joden
A
De Romeinen hadden één god de Joden hebben meerdere goden
B
De Romeinen hadden meerdere goden de Joden hebben één god

Slide 25 - Quizvraag

1. In 1916 gemaakte geheime afspraak tussen Groot- Brittannië en Frankrijk om na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk en de Arabische gebieden onder elkaar te verdelen.

2. Brief uit 1917 van een Britse minister aan de leider van de zionisten waarin hij namens zijn regering steun beloofde voor ‘een joods nationaal tehuis’ in Palestina.
A
1 = Balfour-verklaring 2 = Sykes-Picot-verdrag
B
1 = Sykes-Picot-verdrag 2 = Balfour-verklaring

Slide 26 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde?
A
1. Jom Kipoer-oorlog 2. Zesdaagse oorlog 3. Suezoorlog
B
1. Suezoorlog 2. Jom Kipoer-oorlog 3. Zesdaagse oorlog
C
1. Suezoorlog 2. Zesdaagse oorlog 3. Jom Kipoer-oorlog
D
1. Zesdaagse oorlog 2. Suezoorlog 3. Jom Kipoer-oorlog

Slide 27 - Quizvraag

Op welk land veroverde Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog het volgende gebied?

Sinaï-woestijn
A
Egypte
B
Syrië
C
Jordanië
D
Libanon

Slide 28 - Quizvraag

Op welk land veroverde Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog het volgende gebied?

Gazastrook
A
Egypte
B
Syrië
C
Jordanië
D
Libanon

Slide 29 - Quizvraag

Op welk land veroverde Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog het volgende gebied?

Golan-Hoogvlakte
A
Egypte
B
Syrië
C
Jordanië
D
Libanon

Slide 30 - Quizvraag

Op welk land veroverde Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog het volgende gebied?

Westelijke Jordaanoever
A
Egypte
B
Syrië
C
Jordanië
D
Libanon

Slide 31 - Quizvraag

Bij welke periode hoort de Arabisch-Israëlische Oorlog?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 32 - Quizvraag

Bij welke periode hoort de vrede tussen Israël en Egypte?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 33 - Quizvraag

Wat waren de oorzaken en gevolgen van de Joodse opstanden tegen de Romeinen?

1 Joden weigerden om de Romeinse goden te vereren
2 Joden moesten meer belasting betalen als ze hun eigen god als enige wilden vereren
3 De Romeinen verwoestten de Joodse tempel
4 Joden verspreiden zich over de hele wereld, de diaspora
A
1=oorzaak 2=gevolg 3=oorzaak 4=oorzaak
B
1=gevolg 2=oorzaak 3=oorzaak 4=gevolg
C
1=oorzaak 2=oorzaak 3=gevolg 4=oorzaak
D
1=oorzaak 2=oorzaak 3=gevolg 4=gevolg

Slide 34 - Quizvraag

Hieronder zie je twee teksten die te maken hebben met het Britse bestuur in Palestina:
1. Het aantal Joden dat mocht immigreren werd beperkt tot 15.000 per jaar
2. De mogelijkheden van aankoop van land door Joden werden sterk beperkt.

=>Uit welke plannen zijn deze teksten afkomstig?
A
Hoessein-McMahoncorrespondentie
B
Sykes-Picot-verdrag
C
Balfour-verklaring
D
Brits Witboek

Slide 35 - Quizvraag

In de woorden één van de onderhandelaars loopt er een lijn losjes ‘van de o van Akko tot de k van Kirkoek.’ Boven die lijn bevindt zich de … zone, die het huidige Syrië, Libanon en het noorden van Irak omvat, onder die lijn de … zone, met daarin de rest van het huidige Irak, Jordanië en Israël.
A
Deze tekst gaat over het Sykes-Picot-verdrag tussen Frankrijk en Groot-Brittannië
B
Deze tekst gaat over de Balfourverklaring tussen Groot-Brittannië en de Joden
C
Deze tekst gaat over het Sykes-Picot-verdrag tussen Groot-Brittannië en de Joden
D
Deze tekst gaat over de Balfourverklaring tussen Groot-Brittannië en Frankrijk

Slide 36 - Quizvraag


A
Deze foto is gemaakt naar aanleiding van olieboycot door Arabische landen in de jaren '70
B
Deze foto is gemaakt naar aanleiding van olieboycot door Israël in de jaren '70
C
Deze foto is gemaakt naar aanleiding van de olieboycot tijdens Zesdaagse Oorlog
D
Deze foto is gemaakt naar aanleiding van olieboycot door de Verenigde Staten in de jaren '70

Slide 37 - Quizvraag

Welke zinnen over het Britse Witboek zijn juist?

1. Binnen tien jaar zou er zelfbestuur komen voor Palestina. Joden en Arabieren zouden dit samen uitvoeren, over een gemengd Arabische-Joodse staat
2. De Joodse immigratie werd beperkt tot 150.000 mensen per jaar, voor de komende vijf jaar.
A
1 = juist 2 = onjuist
B
1 = onjuist 2 = juist
C
Beide zinnen zijn juist
D
Beide zinnen zijn onjuist

Slide 38 - Quizvraag

"Vrede is kostbaarder dan een stuk land. Ik wens dat er tussen ons land en Israël geen oorlogen meer zullen voorkomen."

Van wie is deze uitspraak?
A
Arafat
B
Carter
C
Begin
D
Sadat

Slide 39 - Quizvraag

"Wij mogen vanavond getuige zijn van een belangrijke stap in de richting van vrede. De leiders van deze landen hebben de moed en de wijsheid getoond om deze stap te zetten. Ik ben blij dat ik deze onderhandelingen heb mogen leiden."

Van wie is deze uitspraak?
A
Arafat
B
Carter
C
Begin
D
Sadat

Slide 40 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Dorpjes van Joodse kolonisten in de Gazastrook (tot 2005) en op de Westelijke Jordaanoever.
A
Israëlische nederzettingen
B
Joodse kolonisten
C
bezette gebieden
D
Mandaatgebied Palestina

Slide 41 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier bedoeld?

Israëli’s die zich vestigen in de Gazastrook (tot 2005) en op de Westelijke Jordaanoever.
A
Israëlische nederzettingen
B
Joodse kolonisten
C
bezette gebieden
D
Mandaatgebied Palestina

Slide 42 - Quizvraag

Yassar Arafat hoort bij:
A
Israël
B
Egypte
C
Verenigde Staten
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 43 - Quizvraag


A
Deze foto is gemaakt bij de Camp David-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Sadat, Carter en Begin.
B
Deze foto is gemaakt bij de Oslo-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Sadat, Clinton en Begin.
C
Deze foto is gemaakt bij de Camp David-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Arafat, Carter en Rabin.
D
Deze foto is gemaakt bij de Oslo-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Arafat, Clinton en Rabin.

Slide 44 - Quizvraag

Jimmy Carter hoort bij:
A
Israël
B
Egypte
C
Verenigde Staten
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 45 - Quizvraag

Anwar Sadat hoort bij:
A
Israël
B
Egypte
C
Verenigde Staten
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 46 - Quizvraag

Yitzhak Rabin hoort bij:
A
Israël
B
Egypte
C
Verenigde Staten
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 47 - Quizvraag

Menachim Begin hoort bij:
A
Israël
B
Egypte
C
Verenigde Staten
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 48 - Quizvraag


A
Deze persoon heet Begin en hoort bij de PLO
B
Deze persoon heet Arafat en hoort bij de PLO
C
Deze persoon heet Sadat en hoort bij Egypte
D
Deze persoon heet Begin en hoort bij Israël

Slide 49 - Quizvraag

David Ben-Goerion hoort bij:
A
Israël
B
Egypte
C
Verenigde Staten
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 50 - Quizvraag

Bill Clinton hoort bij:
A
Israël
B
Egypte
C
Verenigde Staten
D
Palestijnse Autoriteit

Slide 51 - Quizvraag

Bij welke periode hoort de Suezcrisis?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 52 - Quizvraag

Bij welke periode hoort de oprichting van de PLO?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 53 - Quizvraag

Bij de Oslo-akkoorden waren aanwezig:
Rabin, Arafat en Clinton
A
Juist
B
Onjuist

Slide 54 - Quizvraag

Welk jaar hoort bij dit kaartje?(klik op afbeelding voor een grote versie)
A
1947: Dit is het Verdelingsplan van de VN
B
1949: Dit is het resultaat van de Arabisch-Israëlische Oorlog
C
1967: Dit is het resultaat van de Zesdaagse Oorlog
D
1967: Dit is het resultaat van de Suezcrisis

Slide 55 - Quizvraag

Bij de Camp David-akkoorden waren aanwezig:
Rabin, Arafat en Clinton
A
Juist
B
Onjuist

Slide 56 - Quizvraag

De eerste intifada vond plaats tussen 1987 en 1993
A
Juist
B
Onjuist

Slide 57 - Quizvraag

Welk jaar hoort bij dit kaartje?(klik op afbeelding voor een grote versie)
A
1947: Dit is het Verdelingsplan van de VN
B
1949: Dit is het resultaat van de Arabisch-Israëlische Oorlog
C
1967: Dit is het resultaat van de Zesdaagse Oorlog
D
1967: Dit is het resultaat van de Suezcrisis

Slide 58 - Quizvraag

Welk jaar hoort bij dit kaartje?(klik op afbeelding voor een grote versie)
A
1947: Dit is het Verdelingsplan van de VN
B
1949: Dit is het resultaat van de Arabisch-Israëlische Oorlog
C
1967: Dit is het resultaat van de Zesdaagse Oorlog
D
1967: Dit is het resultaat van de Suezcrisis

Slide 59 - Quizvraag


A
Deze persoon heet Begin en hoort bij de PLO
B
Deze persoon heet Arafat en hoort bij de PLO
C
Deze persoon heet Sadat en hoort bij Egypte
D
Deze persoon heet Sadat en hoort bij Israël

Slide 60 - Quizvraag


A
Deze persoon heet David Ben-Goerion. Hij richtte na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël op.
B
Deze persoon heet David Ben-Goerion. Hij richtte na de Zesdaagse Oorlog de staat Israël op.
C
Deze persoon heet Theodor Herzl. Hij richtte na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël op.
D
Deze persoon heet Theodor Herzl. Hij richtte na e Zesdaagse Oorlog de staat Israël op.

Slide 61 - Quizvraag

In de Palestijnse gebieden ontstond tussen 2007 en 2009 een conflict tussen:
A
Hamas en Intifada
B
Hamas en Hagana
C
Hamas en Fatah
D
Hamas en Irgun

Slide 62 - Quizvraag

Bij welke periode hoort het Verdelingsplan van de VN?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 63 - Quizvraag


A
Deze foto is gemaakt bij de Camp David-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Sadat, Carter en Begin.
B
Deze foto is gemaakt bij de Oslo-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Sadat, Clinton en Begin.
C
Deze foto is gemaakt bij de Camp David-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Arafat, Carter en Rabin.
D
Deze foto is gemaakt bij de Oslo-akkoorden. Van links naar rechts zie je: Arafat, Clinton en Rabin.

Slide 64 - Quizvraag

Bij welke periode hoort de Jom Kipoer Oorlog?
A
Periode 1940-1950
B
Periode 1950-1960
C
Periode 1960-1970
D
Periode 1970-1980

Slide 65 - Quizvraag


A
Deze muur is gebouwd door Israël om te voorkomen dat Palestijnen vrij konden reizen naar de Westelijke Jordaanoever.
B
Deze muur is gebouwd door Israël om te voorkomen dat er een nieuwe intifada gaat ontstaan in de Palestijnse gebieden.
C
Deze muur is gebouwd door Israël om te voorkomen dat er zelfmoordaanslagen door Palestijnen werden gepleegd in Israël.
D
Deze muur is gebouwd door Israël om te voorkomen dat er zelfmoordaanslagen door Palestijnen werden gepleegd op de Westelijke Jordaanoever.

Slide 66 - Quizvraag