Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

4.4 Van Nederlands-Indië naar Indonesië

Historisch Overzicht 
vanaf 1848

De Tweede Wereldoorlog
 (1939-1945)
4. Van Nederlands-Indië naar Indonesië
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Historisch Overzicht 
vanaf 1848

De Tweede Wereldoorlog
 (1939-1945)
4. Van Nederlands-Indië naar Indonesië

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier Indonesië onafhankelijk werd en hoe Nederland hiermee omging.

Slide 2 - Tekstslide

Opkomend nationalisme
 • Sommige Indonesiërs gingen in Nederland studeren;

 • ..en leren daar over vrijheid en democratie

 • Gevolg: ontstaan nationalisme in Nederlands-Indië

 • Let op: Ook in andere kolonies ontstaat nationalisme

Slide 3 - Tekstslide

In India, een Britse kolonie, leidde Mahatma Gandhi de onafhankelijkheidsstrijd van de nationalisten. 
Voor de nationalisten in Indonesië een groot voorbeeld voor hun strijd.

Slide 4 - Tekstslide

Hoe gaat Nederland om met het opkomend nationalisme?
 • Gematigde nationalisten mogen meepraten in de Volksraad (1918)

 • Voorlopig geen onafhankelijkheid (“Duurt nog wel een paar honderd jaar.”)

 • Volksraad stelt niet veel voor: mag alleen advies geven aan de regering

Slide 5 - Tekstslide

Gevolgen

 • Radicalisering: geen samenwerking meer met de Nederlanders

 • (Gewapende) strijd voor onafhankelijkheid, bijvoorbeeld met een opstand


  Slide 6 - Tekstslide

  Reactie Nederland
  • Indonesische partijen worden verboden

  • Indonesische leiders worden gevangen gezet: Soekarno en Hatta 

  • Alleen gematigde groepen werden toegestaan

  Slide 7 - Tekstslide

  De Japanse bezetting
  • Strijd tussen Nederland en Japan duurde van januari-maart 1942

  • Veel Nederlanders worden gevangen gezet in de interneringskampen (Jappenkampen)

  • Indonesische leiders worden vrijgelaten en gaan met Japanners samenwerken

  Slide 8 - Tekstslide


  Jappenkampen
  Interneringskampen in het door Japan bezette Nederlands-Indië

  Slide 9 - Tekstslide

  Leven in de Jappenkampen (1)
  • Kampen voor zowel krijgsgevangenen als burgers; mannen en vrouwen

  • Lijfstraffen

  • Honger (bubur atji: "stijfselpap")

  • Dwangarbeid (bijvoorbeeld werken aan de beruchte Dodenspoorlijn: Birmaspoorlijn)

  Slide 10 - Tekstslide

  Leven in de Jappenkampen (2)
  • Slechte hygiëne en huisvesting

  • Ziekte (dysentrie = zware diarree)

  • Gedwongen prostitutie (Troostmeisjes)

  • Ongeveer 25.000 Nederlanders zijn omgekomen in de Jappenkampen

  Slide 11 - Tekstslide

  Honger
  Slechte hygiëne en huisvesting

  Slide 12 - Tekstslide


  Capitulatie van Japan
  15 augustus 1945
  Let op: deze foto is van 2 september 1945 
  (officiële ondertekening)

  Slide 13 - Tekstslide


  Soekarno roept 
  de onafhankelijk uit
  17 augustus 1945

  Slide 14 - Tekstslide

  Waarom is dit mogelijk?
  • Nederlanders zitten nog in de kampen

  • Geen Nederlands leger in de buurt

  • Japans leger moet toezicht houden op de orde

  • Pedoema’s (nationalistische jongeren) beheersen de straten

  Slide 15 - Tekstslide

  Bersiap-periode
  • najaar 1945-voorjaar 1946

  • Gezagsvaccuüm: onduidelijk wie écht de macht heeft, daardoor kunnen pedoema's hun gang gaan (zonder dat er wordt ingegrepen)

  • zeer gewelddadige periode met duizenden slachtoffers (vooral Nederlanders en pro-Nederlandse groepen)

  Slide 16 - Tekstslide

  En nu...?
  • Engelsen zijn in de buurt, maar hebben geen zin in nieuwe oorlog: Nederland moet het zelf maar oplossen

  • Nederland wil de onafhankelijke republiek Indonsië helemaal niet erkennen.

  • Nederlander wil niet praten met Soekarno (verrader en opstandeling)

  Slide 17 - Tekstslide

  Akkoord van Linggadjati
  • Wapenstilstand

  • Nederland erkent de Republiek Indonesië op Java, Sumatra en Madoera

  • Oprichting Verenigde Staten van Indonesië (met Nederland): de koningin is staatshoofd

  • 15 november 1946

  Slide 18 - Tekstslide

  Het Akkoord van Linggadjati mislukt
  • Zowel Nederland als Indonesië zijn er eigenlijk niet gelukkig mee

  • Nederland past akkoord (via de Tweede Kamer) eenzijdig aan

  • In Indonesië laait het geweld weer op

  • Nederland zegt de overeenkomst op 20 juli 1947 op

  Slide 19 - Tekstslide

  Slide 20 - Tekstslide

  1e Politionele actie 
  (juli 1947-januari 1948)
  • Operatie Product (Agresi 1): herstellen van het Nederlandse gezag

  • Bewuste keuze voor de naam 'politionele' actie en niet voor het woord 'militair', of 'oorlog'

  • Militair een succes, politiek niet: Republiek bleef bestaan en er kwam veel kritiek uit het buitenland

  Slide 21 - Tekstslide

  2e Politionele actie 
  (december 1948-januari 1949)
  • Operatie Kraai (Agresi 2): vernietigen Republiek Indonesië en leiders gevangen nemen

  • Nederland wilde snel afrekenen met onrust in Nederlands-Indië: kostte teveel geld

  • Ook nu weer, militair gezien, een succes (let op: op grote schaal zijn oorlogsmisdaden begaan)

  Slide 22 - Tekstslide

  Indonesië wordt onafhankelijk
  • Grote druk op Nederland: Verenigde Staten dreigen met het stopzetten van het Marshallplan

  • Nieuwe onderhandelingen: Indonesië zal onafhankelijk worden én er komt een Nederlans-Indonesische Unie

  • Soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949

  Slide 23 - Tekstslide


  Republik Indonesia


  • Relatie met Nederland blijft echter moeilijk: 
  • veel discussies over o.a.: de Molukken, mensenrechten en ontwikkelingshulp.
  • (De Nederlands-Indonesische Unie bestaat tot 1956)

  Slide 24 - Tekstslide

  Video
  NOS op 3: 
  Het eeuwenlange geweld in Nederlands-Indië

  Slide 25 - Tekstslide

  0

  Slide 26 - Video

  Begrippen uit deze les


  • nationalisme
  • Akkoord van Linggadjati
  • politionele acties
  • Soevereiniteitsoverdracht
  • Bersiap

  Slide 27 - Tekstslide

  Personen uit deze les

  • Soekarno
  • Hatta

  Slide 28 - Tekstslide

  Jaartallen uit deze les
  • 1918: oprichting Volksraad
  • januari - maart 1942: Japanse aanval op Nederlands-Indië
  • maart 1942 - augustus 1945: Japanse bezetting van Nederlands-Indië
  • 15 augustus 1945: capitulatie van Japan
  • 17 augustus 1945: Soekarno roept de onafhankelijk uit
  • najaar 1945-voorjaar 1946: Bersiap-periode
  • 1946: Akkoord van Linggadjati
  • juli 1947-januari 1948: 1e Politionele actie 
  • december 1948-januari 1949: 2e Politionele actie 


  Slide 29 - Tekstslide

  Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

  Slide 30 - Open vraag

  Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

  Slide 31 - Open vraag