Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

De trek naar de Verenigde Staten

De Verenigde Staten
1773-1914

De trek naar de Verenigde Staten
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2-6

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De Verenigde Staten
1773-1914

De trek naar de Verenigde Staten

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide


Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen welke groepen naar de Verenigde Staten trokken, waarom ze dat deden en op welke manier zij leefden in hun nieuwe land.

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij eigenlijk van 
de emigreren?

Slide 4 - Woordweb


Het beloofde land

 • Al vanaf het ontstaan trekken de VS grote groepen Europeanen en Aziaten aan.
 • De meesten zoeken een beter bestaan of meer (godsdienst)vrijheid.
 • Tot 1800 werken immigranten als boer: ze komen aan het land en trekken verder naar het westen.
 • Veel immigranten blijven echter ook in de steden in het Oosten en proberen daar in de fabrieken te werken.
Het Vrijheidsbeeld was het eerste dat immigranten zagen van de VS. Op elk schip dat aankwam was er altijd wel iemand die het beeld als eerste zag en schreeuwde: "Amerika!"

Slide 5 - Tekstslide


Werken in de fabrieken

 • De behandeling van de arbeiders was in het begin nog redelijk: de fabrieken hadden arbeiders nodig.
 • Sommige fabrikanten behandelen hun arbeiders als hun 'kinderen' (paternalistische aanpak), zoals: Francis Lowell, die feesten voor hen geeft.
 • Vanaf 1830 wordt het zakelijker en harder: er is veel meer aanbod van arbeiders.
 • Er moest hard en lang worden gewerkt, voor lage lonen.

Slide 6 - Tekstslide


Immigranten uit Ierland

 • Tussen 1850 en 1870 kwamen er 5 miljoen immigranten naar de VS: de meesten van hen waren Ieren.
 • Ze waren arme boeren, pachters en landarbeiders. Hun belangrijkste voedsel waren aardappels. Door een aardappelziekte in de 19e eeuw ontstond een hongersnood.
 • Honger was de belangrijkste reden om te migreren naar de VS.
 • Voor Ieren was het lage loon in de fabrieken nog meer dan ze ooit hadden gehad.
Het schilderij "An Irish Peasant Family Discovering the Blight of their Store" toont de hongersnood in Ierland

Slide 7 - Tekstslide


Vreemdelingenhaat

 • De komst van grote groepen immigranten zorgt voor angst. Bijvoorbeeld om je baan te verliezen. De Ieren waren bereid om voor een lager loon te werken (dan de Amerikanen).
 • Daarnaast waren de meeste Amerikanen protestant en de Ieren katholiek
 • Ontstaan van vreemdelingenhaat (Nativism).
Uncle Sam wordt opgegeten door immigranten. Een spotprent uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Slide 8 - Tekstslide

Chinese Exclusion Act
1882

 • Chinezen willen werken voor een lager loon bij het aanleggen van de spoorwegen, terwijl de Amerikaanse arbeiders strijden voor een hoger loon.
 • Ze passen zich, volgens de Amerikanen, niet aan: ze spraken een andere taal, zagen er anders uit en hadden andere gebruiken
 • Chinese Exclusion Act (1882): anti-immigratie wet voor Chinezen voor een periode van 10 jaar
Spotprent waarin te zien is hoe Amerikanen een muur bouwen tegen Chinese immigraten.

Let op: deze spotprent laat gedateerde karikaturen en stereotypen zien.

Slide 9 - Tekstslide


Amerikanen en migranten

 • In de 19e eeuw blijft de relatie tussen 'oude' en 'nieuwe' Amerikanen lastig.
 • Nieuwe immigranten krijgen een strenge gezondheidskeuring op Ellis Island, voor de oostkust van de VS: alleen gezonde migranten mochten de VS in.
 • W.A.S.P. (White Anglo-Saxon Protestant). Alleen deze mensen konden in de ogen van Amerikanen, 'echte' Amerikanen worden
Ellis Island was een kunstmatig voor de haven van New York. Immigranten die per boot aankwamen moesten onder andere een medische keuring ondergaan voor zij tot de Verenigde Staten werden toegelaten. 

Ongeveer 2% van de mensen die hier aankwamen werd de toegang geweigerd.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video


Steun voor de immigranten

 • Vakbonden spelen geen grote rol in de VS: die zullen niet snel opkomen voor de arbeiders en hun situatie.
 • Political Machines o.l.v. de Bosses en de maffia nemen immigranten in bescherming. 
 • Voor wat hoort wat: in ruil voor een stem bij een verkiezing, kan je kind naar school.
 • Ook onderwijs vanuit de overheid: stap naar amerikaniseren van migranten
De Political Machines hadden vaak veel meer macht en invloed dan de officiële overheid in een plaats of gebied. Dit kwam vooral door de steun die ze kregen van de 'man op de straat': de immigranten.

In de afbeelding zie je Boss Tweed, een machtige Boss in New York, omringt en beschermd door de bevolking.

Slide 12 - Tekstslide


Chinatown en Little Italy

 • Immigranten blijven dikwijls bij elkaar wonen in wijken, zoals: Chinatown, Little Italy of Little Ireland
 • Deze wijken bieden bescherming, veiligheid en steun. O.a. van de maffia
 • Deze immigranten houden zich vaak aan de tradities van hun geboorteland.
 • Toch neemt ook hier een deel de Amerikaanse cultuur over, en gaan ze steeds meer op in de samenleving: assimileren.
Mulberry Street in New York. Deze straat lag in Little Italy.

Slide 13 - Tekstslide


Melting Pot?

 • Grote vraag....
 • Is Amerika een Nation of Nations: land van landen waarin iedereen binnen zijn eigen deel leeft (cultureel pluralisme)...
 • ...of een Melting Pot: een smeltkroes van alle culturen door elkaar (assimileren)?

Slide 14 - Tekstslide

Begrippen uit deze les
 • Nativism
 • Chinese Exclusion Act
 • Ellis Island
 • WASP
 • Political Machines
 • Bosses
 • amerikaniseren
 • maffia
 • assimileren
 • Nation of Nations
 • Melting Pot

Slide 15 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Francis Lowell
 • Boss Tweed

Slide 16 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1882: Chinese Exclusion Act

Slide 17 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 18 - Open vraag


Schrijf 2 dingen op waarover
je nog meer wilt weten.

Slide 19 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 20 - Open vraag