Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

1. Wie is de baas in de Republiek?

De Gouden Eeuw


1. Wie is de baas in de Republiek?
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd bestuurd

Onderdelen in deze les

De Gouden Eeuw


1. Wie is de baas in de Republiek?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd bestuurd

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij nog van
de Tachtigjarige Oorlog?

Slide 4 - Woordweb


De Tachtigjarige Oorlog
1568-1648 • De eerste fase wordt ook wel de Nederlandse Opstand (tegen Spanje) genoemd
 • De, voornamelijke protestantste, Noordelijke Nederlanden gaan verder zonder de katholieke koning Filips II
Het eerste deel van de Nederlandse Opstand werd geleid door Willem van Oranje. Hij is een verre voorvader van onze huidige koning Willem-Alexander. In 1984 werd, 400 jaar na zijn dood, een herdenkingspostzegel uitgebracht.

Slide 5 - Tekstslide


Alleen verder...


 • De Noordelijke Nederlanden hebben eerst nog geprobeerd een koning te vinden. Dat lukte niet. Daarom wordt besloten verder te gaan zónder koning, als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
 • Dit was uniek in de wereld: "Geen koning?! Wie beschermt je dan?!"


Slide 6 - Tekstslide


De Staten-Generaal


 • Elk van de zeven gewesten had een eigen bestuur: de gewestelijke staten
 • Zij namen vooral beslissingen die hun eigen gewest aangingen.
 • Beslissingen die voor de hele Republiek belangrijk waren, werden genomen in de Staten-Generaal: de vergadering van alle gewestelijke staten bij elkaar
 • De voorzitter van de Staten-Generaal was de raadspensionarisEen andere belangrijke functie in de Republiek was de stadhouder. Dit waren sinds Willem van Oranje altijd de Prinsen van Oranje. In de Republiek werd dan ook zijn zoon Maurits de eerste stadhouder.

De stadhouder had hoge militaire functies: hij was kapitein-generaal van het leger en admiraal-generaal van de vloot.

Officieel was de stadhouder in dienst van de Staten-Generaal, maar wie de baas was, was niet altijd even duidelijk....

Slide 7 - Tekstslide


Regenten

 • In tegenstelling tot andere landen hadden de (rijke) burgers in de Republiek veel meer macht en invloed dan de adel.
 • Veel van deze burgers waren enorm rijk geworden door de handel (in de steden)
 • Deze groep rijke burgers noem je regenten.
 • Bijna alle belangrijke banen waren in handen van de regenten.Slide 8 - Tekstslide


Van vader op zoon


 • Veel regentenfamilies probeerden de mooie banen in hun eigen of bevriende families te houden.
 • Zo erfden kinderen al op jonge leeftijd titels of kregen ze voorrang bij banen op basis van hun achternaam.
Gerard Bicker was een zoon van Andries Bicker, een van de machtigste koopmannen uit Amsterdam. Gerard had een goed leven. Hij hoefde dankzij de macht en rijkdom van zijn vader niet echt heel hard te werken. Hij zou zo'n 220 kilo hebben gewogen en werd in de volksmond ook wel "de dikke Bicker" genoemd.

Slide 9 - Tekstslide


Ruzie tussen machtige mannen • Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt wilde bezuinigen op het leger. Prins Maurits wilde dat niet. 
 • De ruzie loopt volledig uit de hand en in 1618 pleegde Maurits een staatsgreep en liet de raadspensionaris gevangen zetten.
 • Een jaar later liet Maurits de raadspensionaris onthoofden.

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt in Den Haag.

Slide 10 - Tekstslide


Zonder stadhouder verder
1650-1672


 • De stadhouder (Prins van Oranje) is de hoogste militaire baas in de Republiek
 • Als stadhouder Willem II in 1650 plotseling overlijdt is zijn zoon nog niet eens geboren (pas acht dagen later)
 • Sommige regenten zijn van mening dat er geen nieuwe stadhouder hoeft te komen: ze kunnen het wel alleen!


Johan de Witt werd in 1653 de nieuwe raadspensionaris. Tijdens een oorlog met Engeland liet hij een sterke vloot bouwen waarmee Michiel de Ruijter in 1667 de Engelsen versloeg.

De Witt was fel anti-stadhouder: "Vertrouw nooit een Oranje", had zijn vader ooit tegen hem gezegd.

Slide 11 - Tekstslide


Zonder stadhouder verder
1650-1672
 • Als stadhouder Willem II in 1650 plotseling overlijdt is zijn zoon nog niet eens geboren (pas acht dagen later)
 • Sommige regenten zijn van mening dat er geen nieuwe stadhouder hoeft te komen: ze kunnen het wel alleen!


Slide 12 - Tekstslide


Het Rampjaar
1672 • In 1672 vielen de Engelsen, Fransen en Duitsers tegelijkertijd Nederland aan.
 • Op zee wist De Ruijter de Engelsen tegen te houden, maar het landleger is te zwak
 • Sommigen gaven De Witt de schuld: hij had ook het leger moeten versterken
 • Samen met zijn broer Cornelis werd hij afgeslacht en opgehangen


Aan het einde van de middag drongen opgehitste, dronken en woedende schutters de gevangenis binnen en sleurden de broers naar buiten. Cornelis bezweek onder de slagen van geweerkolven. Johan werd door notaris Van Soenen met een piek in zijn gezicht gestoken. Daarna schoot luitenant-ter-zee Maerten van Valen hem van achteren met een pistool in zijn hoofd.

De lijken werden geheel ontkleed, op het Groene Zoodje aan de wipgalg ondersteboven opgehangen, opengereten en gecastreerd. Tenen, vingers, oren, neuzen, lippen en tongen werden afgesneden. De ingewanden werden uit de lichamen gehaald en volgens de ooggetuige en dichter-industrieel Joachim Oudaan deels door de omstanders opgegeten of aan honden te eten gegeven. Hendrick Verhoeff ging er prat op dat hij de harten uit de lichamen had gesneden, iets dat hij de magistraat – de ochtend van de moord – beloofd had te doen. Ze zijn nog jaren tentoongesteld geweest.

Slide 13 - Tekstslide


Toch weer een stadhouder
1672 • Pas toen de gebieden rond Holland onder water werden gezet, gaven de Franse legers het op. De Duitsers hadden zich al teruggetrokken.
 • De Republiek was gered, maar voor veel mensen was duidelijk geworden dat ze niet zonder stadhouder konden: Willem III volgde na 25 jaar zijn vader opBehalve stadhouder en Prins van Oranje, werd Willem III in 1688 ook Koning van Engeland! Daar heeft hij nog steeds de bijnaam King Billy.

Slide 14 - Tekstslide

Begrippen uit deze les

 • Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
 • Gewestelijke staten
 • Staten-Generaal
 • Raadspensionaris
 • Stadhouder
 • Regenten

Slide 15 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Johan van Oldenbarnevelt
 • Prins Maurits van Oranje

Slide 16 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les
 • 1568-1648: Tachtigjarige Oorlog
 • 1588: begin van de Republiek
 • 1609-1621: Twaalfjarig bestand
 • 1619: Maurits pleegt een staatsgreep 1619: Van Oldenbarnevelt wordt onthoofd
 • 1625: Maurits overlijdt
 • 1648: Vrede van Münster
 • 1650-1672: eerste Stadhouderloze periode
 • 1672: Rampjaar

Slide 17 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 18 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je
deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 19 - Open vraag