Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

5. Nederlands-Indië

Burgers en stoommachines

Nederlands-Indië
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Burgers en stoommachines

Nederlands-Indië

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier Nederland, na de VOC-tijd,  Indië weer winstgevend maakte.

Slide 3 - Tekstslide

Het 'arme' Nederland
 • Franse bezetting (1795-1813)

 • Java in Engelse handen

 • Nederlandse vloot ouderwets en kan concurrentie met andere landen niet meer aan.

 • Java-oorlogen (1825-1830) kosten veel geld

Slide 4 - Tekstslide

Het cultuurstelsel
 (1830-1870)
 • Doel: Indië moet weer winstgevend (voor Nederland) worden

 • Met dat geld kan Nederland een modern land worden (wens van koning Willem I)

 • Uitvoering onder leiding van Johannes van den Bosch

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Hoe werkt het cultuurstelsel? (1)

 • Javaanse boeren moeten 1/5 deel van hun land verbouwen met voor de Nederlanders interessante producten: koffie, thee en indigo (cultures)

 • Javaanse boeren krijgen hiervoor plantloon

Slide 7 - Tekstslide

Hoe werkt het cultuurstelsel? (2)

 • Javaanse boeren moeten 66 dagen werken voor de Nederlanders (herendiensten), bijvoorbeeld wegen, kanalen en spoorwegen aanleggen

 • De Javaanse vorsten (Regenten) krijgen cultuurprocenten. Hoe meer hun boeren leveren, hoe meer cultuurprocenten.

Slide 8 - Tekstslide

Gevolgen voor Nederland
 • Indië is binnen paar jaar weer winstgeven voor Nederland: het batig slot

 • Infrastructuur (wegen, kanalen en spoorwegen) in Nederland  zijn vrijwel geheel betaald door deze winsten

Slide 9 - Tekstslide

Negatieve gevolgen voor Java
 • Uitbuiting door eigen Javaanse vorsten (regenten)

 • Vaak meer dan 66 dagen herendiensten

 • Plantloon is laag

Slide 10 - Tekstslide

Negatieve gevolgen voor Java

 • Beste land moest voor het cultuurstelsel worden gebruikt

 • Hongersnoden

Slide 11 - Tekstslide

Kritiek op het cultuurstelsel

Slide 12 - Tekstslide

Liberalen in Nederland aan de macht (1848)
 • Cultuurstelsel wordt uitvoerd door de NHM, een staatsbedrijf. 

 • Liberalen willen economische vrijheid en niet dat de overheid zich bemoeit met de economie.

 • Ze willen dat óók particuliere ondernemers een bedrijf op Java kunnen starten

Slide 13 - Tekstslide

Liberalen willen persoonlijke vrijheid: het cultuurstelsel lijkt op slavernij en dwangarbeid

Slide 14 - Tekstslide

Max Havelaar
 • Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.

 • Boek van Multatuli (Latijn voor: 'ik heb veel leed gedragen'), pseudoniem van Eduard Douwes Dekker

 • Belangrijkste protest tegen het cultuurstelsel

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Ondernemers in Indië (1)

 • Liberalen willen niet dat de overheid zich met de economie bemoeit

 • Steeds meer wetten maken vrij ondernemerschap mogelijk: Mijnwet (1850), Agrarische wet (1870), Suikerwet (1871)

Slide 17 - Tekstslide

Ondernemers in Indië (2)


 • Steeds meer Europese ondernemers gaan naar Indië

 • Niet alleen op Java en Sumatra maar ook in de Buitengewesten

Slide 18 - Tekstslide

🏵
🌴
🌴
🌴
🕳
🌴
🕳
🛢
🛢
🛢
Koffie
☕️
⚽️
🌴
🍚
🍚
🍚
🍚
🖇
🖇
🚬
🌴
🚬
Goud
🏵
🌴
🛢
🌴
🌴
☕️
🛢
🌴
🍭
🏵
🏵
☕️
Palmolie
🌴
Tabak
🚬
Aardolie
🛢
Suikerriet
🍭
Kolen
🕳
Rubber
⚽️
Rijst
🍚
Tin
🖇
Thee
🍵
🍵
🍵

Slide 19 - Tekstslide

Ethische politiek
 • Ontstaat rond 1900 in Nederland

 • Nederland wil iets terugdoen voor de Indonesische bevolking (Ereschuld)

 • Beschaving en cultuur bij brengen

Slide 20 - Tekstslide

De Ethische politiek bestond uit:
 • Verbetering van het onderwijs in Nederlands-Indië

 • Irregatie aanleggen voor betere oogsten

 • Emigratie bevorderen van dichtbevolkte naar dunbevolkte gebieden

 • Verbetering gezondheidszorg

Slide 21 - Tekstslide

De gevolgen van beter onderwijs
 • Sommige Indonesiërs gingen in Nederland studeren;

 • ..en leren daar over vrijheid en democratie

 • Gevolg: ontstaan nationalisme in Nederlands-Indië

 • Let op: Ook in andere kolonies ontstaat nationalisme

Slide 22 - Tekstslide

Welke producten werden in het cultuurstelsel verbouwd?
A
koffie, thee en indigo
B
specerijen, tabak en indigo
C
koffie, thee en specerijen
D
tabak, koffie en zout

Slide 23 - Quizvraag

Hoe groot was het percentage dat de boeren van hun land moesten gebruiken voor het cultuurstelsel?
A
20
B
30
C
40
D
50

Slide 24 - Quizvraag

Welk bedrijf was verantwoordelijk voor het cultuurstelsel
A
VOC
B
HMA
C
VED
D
NHM

Slide 25 - Quizvraag

Goed of fout?
Het cultuurstelsel werd in heel Nederlands-Indië
ingevoerd.
A
Goed
B
Fout

Slide 26 - Quizvraag

Op welk eiland werd het cultuurstelsel ingevoerd?
A
Sumatra
B
Java
C
Bali
D
Molukken

Slide 27 - Quizvraag

Goed of fout?

In het cultuurstelsel draaide het om de levering
van cultuurproducten aan de Nederlanders.
A
Goed
B
Fout

Slide 28 - Quizvraag

Goed of fout?

De boeren waren erg blij met de cultuurprocenten.
A
Goed
B
Fout

Slide 29 - Quizvraag

Welke combinatie is juist?
A
Boeren - plantloon Regenten - cultuurprocenten
B
Boeren - cultuurprocenten Residenten - plantloon
C
Regenten - plantloon Residenten - cultuurprocenten
D
Boeren - plantloon Residenten - cultuurprocenten

Slide 30 - Quizvraag

Op welke manier gingen de Nederlanders met het bestuur van Java om?
A
Ze ontsloegen de meeste vorsten en zetten er nieuwe Javaanse vorsten voor in de plaats.
B
Ze ontsloegen de meeste vorsten en zetten er nieuwe Nederlandse ambtenaren voor in de plaats.
C
Ze lieten het grotendeels intact en plaatsen er een Nederlandse bestuur naast en boven.
D
Ze haalden het hele inheemse bestuur weg en plaatsten er een Nederlands bestuur.

Slide 31 - Quizvraag

Begrippen uit deze les

 • cultuurstelsel
 • plantloon
 • cultuurprocenten
 • regenten
 • Max Havelaar (boek)
 • Ethische politiek
Slide 32 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Johannes van den Bosch
 •  Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

Slide 33 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1830-1870: cultuurstelsel
 • vanaf 1900: Ethische politiek

Slide 34 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 35 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je in dit hoofdstuk nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 36 - Open vraag