Geschiedenisleraar.nl
Dé link tussen verleden en heden

Werken in de stad

De Middeleeuwen
Werken in de stad
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier steden in de Middeleeuwen ontstonden, en groter werden, en hoe mensen hun geld verdienden in de Middeleeuwse stad.

Onderdelen in deze les

De Middeleeuwen
Werken in de stad

Slide 1 - Tekstslide

Tijd van Steden en Staten (1000-1500)
In het wit zie je een stadspoort. Ging je in de Middeleeuwen een stad binnen, dan moest je door de stadspoort. In veel steden werd een hoge en prachtig versierde kerk gebouwd. Op de achtergrond zie je de binnenkant van zo’n kerk.
Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier steden in de Middeleeuwen ontstonden, en groter werden, en hoe mensen hun geld verdienden in de Middeleeuwse stad.

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij eigenlijk
van de Middeleeuwse stad?

Slide 4 - Woordweb

Hoe zat het ook alweer met de Middeleeuwen?
 • De tijd na het Romeinse Rijk (Oudheid) en vóór de Nieuwe Tijd.

 • Het ligt in het midden van die twee perioden: tussenperiode

 • Ongeveer tussen 500 en 1500

 • Vroege Middeleeuwen: 500-1000
 • Late Middeleeuwen: 1000-1500

Slide 5 - Tekstslide

Tijd van Grieken en Romeinen
(500 v. Chr. - 500 n. Chr.)
Tijd van Monniken en Ridders
(500-1000)
(Vroege Middeleeuwen)
Tijd van Steden en Staten
(1000-1500)
(Late Middeleeuwen)
1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
(Einde van de Middeleeuwen)
⚓️
476: Val van het West-Romeinse Rijk
(Begin van de Middeleeuwen)
🔥
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
(1500-1600)
Tijd van Regenten en Vorsten
(1600-1700)
Tijd van Pruiken en Revoluties
(1700-1800)

Slide 6 - Tekstslide

Late Middeleeuwen
 • Tijd van Steden en Staten (1000-1500)

 • Het is 'veiliger' en 'rustiger'
 • Er komt meer handel
 • Geld komt weer terug
 • Bevolking groeit
 • Er ontstaan steden
 • Macht van de steden neemt toe
 • De adel krijgt (soms) minder macht
Dit is een plattegrond van Zwolle in de Middeleeuwen

Slide 7 - Tekstslide


Verbeteringen in de landbouw
Rond het jaar 1000


 • Drieslagstelsel
 • IJzeren ploeg
 • Halsjuk

Slide 8 - Tekstslide


Steeds meer handel
 • Verbeteringen in de landbouw leveren meer oogst op
 • Overschotten worden verkocht of geruild op markten 
 • Geld wordt steeds meer gebruikt als (handig) ruilmiddel
 • Einde aan de aanvallen van Vikingen in West-Europa: meer veiligheid
 • Handelaren komen daardoor in verschillende landen en nemen andere producten (wijn of zijde) mee.

Slide 9 - Tekstslide


Steden ontstaan
 • Handelaren komen vaak op dezelfde plek: om te overwinteren en hun spullen op te slaan.
 • Deze plekken liggen op een goede plek: kruispunten van wegen en/of rivieren, meestal in de buurt van een kasteel of klooster
 • Op deze plekken waren vaak al jaarmarkten
 • Langzaam ontstaan hieruit nederzettingen, die uitgroeien tot steden.

Slide 10 - Tekstslide


Werken in een gilde
 • Omdat de oogst groter wordt, hoeft niet iedereen meer boer te zijn: er ontstaan andere beroepen: ambachten
 • Mensen met hetzelfde ambacht zitten in een gilde.
 • Het gilde controleerde ook de kwaliteit van de producten en stelde de verkoopprijs vast.
 • Bij ziekte en overlijden kreeg het gezin hulp van het gilde.
De meeste gilden hadden een prachtig gildehuis. Hier werden, behalve vergaderingen, ook feesten gehouden. Heel het leven draaide om het gilde.
Voorbeelden van ambachten in een middeleeuwse stad:
- smid
- bakker
- timmerman
- meubelmaker
- brouwer
- kleermaker

Slide 11 - Tekstslide

Van leerling 
tot meester
 • Je mag alleen een eigen bedrijf hebben, als je lid van een gilde bent.

 • Hiervoor moet je eerst meester worden:
 1. Je begon al erg jong als leerling;
 2. Daarna werd je gezel;
 3. En pas als je meesterproef had gedaan kon je meester worden. Je was dan vaak al ver boven de 30 jaar!
Middeleeuwse ambachtslieden aan het werk.

Slide 12 - TekstslideEen voorbeeld van een meesterproef.

Om meester te worden moest een poort worden gemetseld.

Slide 13 - Tekstslide


De Hanze
 • De meeste steden hadden een plein, waarop markten werden gehouden.
 • De belangrijkste markt was de jaarmarkt, die een paar weken duurde.
 • Veel handelaren reisden van jaarmarkt naar jaarmarkt.

 • Een groep steden in Europa werkte samen om meer handel te krijgen. 
 • Ze noemden hun vereniging de Hanze.
Dit is een plattegrond van Deventer, een van de Hanze-steden.

Slide 14 - Tekstslide

Kaart waarop alle Hanze-steden te zien zijn. De steden van de Hanze lagen vooral in Duitsland. Hier in Nederland waren onder andere de IJsselsteden Kampen en Deventer lid van de Hanze. 

Handelaren van Hanzesteden hadden allerlei voordeeltjes als ze handelden in elkaars steden. Ze betaalden bijvoorbeeld minder tol en belasting. 

Slide 15 - Tekstslide

Video
Canonclips: De Hanze

Slide 16 - Tekstslide

1

Slide 17 - Video

00:21-00:26

Slide 18 - Tekstslide


Rond het jaar 1000 groeiden de oogsten snel. Welke oorzaak had dat?
A
De boeren hadden geleerd het land te bemesten.
B
De boeren lieten hun kinderen meehelpen op het land.
C
Er kwamen steeds meer boeren, omdat de mensen in steden ook moesten eten
D
De boeren gebruikten betere werktuigen.

Slide 19 - Quizvraag


Het gilde controleert de kwaliteit en de prijs van de producten die de gildeleden maken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quizvraag


Als een gildelid ziek is, zorgen de andere leden voor hem en zijn gezin.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag


Een boer is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag


Een timmerman is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quizvraag


Een marktkoopman is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quizvraag


Een zilversmid is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quizvraag

Als je goed genoeg was, moest je de ????
afleggen. Dat was een soort examen. Als je slaagde, mocht je lid worden van het gilde.

Welk woord moet er op de vraagtekens staan?
A
gilde
B
meester
C
meesterproef
D
leerling

Slide 26 - Quizvraag

Begrippen uit deze les

 • drieslagstelsel
 • halsjuk
 • jaarmarkten
 • Hanze
 • ambachten
 • meester
 • gezel
 • meesterproef
 • gilde

Slide 27 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • Rond 1000: aanvallen van de Vikingen stoppen
 • Na 1000: ontstaan van steden
 • 1267: oprichting van de Hanze

Slide 28 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je
deze les hebt geleerd

Slide 29 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les
nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 30 - Open vraag