ICLON
NPO-lesaanbod Studievaardigheden, versterking aansluiting vwo-wo

Inleiding

Om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen en studenten vaardigheden ontwikkelen. Door het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden worden zij voorbereid op verantwoordelijkheden en zelfstandigheid waar zij tijdens en na hun schooltijd mee te maken hebben. Om die reden is aandacht voor deze vaardigheden al in het voortgezet onderwijs essentieel. Niet alleen het bijbrengen van kennis over deze vaardigheden en het oefenen hiermee, maar ook bewustwording ervan zijn onderdelen die in het funderend onderwijs aan bod zouden moeten komen.

NPO-lesaanbod ‘STUDIEVaardigheden’

Met het lesaanbod ‘Studievaardigheden’ vanuit het NPO-project Versterking aansluiting vwo-wo biedt het ICLON Universiteit Leiden drie jaar lang een gratis lessenreeks aan. Het doel van de lessenreeks is het versterken en ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen nodig hebben gedurende hun schoolloopbaan maar ook daarna in het wetenschappelijk onderwijs.

Het materiaal

  1. Het is geschikt voor elke leerling in de havo/vwo bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Er zijn differentiatiemogelijkheden.
  2. De lessen zijn kant-en-klaar inclusief docenthandleiding. Zo kan je de lessen geven met weinig voorbereidingstijd.
  3. Iedere les duurt ongeveer 40 minuten. Zo zijn de lessen inpasbaar in de roosters voor bijvoorbeeld mentorlessen en lob-uren.
  4. De lessen kunnen zowel individueel als klassikaal worden doorlopen.
  5. De lessen zijn onderverdeeld in drie thema’s: onderzoeken, communiceren en reflecteren. Ook heel relevant voor het profielwerkstuk.
  6. De lessen kunnen worden gegeven als losse les en als lessenserie, maar je kunt ook losse onderdelen uit de lessen gebruiken. 
  7. Met de mogelijkheid van nascholing vanuit het ICLON.

Vouchercode

Wil je gebruik maken van het lesmateriaal? Vraag dan een vouchercode aan via het aanvraagformulier.

Vragen?

Heb je vragen over het lesmateriaal? Stuur je vraag naar NPO-Aansluiting@iclon.leidenuniv.nl.