ICLON
NPO-lesaanbod Studievaardigheden, versterking aansluiting vwo-wo

Inleiding

Om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen en studenten vaardigheden ontwikkelen. Door het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden worden zij voorbereid op verantwoordelijkheden en zelfstandigheid waar zij tijdens en na hun schooltijd mee te maken hebben. Om die reden is aandacht voor deze vaardigheden al in het voortgezet onderwijs essentieel. Niet alleen het bijbrengen van kennis over deze vaardigheden en het oefenen hiermee, maar ook bewustwording ervan zijn onderdelen die in het funderend onderwijs aan bod zouden moeten komen.

NPO-lesaanbod ‘STUDIEVaardigheden’

Met het lesaanbod ‘Studievaardigheden’ vanuit het NPO-project Aansluiting vwo-wo biedt het ICLON namens Universiteit Leiden drie jaar lang een gratis lessenreeks bestaande uit 10 lessen voor het voortgezet onderwijs, leerjaar 4, 5 en 6 vwo. Doel van dit onderwijs is het versterken en ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen nodig hebben gedurende hun schoolloopbaan maar ook daarna in het wetenschappelijk onderwijs.

Het materiaal

  1. Kant-en-klare lessen met theorie en verwerkingsactiviteiten, zowel individueel als klassikaal te doorlopen;
  2. Het aanbod is onderverdeeld in drie thema’s: reflecteren, onderzoeken en communiceren;
  3. Voor élke leerling in 4, 5, 6 vwo, inclusief differentiatiemogelijkheden;
  4. Voor élke vo-school (inpasbaar in roosters: de mentorles, de flex-uren of de lob-uren);
  5. Passend in het curriculum als aanvulling, als volledige les of als lessenserie;
  6. Inclusief handreiking voor docenten en mentoren;
  7. Met de mogelijkheid van nascholingsaanbod vanuit het ICLON.

Vouchercode

Wil je gebruik maken van het lesmateriaal? Vraag dan een vouchercode aan via het aanvraagformulier.

Vragen?

Heb je vragen over het lesmateriaal? Stuur je vraag naar NPO-Aansluiting@iclon.leidenuniv.nl.