Nationaal Comité 4 en 5 mei
Lessen over de Tweede Wereldoorlog, (on)vrijheid en democratie
lesplan

Oorlog in het dagelijks leven

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Dit is een flipping-the-classroom-les over de oorlog in het dagelijks leven. Deze les wordt ingeleid door de docent. De leerlingen verwerken de informatie zelfstandig en gaan ook zelfstandig aan de slag met een opdracht. Leerlingen presenteren hun eindresultaat aan de rest van de groep. 

Jong in oorlog

De video's in deze Flipping-the-classroom-lessen maken onderdeel uit van de videoserie 'Jong in oorlog' van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waarin verschillende thema's over de Tweede Wereldoorlog aan bod komen. In deze les gaat het over wat je merkte van de oorlog in het dagelijks leven. De video's zijn ook op YouTube te vinden. 

Doelen

De leerlingen gaan aan de slag met de volgende doelen.
 • Je bekijkt interviews met mensen die jong waren in de oorlog. 
 • Je beantwoordt vragen na het kijken van de filmpjes.
 • Je denkt na over het dagelijks leven in de oorlog.
 • Je doet onderzoek naar het leven van kinderen in de oorlog.
 • Je presenteert de uitkomsten van het onderzoek.

Opwarmer

Maak een mindmap of woordweb met de leerlingen op het bord. Schrijf in het midden: leven in een oorlog. Vertel: 

De Tweede Wereldoorlog duurde vijf jaar in Nederland. Er vielen niet iedere dag bommen en in sommige delen van het land vielen helemaal nooit bommen of werd er bijna niet gevochten. Hoe denk je dat het leven voor de mensen in Nederland was tijdens de oorlog? Merkbaar anders of helemaal niet? 

Laat leerlingen de mindmap of woordweb aanvullen met woorden of zinnen die ze te binnen schieten. 

Start

Leg uit hoe de les werkt. 

 • Je doorloopt de verschillende schermen met vragen.
 • Je leest de opdracht aan het eind.
 • Je voert de opdracht uit. (Spreek een deadline af.)
 • Je presenteert het resultaat.
Laat leerlingen in tweetallen de les doen. Een andere optie is om de les als huiswerk mee te geven. 

Klik hiernaast om de les te openen of te delen met leerlingen.

Tijdens de zelfstandige verwerking

Er worden zowel kijkvragen als kennis- en inzichtvragen gesteld tijdens het doorlopen van de les. Leerlingen mogen vrij met elkaar overleggen over mogelijke antwoorden. 

Afsluitende opdracht

Leerlingen gaan dieper in op welke gevolgen de oorlog had voor kinderen. Ze onderzoeken de vraag of kinderen in oorlogstijd nog gewoon naar school konden. Welke gevolgen de oorlog had voor een kind hing af van waar je woonde, wie je was of welke keuzes je ouders maakten. Het is dus moeilijk om een algemeen beeld te geven. Leerlingen kunnen in hun onderzoek dus verschillende gevolgen tegenkomen. 

Help de groepjes op weg door te wijzen op sites met bronnen:

Aflsuiting en beoordeling

Spreek af met de leerlingen wanneer zij hun presentatie houden. Beoordeel de presentatie (eventueel samen met de groep) op de volgende punten:
 • Zijn er logische keuzes gemaakt om de opdracht goed te kunnen maken? 
 • Is de samenwerking goed verlopen?
 • Hoe is het informatie zoeken gegaan?
Kies een beoordeling die past bij jullie onderwijs.

Hoe 'Flip' je de les?

Deze les is opgebouwd volgens het ‘flipping the classroom-model’.
Stap 1: een gezamenlijke start
Leid het onderwerp in (vooral als het nieuw is) op een aantrekkelijke manier. Maak de leerlingen nieuwsgierig. Het doel is hier om de interesse te wekken.
Stap 2: Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag
De leerlingen doorlopen de Jong in oorlog les zelfstandig, waarbij ze gebruik mogen maken van het internet om iets op te zoeken. Leerlingen kunnen in deze fase ook thuis aan de opdracht werken.
Stap 3: Leerlingen verwerken de inhoud van de les zelfstandig
In iedere Jong in oorlog-les krijgen de leerlingen aan het eind een opdracht, waarbij ze dieper in het onderwerp duiken. Stap 2 en 3 overlappen elkaar. Leerlingen kunnen eventueel in deze fase ook thuis of in tussenuren aan de opdracht werken.
Stap 4: De leerlingen presenteren hun resultaten
Zowel leerlingen als docent kunnen direct gerichte feedback geven op de presentaties en opgedane kennis.