Nationaal Comité 4 en 5 mei
Lessen over de Tweede Wereldoorlog, (on)vrijheid en democratie
lesplan

Van oorlog bevrijd

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Dit is een flipping-the-classroom-les over de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Deze les wordt ingeleid door de docent. De leerlingen verwerken de informatie zelfstandig en gaan ook zelfstandig aan de slag met een opdracht.
Leerlingen presenteren hun eindresultaat aan de rest van de groep. 

Jong in oorlog

De video's in deze Flipping-the-classroom-lessen maken onderdeel uit van de serie Jong in oorlog van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waarin verschillende thema's over de Tweede Wereldoorlog aan bod komen. In deze les gaat het over de bevrijding. Ooggetuigen vertellen hoe zij de bevrijding als kind hebben ervaren.
De video's zijn ook op YouTube te vinden. 

Doelen

De leerlingen gaan aan de slag met de volgende doelen.
 • Je bekijkt een film met interviews met mensen die jong waren in de oorlog
 • Je beantwoordt vragen tijdens de film
 • Je denkt na over bevrijding toen en nu
 • Je doet onderzoek naar de functie van het vieren van bevrijdingsdag
 • Je bereidt een presentatie voor

Opwarmer

Kijk samen met de leerlingen op internet naar de data en locaties van de verschillende Bevrijdingsfestivals. Kijk bijvoorbeeld op Festipedia. Naar welk festival zouden jullie gaan?
Stel dan vragen zoals: Wie is er wel eens naar een Bevrijdingsfestival geweest? Welk festival? Waarom? Waarom zijn er bevrijdingsfestivals? Vind je dat op de festivals de boodschap van het herdenken en vieren goed wordt neergezet? 

Start

Leg uit hoe de les werkt. 
 • Je doorloopt de verschillende schermen met opdrachten.
 • Je leest de opdracht aan het eind.
 • Je voert de opdracht uit. (Spreek een deadline af.)
 • Je presenteert het resultaat.
Laat leerlingen in tweetallen de les doen. Een andere optie is om de les als huiswerk mee te geven.

Klik hiernaast om de les te openen of te delen met leerlingen.

Tijdens de zelfstandige verwerking

Er worden zowel kennis- als inzichtvragen gesteld tijdens het doorlopen van de les. Leerlingen mogen vrij met elkaar overleggen over mogelijke antwoorden. Ze mogen ook bronnen gebruiken om antwoorden te zoeken. 

AfsLuiting en beoordeling

Spreek af met de leerlingen wanneer zij hun presentatie houden. Beoordeel de presentatie (eventueel samen met de groep) op de volgende punten:
 • Is er een duidelijk koppeling gemaakt tussen het verleden en het heden?
 • Zijn er logische keuzes gemaakt om de opdracht goed te kunnen maken? (Bijvoorbeeld objectieve vragen stellen in de enquête.)
 • Is de samenwerking goed verlopen?
 • Is de conclusie realistisch?
Kies een beoordeling die past bij jullie onderwijs.

HOe 'Flip' je de les?

Deze les is opgebouwd volgens het ‘flipping the classroom-model’. 

Stap 1: een gezamenlijke start
Leid het onderwerp in (vooral als het nieuw is) op een aantrekkelijke manier. Maak de leerlingen nieuwsgierig. Het doel is hier om de interesse te wekken.

Stap 2: Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag
De leerlingen doorlopen de Jong in oorlog les zelfstandig, waarbij ze gebruik mogen maken van het internet om iets op te zoeken. Leerlingen kunnen in deze fase ook thuis aan de opdracht werken.

Stap 3: Leerlingen verwerken de inhoud van de les zelfstandig
In iedere Jong in oorlog-les krijgen de leerlingen aan het eind een opdracht, waarbij ze dieper in het onderwerp duiken. Stap 2 en 3 overlappen elkaar. Leerlingen kunnen eventueel in deze fase ook thuis of in tussenuren aan de opdracht werken.

Stap 4: De leerlingen presenteren hun resultaten. 
Zowel leerlingen als docent kunnen direct gerichte feedback geven op de presentaties en opgedane kennis.