KiKiD Sterrenstof
Zet jongeren in hun kracht

HOMIES softdrugs

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolPraktijkonderwijsVoortgezet speciaal onderwijsvmbo, mavo, havo, vwoLeerroute VLLeerroute VBLeerroute VK

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Doel: Leerlingen bewust maken van groepsdruk met betrekking tot softdrugs en de invloed op het maken van eigen keuzes. Algemene uitleg docent: je gaat met jouw klas een les volgen over drugs. Voor deze les hebben we een aantal afleveringen van onze online soapserie HOMIES. Het belangrijk dat je alle opdrachten in de goede volgorde doet. Ook is het van belang dat je alle filmpjes bekijkt samen met je klas.

Instructies

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Doel: Leerlingen bewust maken van groepsdruk met betrekking tot softdrugs en de invloed op het maken van eigen keuzes.

Algemene uitleg docent: je gaat met jouw klas een les volgen over drugs. Voor deze les hebben we een aantal afleveringen van onze online soapserie HOMIES. Het belangrijk dat je alle opdrachten in de goede volgorde doet. Ook is het van belang dat je alle filmpjes bekijkt samen met je klas.  

Tips docent
Tijdens de les wordt veel gebruik gemaakt van stellingen. Het is dan ook de bedoeling dat het telkens een open en eerlijk gesprek wordt tussen de leerlingen. Voor jou als docent belangrijk om goed te luisteren, niet te oordelen en vooral door te vragen. Zeker als een leerling populair gedrag vertoont in zijn of haar antwoorden is het belangrijk om niet te oordelen en door te vragen. 

De allerbelangrijkste tip bij het gegeven van een les van Kikid is: ‘Creëer een veilige sfeer’
- Maak afspraken met elkaar
- Gebruik LSD (Luisteren
Samenvatten-Doorvragen) en laat je OMA (Oordelen-Meningen-Adviezen) thuis.
- Gebruik humor, maak het onderwerp niet te zwaar

Verder vind je per opdracht de doelen en instructie.
 
Tot slot nog wat praktische informatie:
- Zet de les op volledig scherm voor de juiste ervaring
- Download het PDF bestand met instructies en houd dat bij je tijdens het geven van de les. Deze vertelt je precies wat je moet doen.
 
Als docent kan je niet alles weten. Mocht je dus vragen krijgen waar je over twijfelt of helemaal geen antwoord op weet, dan kan je verwijzen naar de website van Jellinek:

Hier kun je zelf ook onderzoek doen naar kennis over verschillende middelen.

Veel plezier met de les!

Groetjes,
Het Kikid team

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

SOFTDRUGS

Slide 3 - Woordweb

Opdracht: Mindmap maken

Leerlingen maken een mindmap door woorden op hun telefoon te versturen, deze woorden worden in lessonup weergegeven in een mindmap. De docent bespreekt hierna met de klas wat ze al weten. 

NB: Blijf in deze les bij Weed en Hasj. Lachgas of andere soorten softdrugs komen verder niet aan de orde. 

Instructie docent

Doel: Leerlingen maken kennis met het thema van de les

Tips
Vraag de leerlingen wat er bij hen opkomt bij het woord softdrugs en ook wat er mis kan gaan met drugs. Stel dat er alleen leuke kanten worden genoemd, laat ze dan ook de minder leuke kanten benoemen.

0

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies


WAT HEB JE NET GEZIEN?

Slide 5 - Open vraag

Opdracht: Nabespreken aflevering

Nabespreken aflevering 1 aan de hand van de onderstaande vragen.
  • Wat gebeurde er in deze aflevering
  • Wat is de reden dat Jason drugs gaat gebruiken?
  • Wat vinden jullie hiervan?
  • Zou je zelf ook meedoen als je vrienden dit voorstellen? Waarom wel/niet?
Instructie docent
Als docent is het belangrijk dat je doorvraagt.

Slide 6 - Video

Opdracht: quiz
Leerlingen doen mee aan quiz om hun kennis over het thema drugs te testen. Ze moeten op hun telefoon het juiste antwoord geven. De vragen zijn multiple choice. 

Instructie docent
Doel: Leerlingen krijgen meer feitenkennis over het thema softdrugs

Tips
Vertel leerlingen dat ze niet te lang kunnen nadenken over hun antwoord. Als ze het niet weten dan kunnen ze ook gokken. Aan het einde krijgen ze de juiste antwoorden te zien. Je kunt op LessonUp ook zien wat de klas heeft geantwoord.


HASJ EN WIET ZIJN:
A
Niet verslavend
B
Alleen geestelijk verslavend
C
Alleen lichamelijk verslavend
D
Zowel geestelijk als lichamelijk verslavend

Slide 7 - Quizvraag

Het goede antwoord is: Zowel geestelijk als lichamelijk verslavend

Hasj en wiet zijn vooral geestelijk verslavend. Gebruikers kunnen er heel erg naar verlangen. Als iemand veel gebruikt kan de hasj of wiet ook lichamelijk verslavend worden. Zware gebruikers hebben meer nodig om de effecten te voelen. Ook kunnen zij bij stoppen last krijgen van: onrust, zweten, hoofdpijn, problemen met inslapen en trillen.


HASJ EN WIET ZIJN SOFTDRUGS. DIT IS ZO OMDAT HET GEBRUIK ERVAN VRIJWEL GEEN SCHADELIJKE EFFECTEN KAN HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Het goede antwoord is: Niet waar

Met softdrugs worden drugs bedoeld waarvan de risico's in vergelijking met harddrugs niet zo groot zijn. Softdrugs kun je echter wel degelijk op een riskante of wel op een harde manier gebruiken. Bijvoorbeeld als je elke dag blowt of als je blowt om geen last te hebben van problemen. Of als je onder de 16 al begint met blowen.


WELK ORGAAN IN JE LICHAAM ONDERVINDT DE MEESTE SCHADE VAN HET GEBRUIK VAN CANNABIS?
A
De hersenen
B
De longen
C
De lever
D
De nieren

Slide 9 - Quizvraag

Het goede antwoord is: De longen

De longen worden het meest aangetast door het gebruik van cannabis, dit komt omdat hasj en wiet worden gerookt. De rook van hasj en wiet bevat veel teer, dat achterblijft in de longen. Daarnaast zit er vaak ook nog tabak in een joint. De meeste gebruikers inhaleren diep waardoor de schade extra groot wordt. Diep inhaleren is helemaal niet nodig. De THC wordt ook bij minder diep inhaleren onmiddellijk opgenomen.


WIET ROKEN MET EEN WATERPIJP IS MINDER SCHADELIJK DAN HET ROKEN VAN EEN JOINT
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Het goede antwoord: niet waar

Roken door een waterpijp helpt wel iets maar onvoldoende. Het koelt de rook en er blijft iets van het teer achter in het water maar dat is niet veel. Ook het inademen van koolmonoxide wordt iets geremd. 

Echter er blijft ook THC in het water achter. Dat betekent dat je dus meer moet gaan roken om effect te voelen. Dit doet een positief effect van de waterpijp weer teniet. 


TOT HOE LANG NA GEBRUIK IS CANABIS NOG AANTOONBAAR IN HET BLOED ALS JE VAAK BLOWT?
A
1-2 uur
B
2-3 dagen
C
1-3 weken
D
2-4 maanden

Slide 11 - Quizvraag

Het goede antwoord is: 1-3 weken

THC is in vergelijking met andere (hard)drugs lang aantoonbaar. THC slaat zich op in vet. Hoe meer iemand rookt, hoe langer het duurt voordat alle restproducten het lichaam uit zijn. Sporen van cannabis kunnen bij eenmalig gebruik 1 tot 5 dagen aantoonbaar zijn in bloed en urine. Bij regelmatig gebruik kunnen sporen nog tot 2 tot 3 weken of zelfs nog langer worden aangetoond.

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies


WAT HEB JE NET GEZIEN?

Slide 14 - Open vraag

Opdracht: Nabespreken aflevering
Nabespreken aflevering 2 aan de hand van de onderstaande vragen.
  • Wat gebeurde er in deze aflevering?
  • Wat vinden jullie hiervan?
  • Hoe heeft Jason gereageerd?
  • Hoe reageren zijn vrienden?
  • Hadden zijn vrienden iets anders moeten doen? Wat wel/niet?
Instructie docent
Als docent is het belangrijk dat je doorvraagt.

0

Slide 15 - Video

Opdracht
De leerlingen krijgen situaties te horen van Jason. Het is de bedoeling dat ze zelf aangeven wat hij moet doen. Ze kunnen hun antwoord op hun telefoon intypen.

Instructie docent
Doel: Leerlingen leren keuze te maken bij lastige dilemma’s

Bespreek de antwoorden na met de leerlingen. Waarom geven ze dit advies? Vraag door.

0

Slide 16 - Video

Tekst Jason:“Je bent op een feestje. De ouders van je vriend of vriendin zijn niet thuis en er
wordt een joint doorgegeven. Jij wil hier eigenlijk niet aan meedoen, wat doe je?”


WAT ZOU JIJ DOEN?

Slide 17 - Open vraag

Tekst Jason:“Je bent op een feestje. De ouders van je vriend of vriendin zijn niet thuis en er
wordt een joint doorgegeven. Jij wil hier eigenlijk niet aan meedoen, wat doe je?”

0

Slide 18 - Video

Tekst Jason:“Je vriend of vriendin is bad gegaan tijdens het roken van wiet. Je wilt zijn of haar ouders bellen maar je weet dat ze heel erg tegen het roken van wiet zijn, wat doe je?”


WAT ZOU JIJ DOEN?

Slide 19 - Open vraag

Tekst Jason:“Je vriend of vriendin is bad gegaan tijdens het roken van wiet. Je wilt zijn of haar ouders bellen maar je weet dat ze heel erg tegen het roken van wiet zijn, wat doe je?”
0

Slide 20 - Video

Tekst Jason:“Het jongere broertje van je vriend of vriendin die 12 is wil graag wiet roken maar kan dit zelf niet kopen. Hij vraagt aan jou en je vriend of vriendin om dit te kopen, wat doe je?”

WAT ZOU JIJ DOEN?

Slide 21 - Open vraag

Tekst Jason:“Het jongere broertje van je vriend of vriendin die 12 is wil graag wiet roken maar kan dit zelf niet kopen. Hij vraagt aan jou en je vriend of vriendin om dit te kopen, wat doe je?”

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies


IK VOND DEZE LES
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies