KiKiD Sterrenstof
Zet jongeren in hun kracht

Mentale Gezondheid: (on)gelukkig zijn

geluk ongeluk ongelukkig geluk met défano holwijn.
mentale gezondheid jongeren welzijn stichting KiKiD
onzekerheid zelfbeeld emotie emotioneel maatschappij
maatschappelijke thema's rolmodel lekker in je vel gevoelens emotie 
praten psycholoog delen depressie stress
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesKiKiD+8Middelbare schoolSpeciaal OnderwijsPraktijkonderwijsvmbo, mavo, havo, vwoLeerroute VLLeerroute VB

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Deze videoles gaat over mentale gezondheid. De les gaat aan de hand van video’s, vragen, stellingen en opdrachten dieper in op (on)gelukkig zijn: wanneer zit je lekker in je vel? Waarom is het belangrijk om over je gevoel te praten? Waar ben je dankbaar voor? In de video’s gaan de Jongerenexperts van KiKiD in gesprek met influencer, rapper en acteur Défano Holwijn.

Instructies

Voor deze les hebben leerlingen alleen pen en papier nodig. Het is een les zonder telefoon of laptop, zorg dus dat je het vinkje “devices in de klas” niet aangevinkt hebt (zie beginslide onderaan). 

Tijdens de les wordt veel gebruikgemaakt van vragen en opdrachten. Het is daarbij de bedoeling dat het een open en eerlijk gesprek wordt tussen de leerlingen. Voor jou als docent belangrijk om goed te luisteren, niet te oordelen en vooral door te vragen: waarom heeft een leerling een bepaald antwoord ingevuld? Waarom is een leerling het eens of oneens met de stelling? Bij iedere slide staan in de instructies voorbeelden van vervolgvragen die je (optioneel) kunt stellen. 

De allerbelangrijkste tip bij het geven van een les van KiKiD is: creëer een veilige sfeer.
- Maak afspraken met elkaar
- Gebruik LSD (Luisteren-Samenvatten-Doorvragen) en laat je OMA (Oordelen-Meningen-
Adviezen) thuis.
- Gebruik humor, maak het onderwerp niet te zwaar.

Tot slot nog wat praktische informatie:
- Zet de les op volledig scherm voor de juiste ervaring;
- Download (en print) het PDF bestand met instructies en houd dat bij de hand tijdens het geven van de les. Deze vertelt je precies wat je moet doen. 

Heel veel plezier met de les!

Groetjes,
Het KiKiD team

Instructies

Onderdelen in deze les

geluk ongeluk ongelukkig geluk met défano holwijn.
mentale gezondheid jongeren welzijn stichting KiKiD
onzekerheid zelfbeeld emotie emotioneel maatschappij
maatschappelijke thema's rolmodel lekker in je vel gevoelens emotie 
praten psycholoog delen depressie stress

Slide 1 - Tekstslide

Deze videoles gaat over mentale gezondheid. De les gaat aan de hand van video’s, vragen, stellingen en opdrachten dieper in op (on)gelukkig zijn: wanneer zit je lekker in je vel? Waarom is het belangrijk om over je gevoel te praten? Waar ben je dankbaar voor? In de video’s gaan de Jongerenexperts van KiKiD in gesprek met influencer, rapper en acteur Défano Holwijn.

Voor deze les hebben leerlingen alleen pen en papier nodig. Het is een les zonder telefoon of laptop, zorg dus dat je het vinkje “devices in de klas” niet aangevinkt hebt (zie beginslide onderaan). 

Tijdens de les wordt veel gebruikgemaakt van vragen en opdrachten. Het is daarbij de bedoeling dat het een open en eerlijk gesprek wordt tussen de leerlingen. Voor jou als docent belangrijk om goed te luisteren, niet te oordelen en vooral door te vragen: waarom heeft een leerling een bepaald antwoord ingevuld? Waarom is een leerling het eens of oneens met de stelling? Bij iedere slide staan in de instructies voorbeelden van vervolgvragen die je (optioneel) kunt stellen. 

De allerbelangrijkste tip bij het geven van een les van KiKiD is: creëer een veilige sfeer.
- Maak afspraken met elkaar
- Gebruik LSD (Luisteren-Samenvatten-Doorvragen) en laat je OMA (Oordelen-Meningen-
Adviezen) thuis.
- Gebruik humor, maak het onderwerp niet te zwaar.

Tot slot nog wat praktische informatie:
- Zet de les op volledig scherm voor de juiste ervaring;
- Download (en print) het PDF bestand met instructies en houd dat bij de hand tijdens het geven van de les. Deze vertelt je precies wat je moet doen. 

Heel veel plezier met de les!

Groetjes,
Het KiKiD team


Slide 2 - Tekstslide

Klassikale vraag
Vraag de leerlingen ter introductie klassikaal wat het betekent om gelukkig te zijn. Ze mogen noemen wat er in hen opkomt. Als ze het lastig vinden, kan je ook iemand aanwijzen en vragen waar ze als eerste aan moeten denken. 

Vervolgvragen:
- Is gelukkig zijn voor iedereen hetzelfde? 
- Is het realistisch om altijd gelukkig te zijn?

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Klassikale vraag
Vraag de leerlingen of ze vinden of er genoeg gepraat wordt over gevoelens. Als ze het lastig vinden, kan je ook iemand aanwijzen en vragen waar ze aan moeten denken. 

Vervolgvragen:
- Wordt er in de klas genoeg gepraat over gevoelens?
- Wordt er bij jou thuis genoeg gepraat over gevoelens?

Slide 5 - Tekstslide

Bespreek in tweetallen
Vraag de leerlingen in tweetallen te bespreken waarom het belangrijk is om je gevoel te delen met andere mensen. Bespreek daarna klassikaal.

Vervolgvragen:
- Wat kunnen de gevolgen zijn als je nooit over je gevoel praat?
- Wat kan moeilijk zijn aan je gevoel delen met anderen?

Slide 6 - Tekstslide

Individuele opdracht
De boodschap van Défano is: praten helpt. Vraag de leerlingen bij wie ze zouden aankloppen als ze zich niet goed voelen. Neem 1 minuut de tijd en laat ze (in stilte) drie namen bedenken. Bespreek daarna klassikaal: vraag een leerling een naam te noemen en uit te leggen waarom hij/zij diegene om hulp zou vragen. 

Het doel van de opdracht is leerlingen laten nadenken over welke mensen ze vertrouwen en die ze om hulp kunnen vragen.

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht in groepjes
Vorm groepjes van ongeveer drie personen. Laat ieder groepje de volgende drie stellingen bespreken:
  • Is het realistisch om altijd gelukkig te zijn? Waarom wel/niet?
  • Heb je invloed op je geluk? Waarom wel/niet?
  • Waarom is het goed om af en toe stil te staan in het leven?
Check goed of ze de vragen goed begrijpen en geef zo nodig toelichting. Bespreek na een paar minuten de stellingen klassikaal. Laat de groepjes vertellen wat er in de gesprekken naar boven kwam. Wat willen ze delen? Wat is er blijven hangen en wat gaan ze onthouden? Zijn ze tot inzichten of conclusies gekomen? 

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vraag om hulp bij je ouders, vriend(in), docent, mentor of vertrouwenspersoon
Praat erover met iemand die je vertrouwt 
Kijk op de website van een hulpinstantie (@eaze, Kindertelefoon, JouwGGD) en chat met een hulpverlener 
Ga iets doen waar je blij van wordt (sporten, film of serie kijken, met een vriend(in) bellen, muziek luisteren, etc.)
Van sporten of (intensief) bewegen komen er stoffen in je hersenen vrij die voor een gelukkiger gevoel zorgen

Slide 10 - Tekstslide

Klassikale vraag
Vraag de leerlingen klassikaal wat je kan doen als je je niet goed voelt. Vraag bijvoorbeeld wat ze zouden doen als ze zich in de klas niet goed voelen. Weten ze de juiste personen te vinden? Bekijk daarna de tips op het bord door op de sterretjes te klikken.

Voorbeelden (zie slide):
- Om hulp vragen bij je ouders, vriend(in), docent, mentor of vertrouwenspersoon
- Hulpinstanties: @eaze, kindertelefoon, jouwggd.nl (zie laatste slide)
- Praat erover 
- Sport/beweeg voldoende
- Geef structuur aan je dag
- Ga iets doen waar je blij van wordt 
- Ga iets doen waar je ontspannen van wordt

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht in tweetallen
Laat leerlingen in tweetallen bespreken: Als je niet lekker in je vel zit, hoe zou je dan geholpen willen worden? Wat vinden ze fijn? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Bespreek daarna klassikaal.

Vervolgvragen:
- Weet je nu wat je absoluut niet moet doen als het niet goed gaat met de ander? Wat werkt dan wel?
- Was het een moeilijke opdracht? Waarom wel/niet?

Het doel van deze opdracht is dat leerlingen meer inzicht krijgen hoe ze elkaar kunnen helpen, maar zich ook meer bewust worden van hun eigen behoeftes. 

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Individuele schrijfopdracht
Défano schrijft iedere dag op waar hij dankbaar voor is. Waar zijn de leerlingen dankbaar voor? Laat ze voor zichzelf drie dingen opschrijven. Bespreek daarna klassikaal (als leerlingen daar voor open staan). 

Als ze het moeilijk vinden kun je ze op gang helpen: 
- Noem een positieve eigenschap van jezelf
- Schrijf de naam van iemand in je omgeving op waarvan je blij bent dat diegene er is
- Bedenk iets waar je blij van wordt 

Slide 14 - Tekstslide

Dit was het einde van de les. Vraag of de leerlingen nog vragen hebben en check of ze de les goed afsluiten. 

Dankjewel voor het volgen!