cross
Kritisch Leren Denken
Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn
Het kritisch leren denken wordt gezien als een belangrijke vaardigheid die aangeleerd moet worden aan leerlingen omdat de snel veranderende samenleving dat van hen vraagt. Daarnaast wordt aangegeven dat jongeren in vergelijking met vroeger meer moeten leren om eigen keuzes te maken en zich te oriënteren op eigen kwaliteiten en voorkeuren. Het kritisch kunnen denken is hiervoor voorwaardelijk. Hoewel het kritisch leren denken belangrijk wordt gevonden komt het weinig expliciet aan bod binnen het lesprogramma van scholen.
Deze lessenserie wil daar een eerste aanzet voor zijn. Bij het kritisch leren denken is het belangrijk dat dit gekoppeld wordt aan een bepaald onderwerp. De onderwerpen komen voort uit de theatervoorstelling die is gemaakt door theatergroep ‘De Nieuwe Koning’. In de voorstelling met als titel: ‘Kan ik toch nix aan doen’ komen verschillende onderwerpen aan bod: discriminatie, LHBTI, digitaal pesten en alcohol & drugs.