Kritisch Leren Denken
Een opmerking kan ook aardig zijn