Respect Leskanaal
by Respect Foundation - Week van Respect

Ik ben van mij! - Les 4 van 4

1 / 5
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapskundeBurgerschapsonderwijs+1Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

In deze les zitten 5 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

In deze vierde les geven de leerlingen antwoord op de vraag: hoe kan ik het verschil maken en gaan ze over tot actie. Deze les behandelt de mobilisatiefase. Aan het einde van deze les hebben de leerlingen een concreet actieplan opgesteld, voor zichzelf of samen met hun groepje.

Instructies

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Intro 
In deze vierde les geven de leerlingen antwoord op de vraag; hoe kan ik het verschil maken? Daarbij gaan ze over tot actie (mobilisatiefase).

Slide 2 - Tekstslide

Pitch je plan - 30 min.
Klassikaal
Vraag de verschillende groepen om voor de klas hun concept te presenteren (ongeveer drie minuten per groepje).
Na iedere presentatie kunnen er vragen gesteld worden.

Mocht je ervoor hebben gekozen jouw klas de 'meer-begeleide-versie' aan te bieden, gebruik je dit half uur voor een begeleide klassikale brainstorm. Kijk eventueel de filmpjes uit Les 3 nogmaals en komt vervolgens samen met de klas tot een actie met bijbehorende stappen (gebruik eventueel de bijlage uit les 3 'Huiswerkopdracht' ter ondersteuning van je brainstorm).


Slide 3 - Tekstslide

Let's go! - 20 min.
In de groepjes
En dan nu tijd voor actie: maak een start met het uitvoeren van jullie plan. Hoe klein of groot ook, je kunt een verschil maken! Maak je leerlingen duidelijk dat alle verandering begint bij jezelf. Laat hen ervaren hoe het is om zelf een 'influencer' te zijn: je kunt meer dan je zelf denkt!

Eventueel kunnen jullie ervoor kiezen om één of meerdere concepten gezamenlijk uit te voeren of gaan twee groepjes samenwerken.
Ga aan de slag en zorg dat iedereen aan het eind van de les van start is gegaan, of er een concreet plan en rolverdeling m.b.t. de uitvoer van de actie ligt. De terugkoppeling en het effect van de acties vindt plaats tijdens de volgende les of op een ander moment in overleg.

Help je leerlingen hun plannen haalbaar, klein en uitvoerbaar te maken.

Tip! De leerlingen kunnen hun actie ook op social media onder de aandacht brengen: @ikbenvanmij #ikbenvanmij of www.facebook.com/ikbenvanmij.

SPREEK MET DE LEERLINGEN AF WANNEER HET PLAN UITGEVOERD ZAL ZIJN EN BESPREEK HET DAN NA!

Belangrijk!
Benoem aan het eind van de les nogmaals dat je altijd aanspreekpunt (vertrouwelijk) bent.
Slide 4 - Tekstslide

Follow-up moment:
Bepaal een moment van uitvoering, dit kan in een pauze, avond, of vervolgles zijn.

Dit moment is het presentatiemoment van alle uitgevoerde projecten (foto’s, vlog, posts social media, etc.). Nodig hier eventueel ook andere klassen of ouders voor uit!
Van alle output kan een -online-inspiratiepagina gemaakt worden. 

*Typ hier de gekozen aanvullende werkvorm*

Slide 5 - Tekstslide

Aanvullende ideeën en werkvormen:

Schrijf een brief aan jezelf
Deze opdracht kan in een soort ‘nazorg’-les, of een terugkom-gelegenheid, in het geval dat je voelt of weet dat er -ondanks de lessen- iets speelt tussen de leerlingen op dit vlak. Start is dat geval met de Seksregels nog eens in herinnering brengen. Vervolgens gaan de leerlingen  een ‘brief aan jezelf’ schrijven. Deze brief is alleen voor jezelf. (Maar je mag hem natuurlijk wel laten lezen aan iemand die jij belangrijk vindt en vertrouwt). In de korte brief wordt beschreven: 
  • Wat is het belangrijkste dat ik deze lessen geleerd heb?  
  • Wat vond ik een heel leuk of juist heel lastig moment?  
  • Wat weet ik nu over mijn eigen wensen? 
  • En wat over mijn eigen grenzen? 
  • Wat zou ik willen dat we als hele school zouden afspreken?  
----

Organiseer een leerlingenbijeenkomst “Ik ben van mij!”.
Het doel van deze bijeenkomst: een actieplan voor de school maken. Bijvoorbeeld:  
Maak van de 6 seksspelregels posters en organiseer een tentoonstelling in de school. Daarnaast kunnen de “Ik ben van mij” afspraken opgenomen in het schoolreglement en het introductieprogramma. Ook kan er een verslag van de lessen naar de ouders verstuurd worden of een positief verhaal in de (school)krant / social media geplaatst worden.