Respect Leskanaal
by Respect Foundation - Week van Respect

VSO - Wat is écht? - Liefdeseditie

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesBurgerschap+2Voortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Introductie

Deze les gaat over de grote vraag: Wat is écht eigenlijk? Hoe weet je zeker wat er echt is, wie bepaalt dat en hoe stellen we meningen of ideeën gaandeweg bij? Tegenwoordig worden we overspoeld met informatie. Zowel online als offline. Hoe vind je je weg in deze jungle van stemmen, bronnen en waarheden? Echt roept ECHT veel vragen op! Ga op ontdekking welke verschillende mogelijkheden er allemaal zijn: van kleine tot grote onderwerpen binnen het thema: Liefde! Want, hoe gek het ook klinkt, wat voor jou écht echt is, is dat niet automatisch voor een ander.

Instructies

Doel van de les
Leerlingen leren het verschil tussen feiten en fictie. Ze gaan in dialoog over verschillende onderwerpen binnen het thema liefde en verkennen welke invalshoeken er bestaan in het kader van ‘echt’. Ze bespreken waar de informatie vandaan komt, wat ze zelf vinden en wat een ander denkt.
 
Werkvormen
Dialoogvoeren, samenwerken en je mening geven en onderbouwen.

Benodigdheden / voorbereiding  
Als docent bepaal je zelf welke kaartjes je wil uitdelen aan de groepjes, waar zij het gesprek over gaan hebben. Je kunt voor de veilige onderwerpen gaan, de pittige, of een mix maken! Je kunt bijvoorbeeld ook een paar VO kaartjes erbij kiezen. Je kunt de lege kaartjes gebruiken om zelf onderwerpen toe te voegen. Andere optie is dat de groepjes zelf de spelkaarten kiezen die ze willen bespreken.

Bijlagen
  • Werkblad EchtSpel_kaartjes_Liefde A3, 1 set kaartjes naar keus per groepje.
  • Bordspel Wat is Echt A3, 1 per groepje

Kennis/competenties/vaardigheden
Open staan voor de ander, reflecteren, keuzes maken, mening onderbouwen, luistervaardigheid, kritisch denken en zelfregulatie.

Leerdoelen
De leerling…   

...kan onderscheid maken tussen feit en fictie
...is zich ervan bewust dat de waarheid vaak subjectief is
...verkend zijn of haar eigen waarheden
...gaat in dialoog met medeleerlingen over verschillende onderwerpen
...verkend hoe de eigen overtuigingen zich verhouden tot die van de ander

Burgerschapsdomeinen
Deze les sluit aan bij de burgerschapsdomeinen:

- Denk- en handelswijzen
- Democratische cultuur
- Diversiteit
- Technologisch Burgerschap
(De gekozen onderwerpen die middels dit spel besproken worden raken wellicht ook andere domeinen en doelen)

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat is ECHT? 

Klassikale introductie
Deze les gaat over de grote vraag: Wat is écht eigenlijk?  

Hoe weet je zeker wat er echt is, wie bepaalt dat en hoe stellen we meningen of ideeën gaandeweg bij?

Tegenwoordig worden we overspoeld met informatie. Zowel online als offline. Hoe vind je je weg in deze jungle van stemmen, bronnen en waarheden? Echt roept ECHT veel vragen op! 

Ga op ontdekking welke verschillende mogelijkheden er allemaal zijn: van kleine tot grote onderwerpen binnen het thema: Liefde!  

Want, hoe gek het ook klinkt, wat voor jou écht echt is, is dat niet automatisch voor een ander.

 

Slide 2 - Tekstslide

Echt of verzonnen?

Mensen kunnen fantaseren, bedenken, creëren en geven het door. Dit heet cultuur. We kleden ons, we begraven onze doden en we vieren bijvoorbeeld sinterklaas en kerst. Geen enkel ander dier doet dit en dat maakt de mens uniek!

Maar als wij dingen kunnen ‘bedenken en creëren’…? Hoe weet, of bepaal je dan wat er ‘echt’ is? Wat is de waarheid?

Stel de klas de vraag:
Hoe weten we of iets echt is of verzonnen?

Vraag een aantal leerlingen om een reactie.  

Niet zo makkelijk. We gaan deze vraag nog wat verder uitpluizen!
 

Slide 3 - Tekstslide

Waarom heb ik deze mening?

Er zijn verschillende mensen die invloed hebben op wat JIJ zelf denkt. Je neemt bijvoorbeeld een heleboel mee van je opvoeding en familie.  

Je vader en moeder of opvoeders hebben dat weer van hun ouders meegekregen en leren dat dan weer aan jou! Zoals wat lekker of gezond is om te eten of welke programma’s op tv jullie kijken en welke niet. En wat hoort en niet hoort.  

Dit is bij iedereen anders en dat bepaalt voor jou dan ook weer een stukje ‘echt’.

 

Slide 4 - Tekstslide

De tijd waarin je leeft is ook heel belangrijk! Vroeger geloofde men in heel andere dingen dan nu. Dat heeft te maken met de kennis die er vroeger beschikbaar was en wat we nu allemaal weten...

Voorbeeld: draken bestaan ECHT hoor!

Wist je bijvoorbeeld dat de mensen vroeger écht geloofden in draken?

Maar dat is ook helemaal niet zo gek. Want stel je voor dat je heel erg lang geleden leefde, nog voordat er televisie of internet of zelfs elektriciteit was. En je vond een megagroot skelet of een heel erg groot bot…

Nú weten we door onderzoeken dat er voor ons dinosauriërs op onze planeet woonden.  

Maar stiekem lijken draken en dino’s best wel op elkaar, of niet…?!

 

Slide 5 - Tekstslide

Waar haal je je informatie vandaan?  

Hoe weet je wat echt is? Dat ligt er ook maar net aan WAAR je de informatie vandaan haalt…

Wie of wat is je bron, zeg je dan.

Gebruik het scenario op de slide.

Stel nu de vragen aan de klas: 
Wie gelooft dit?
 

Wat vinden jullie hiervan? Klinkt het geloofwaardig als de buurman de bron is? Wat geloof jij eerder? Als hij het ergens heeft gelezen of als de buurman het zei?

 

Slide 6 - Tekstslide

En nu...?

En wat als de buurman bioloog Freek Vonk is?! We denken wel dat Freek weet waar hij het over heeft. Hij is bioloog, toch?

Wat vinden we nu? Dat klinkt ineens een stuk betrouwbaarder!

Slide 7 - Tekstslide

Wat weten we al?

  1.  Dus het is belangrijk om te weten dat je in bepaalde dingen gelooft omdat je nou eenmaal zo bent opgevoed. Een ander is weer anders opgevoed en vindt dus ook andere dingen!
  2. Het is belangrijk om te weten dat we vroeger heel anders over dingen dachten als nu, en dat we er over een aantal jaar waarschijnlijk weer heel anders over denken!
  3. Het is belangrijk om weten wáár je je informatie vandaan haalt. Vertrouw je deze bron of moet je het zelf nog even verder onderzoeken?  
Als je dit allemaal weet dan kan je altijd voor jezelf bedenken of uitzoeken of je iets echt waar vindt of niet. En nog belangrijker; waarom de ander misschien iets anders vindt!

 

 

Slide 8 - Tekstslide

Oké... tijd voor het ECHT-spel!

Verdeel de klas in groepjes, elk groepje krijgt een speelbord en een aantal kaartjes (waarvan je de kaarten als docent wellicht hebt voorgeselecteerd).  

Werk in duo's, drie- of viertallen.
 

Slide 9 - Tekstslide

SPELREGELS

Leg het spel uit; dit kan je klassikaal doen of de groepjes lezen zelf de spelregels op het speelbord door. En dan…. aan de slag!

Je kunt de klas in de groepjes laten stoeien met de onderwerpen of als je iets meer structuur wil bieden kan je eerst een kaartje oplezen waarna er in groepjes wordt overlegd waar zij het kaartje gaan plaatsen. 

TIP: Je kunt de leerlingen ook van links naar rechts laten werken op het bord. Begin bij het vakje ‘echt’ en bespreek in je groepje of het kaartje past op dit eerste vak. Zo ja, plaats dan het kaartje op het bord. Zo nee, ga dan verder naar het vakje ernaast, enz.

Let’s go!

Slide 10 - Tekstslide

Hoe was het?  

Klassikale nabespreking
Bespreek met de klas hoe ze de opdracht vonden. Loop een aantal groepjes langs en vraag een reactie.
  • Welke kaartjes vonden jullie lastig? Of juist niet?
  • Waar kwamen jullie echt niet uit? Wat ligt erbij ‘echt!’
  •     Etc.

Maak het interactief door na een kaartje de klas te vragen welk groepje het kaartje ook had? Hadden zij dezelfde uitkomst? Je kunt dan een gesprek voeren over dat zelfs binnen deze klas de meningen en uitkomsten al helemaal anders zijn… kun je nagaan!

Slide 11 - Tekstslide

Wie bepaalt uiteindelijk... ehhh... jij zelf!

 Sluit de les af met de uitleg dat je vooral altijd zelf moet uitzoeken wat echt is.

Je moet zelf aan de slag met alle bronnen, informatie en zo de waarheden bij elkaar puzzelen!

Je bepaalt uiteindelijk zelf wat je denkt en dus ook waar je in gelooft. Je gedachten zijn gemaakt met de informatie die jij hebt! Daarbij is het altijd goed om te bedenken dat iedereen er anders over kan denken.  

Stof tot nadenken: Jouw waarheid zou misschien anders zijn geweest als je anders was opgevoed, in een hele andere tijd leefde en andere informatie tot je beschikking had gehad…

Het is altijd goed is om zelf je eigen onderzoek te doen, bronnen te checken, goed na te denken én altijd opnieuw te blijven kijken!

 

Slide 12 - Tekstslide

Evaluatie invullen? Ja graag!

We zijn bij Respect Foundation heel blij met alle reacties, tips en feedback op onze lessen. We zijn altijd op zoek naar verbeterpunten. Vul onderstaande vragenlijst in. Als docent of samen met je klas!

Klik op de link!