cross
Respect Leskanaal
by Respect Foundation - Week van Respect

MBO - Talentenwijzer

Iedereen
is goed in
iets anders

Waar ligt 
jouw talent?
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Jouw klas is een unieke mix van persoonlijkheden en intelligenties. De Talentenwijzer is een eenvoudige manier om in kaart te brengen welke intelligenties jouw studenten bezitten en wie welk talent heeft! Kernwoorden: Meervoudige Intelligentie | Talent | Samenwerken

Instructies

Benodigdheden:
Geprinte hand outs voor alle studenten (zie bijlage).

Onderdelen in deze les

Iedereen
is goed in
iets anders

Waar ligt 
jouw talent?

Slide 1 - Tekstslide

Een klas is een unieke mix van persoonlijkheden en intelligenties. Grofweg is ons brein te verdelen in acht intelligentie-typen. De manier waarop je het beste leert is bij iedereen gekoppeld aan deze intelligenties. Iedereen heeft sterke, zwakke en gemiddelde typen intelligenties. Daar moet je het mee doen. De meeste mensen maken zonder dat ze het weten automatisch gebruik van hun eigen top drie/vier en vinden een manier om hun zwakste schakels te compenseren. Hoe zit dat in jouw klas?

De talentwijzer is een eenvoudige manier om in kaart te brengen welke intelligenties jouw studenten bezitten. 

Waar ben jij goed in?
Cijfers  |  Mensen  |  Denken  |  Muziek  |  Taal  |  Tekenen  |  Planten & dieren  | Bewegen

Slide 2 - Tekstslide

Laat de studenten één vaardigheid kiezen waarvan zij denken dat ze er zelf het beste in zijn. Dat schrijven ze op een post-it en laten ze nog even aan niemand zien.

Vervolgens maken de leerlingen duo’s (geen probleem als vrienden/vriendinnen elkaar opzoeken). Nu schrijven ze over de ander de vaardigheid op waar ze de ander het best in vinden. De post-its worden uitgewisseld. Vervolgens bespreken de studenten in de duo’s welke post-it ze voor zichzelf hadden geschreven. Is het dezelfde vaardigheid? Licht beiden toe waarom je de vaardigheid voor jezelf hebt gekozen en waarom je de vaardigheid voor de ander hebt gekozen (voorbeelden).

Bespreek na:

 • Wie had hetzelfde opgeschreven als hij/zij terugkreeg van de medestudent?
 • Hoe was dit om te doen?
 • Nieuwe dingen gehoord?

Slide 3 - Tekstslide

 

Talent
Waar ben jij van nature
goed in?

Slide 4 - Tekstslide

Deel de handout uit.

Leg uit dat iedereen verschillende dingen van nature goed kan en dat we onszelf eens wat beter gaan leren kennen aan de hand van de Talentwijzer.

Leg uit dat je de talenten één-voor-één gaat beschrijven en er voorbeelden bij zult geven. De studenten vullen na een uitleg steeds direct het bijbehorende balkje op de handout in. Dat gaat op gevoel. Stimuleer de studenten eerlijk te zijn en hun instinct te volgen.

LET OP: de begrippen op het formulier kunnen soms best abstract zijn. Check na je uitleg steeds of iedereen snapt wat je bedoelt.

TIP: Vul hem gelijk ook zelf in! Je geeft vaak les naar je eigen voorkeurs top 3; hoe zit dat bij jou?

Goed met cijfers
of puzzelen

Slide 5 - Tekstslide

LOGISCH-MATHEMATISCHE INTELLIGENTIE

Denken in systemen, graag redeneren en analyseren.

Het vermogen om logische verbanden en onderliggende principes te begrijpen en om makkelijk met (abstracte) getallen en hoeveelheden te werken. Mensen bij wie dit gebied goed is ontwikkeld, denken beredenerend en zijn vaak kritisch.

 

 • Je houdt van rekenen, wiskunde
 • Je houdt van geschiedenisfeiten (jaartallen)
 • Je houdt van topografie
 • Je houdt van redeneren, puzzelen, experimenteren
 • Je houdt van lego ed, constructiematerialen.
 • Je wilt weten hoe dingen werken
 • Je denkt in ‘zwart-wit’ en ‘goed-fout’
 • Je denkt kritisch

Goed met mensen

Slide 6 - Tekstslide

INTERPERSOONLIJKE INTELLIGENTIE

Denken door na te gaan wat de ander ervan vindt, als het ware rekening houdend met de ander. Gemakkelijk omgaan met anderen.

Het vermogen om anderen aan te voelen, te begrijpen, te begeleiden, te leiden en te manipuleren. Mensen die interpersoonlijk intelligent zijn, denken door met anderen te praten over hun gedachten. Wanneer ze dat niet doen, denken ze minder diep. Deze mensen hebben een voorkeur voor samenwerken en kunnen dat meestal ook goed.

 

 • Je geeft vaak leiding in een groep
 • Je hebt veel vrienden
 • Je bent een centrale figuur
 • Je kan goed organiseren
 • Je neemt daarin initiatief en houdt rekening met anderen zonder jezelf weg te cijferen
 • Je werkt graag samen
 • Je houdt van gezelligheid en feestjes

Goed in nadenken

Slide 7 - Tekstslide

INTRAPERSOONLIJKE INTELLIGENTIE

Denken door bij zichzelf ten rade te gaan. Een goed inschattingsvermogen hebben. Graag wat op de achtergrond staan.

Het vermogen om te reflecteren, en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Mensen met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie hebben zelfkennis. Ze weten wat ze willen, wat ze wel of niet kunnen en hoe ze beter kunnen worden op gebieden waarin ze nog niet goed zijn. Ze denken van binnen, in zichzelf en denken minder makkelijk wanneer er geluiden zijn of als er om hen heen wordt gepraat.

 

 • Je bent vastberaden en doelgericht
 • Je hebt zelfkennis
 • Je neemt verantwoordelijkheid
 • Je bent wat filosofisch ingesteld
 • Je kan je eigen gevoel en stemming goed onder controle houden
 • Je bent een dagdromer
 • Je stelt hoge eisen aan jezelf

Goed in/met muziek

Slide 8 - Tekstslide

MUZIKAAL-RYTMISCHE INTELLIGENTIE

Denken in muziek, in ritmes, in maat en patronen.

Het vermogen om muzikale en ritmische patronen te herkennen, te onthouden en te maken. Mensen die dit intelligentiegebied gebruiken, denken in ritmes en melodieën. Zij kunnen zich beter concentreren als de stem van een spreker veel nuances heeft of als zij zelf ritmisch bewegen, ritmische geluiden maken of horen.

 

 • Je zingt en neuriet vaak
 • Je houdt van zingen
 • Je houdt van muziek in het algemeen
 • Je schrijft zelf muziek, liedjes, poëzie
 • Je bent je bewust van geluid in de omgeving
 • Je wil vaak muziek op de achtergrond
 • Je bent maat- ritmegevoelig
 • Je bent een boeiende verteller
 • Je bespeelt graag een muziekinstrument

         Goed in schrijven
        of vertellen

Slide 9 - Tekstslide

TAALKUNDIGE INTELLIGENTIE

Denken in woorden en begrippen.

Het gaat om de capaciteit om taal te gebruiken om je uit te drukken en om anderen te begrijpen en te overtuigen. Mensen met taalkundige intelligentie denken in woorden. Zij zijn dan ook in staat om iets te begrijpen dat alleen in woorden wordt overgebracht.

 

 • Je houdt van lezen
 • Je houdt van schrijven
 • Je houdt van veel praten
 • Je houdt van beeldend vertellen
 • Je houdt van luisteren
 • Je houdt van grappen
 • Je houdt van verhalen
 • Je houdt van gedichten schrijven

Goed in tekenen 
of ontwerpen

Slide 10 - Tekstslide

VISUEEL RUIMTELIJKE INTELLIGENTIE

De student denkt in beelden en voorstellingen.

Het vermogen om situaties en problemen voor je te zien en er op die manier mee te werken. Mensen met een goed ontwikkeld visueel-ruimtelijk intelligentie denken in beelden. Ze maken vaak kleine tekeningetjes wanneer ze zich langere tijd op gesproken tekst moeten concentreren.

 

 • Je houdt van tekenen
 • Je houdt van knutselen
 • Je houdt van beeldend bezig zijn
 • Je houdt van ontwerpen
 • Je houdt van schetsen
 • Je kunt dingen goed voor je zien, ‘visualiseren’
 • Je hebt gevoel voor kleurnuances
 • Je tekent figuren om iets vast te houden
 • Je kunt jezelf snel oriënteren


Goed met dieren 
of natuur

Slide 11 - Tekstslide

NATUURGERICHTE INTELLIGENTIE

Denken in samenhangen, vooral gericht op natuur en milieu.

Het vermogen om patronen in natuurlijke omgevingen te herkennen, te begrijpen en ermee te werken. Mensen met een goed ontwikkelde naturalistische intelligentie worden door een natuurlijke omgeving en door het observeren van natuurverschijnselen aan het denken gezet. Doordat zij nauwkeurig observeren, kunnen zij natuurlijke én door mensen gemaakte objecten vaak goed classificeren.

 

 • Je hebt een ontdekkende, observerende grondhouding
 • Je bent sterk betrokken bij alles wat leeft en groeit
 • Je mag graag vergelijken
 • Je kunt goed zaken onthullen en de betekenis verklaren
 • Je bent sterk gericht op buiten (de natuur)

Goed in bewegen,
dansen, gym

Slide 12 - Tekstslide

LICHAMELIJK MOTORISCHE INTELLIGENTIE

Denken in bewegingen, door te voelen.

Het vermogen om (delen van) het lichaam te gebruiken om een probleem op te lossen, iets uit te drukken of iets te maken. Mensen die dit gebied goed hebben ontwikkeld, begrijpen iets door het te doen. Sommigen gebruiken daarbij het liefste hun hele lichaam, anderen voornamelijk hun handen. Deze mensen hebben vaak beweging nodig om zich goed te kunnen concentreren.

 

 • Je houdt van gym
 • Je houdt van sport in het algemeen
 • Je houdt van dansen
 • Je houdt van bewegen
 • Je houdt van knutselen en expressie
 • Je maakt snel lichamelijk contact
 • Je werkt graag met je handen

Slide 13 - Tekstslide

Bespreek na hoe het was voor de studenten. Hoe was het om te zien waar je talent ligt? Herken je het ook in jouw gedrag in de klas? En van elkaar?

Na de klassikale sessie leveren de studenten het invulblad in bij de docent. Met de ingevulde talentenwijzers kun je voortaan gemixte werkgroepen maken. Leg de studenten dan uit dat je de werkgroepen maakt op basis van juist verschillende talenten/intelligenties: zo kan samenwerken beter gaan!
 RekenenSamenwerkenNadenkenMuziekTaalTekenenPlanten en dierenGymSlide 14 - Tekstslide

Deze lege slide kun je naar eigen inzicht gebruiken voor toevoegingen, uitleg, etc. Of gewoon verwijderen natuurlijk!