Respect Leskanaal
by Respect Foundation - Week van Respect

VSO - Alles is gekleurd!

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Deze les gaat over het vormen, hebben en uiten van je mening. Meningen, tja iedereen heeft ze. Deze meningen komen niet zomaar uit de lucht vallen maar worden ergens door bepaald. Hoe zit dat nou precies? De meningen die wij hebben, (jong of oud, rijk of arm, man of vrouw) ze zijn ergens op gebaseerd. Dit kun je terugbrengen naar vier dingen; je persoonlijke ervaringen, de dagelijkse invloeden om je heen, je intuïtie én de normen en waarden waarmee je bent opgevoed. Meningen zijn dynamisch en veranderen in de loop van ons leven. Het is dus niet zo gek dat alle meningen van mensen en groepen niet altijd overeenkomen… en dat is helemaal niet erg. In deze les bekijken we de positieve kant van het hebben van verschillende meningen, want als we allemaal hetzelfde vonden zou de wereld wel een heel saaie bedoeling worden. Uiteraard heb je als leerkracht de mogelijkheid om aanpassingen te doen die passen bij je groep. Zo kun je ervoor kiezen om slides weg te halen. Ook kun je slides toevoegen. Gebruik hiervoor de laatste slide; deze is leeg. Succes!

Instructies

Onze lessen zijn zo ontwikkeld dat je zelf de mogelijkheid hebt om aanpassingen te doen. Passen bepaalde onderdelen van de les niet bij je groep? Wil je de les in delen geven? Het kan allemaal!
Zo kun je bijvoorbeeld slides weghalen. Ook kun je zelf slides toevoegen. Gebruik hiervoor de laatste slide; deze is leeg!

Samen met ons DocentenPanel Speciaal Onderwijs kijken we kritisch naar onze lessen. De panelleden voorzien ons van hun fantastische feedback. Ze komen met tips en tops die we zelf niet kunnen bedenken. Want tsja… wie heeft er nou beter zicht op educatiemateriaal voor het speciaal onderwijs dan de mensen uit het veld?
Heb je zelf op- of aanmerkingen; neem dan contact met ons op (maartje@respectfoundation.nl). Alleen samen kunnen we ons materiaal zo passend mogelijk maken voor jullie doelgroep!   

Veel succes en plezier!

Doel van de les      
Kennis op doen over het vormen, hebben en uiten van je eigen mening. En hier een visuele uiting aan kunnen geven.

Werkvormen         
Klassikaal + individueel.

Competenties/ vaardigheden   
Zelfkennis,, acceptatie, empathie, zelfsturing, betrokkenheid, analyseren.


Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie voor docenten:
Deze les gaat over het vormen, hebben en uiten van je mening.
Meningen, tja iedereen heeft ze. Deze meningen komen niet zomaar uit de lucht vallen maar worden ergens door bepaald. Hoe zit dat nou precies?

De meningen die wij hebben, (jong of oud, rijk of arm, man of vrouw) ze zijn ergens op gebaseerd. Dit kun je terugbrengen naar vier dingen: 

- je persoonlijke ervaringen;
- de dagelijkse invloeden om je heen;
- je intuïtie 
- de normen en waarden waarmee je bent opgevoed.  

Meningen zijn dynamisch en veranderen in de loop van ons leven.
Het is dus niet zo gek dat alle meningen van mensen en groepen niet altijd overeenkomen… en dat is helemaal niet erg.

In deze les bekijken we de positieve kant van het hebben van verschillende meningen, want als we allemaal hetzelfde vonden zou de wereld wel een heel saaie bedoeling worden.

Uiteraard heb je als leerkracht de mogelijkheid om aanpassingen te doen die passen bij je groep. Zo kun je ervoor kiezen om slides weg te halen. Ook kun je slides toevoegen. Gebruik hiervoor de laatste slide; deze is leeg.
Succes!

Slide 2 - Tekstslide

Doel van dit spel: door dit spel leren de leerlingen dat er verschillende meningen over bepaalde onderwerpen bestaan. Van de leerlingen wordt bij dit spel alleen verwacht dat ze hun mening geven. Bij dit spel heeft elke leerling een strook papier nodig.

[Docententekst]  
We starten deze les met een introductiespel. De leerlingen krijgen een afbeelding te zien. Ze schrijven op de strook in één woord of korte zin wat ze ervan vinden.  De leerkracht telt steeds af “5,4,3,2,1….0” en bij nul houdt iedereen zijn strook tegelijkertijd in de lucht.


Slide 3 - Tekstslide

Geef je mening. 
Wat vind je van… pizza margherita!? 5…4…3…2…1…0!

[Docententekst]
Bespreek kort een paar verschillende reacties.
Als het goed is zijn er veel verschillende antwoorden. Reflecteer op de diversiteit in meningen.

Slide 4 - Tekstslide

Geef je mening. Wat vind je van… stemrecht vanaf 12 jaar!?
5…4…3…2…1…0! 

[Docententekst] Bespreek kort een paar verschillende reacties. Bij plaatje twee zijn er veel minder verschillende mogelijkheden. Reflecteer hierop. Hoe komt dat? Waarom hebben we nu minder opties? Zijn we nu ineens minder divers?

Slide 5 - Tekstslide

Geef je mening. Wat vind je van… proefdieren!?
5…4…3…2…1…0!

[Docententekst] Bespreek kort een paar verschillende reacties.
Bij dit derde plaatje zijn wellicht veel minder verschillende reacties. Reflecteer hierop. Hoe komt dat? Waarom hebben we nu minder opties? Zijn we nu ineens minder divers?

Slide 6 - Tekstslide

De leerlingen worden zich ervan bewust dat je mening ergens vandaan kan komen. Wat jij vindt is vaak beïnvloed door iets of iemand anders.

[Docententekst] De meningen die wij hebben (jong of oud, rijk of arm, man of vrouw) zijn altijd ergens op gebaseerd. Dit kun je terugbrengen naar vier dingen;

1) je persoonlijke ervaringen,
2) de dagelijkse invloeden om je heen,
3) je intuïtie,
4) de normen en waarden waarmee je bent opgevoed.  

Deze vier elementen zorgen ervoor dat je een reden hebt om dingen te ‘vinden’.  Alle redenen bij elkaar opgeteld, vormen jouw eigen mening.  

Slide 7 - Tekstslide

[Docententekst]
Meningen hebben en vormen.
Blijkbaar vinden we van sommige dingen ongeveer hetzelfde en van andere dingen vinden we totaal iets anders. Het hebben van een eigen mening is  belangrijk. Maar hoe ‘eigen’ is jouw mening eigenlijk?

Slide 8 - Tekstslide

Door middel van de informatie bij deze slide worden de leerlingen er zich van bewust dat het prima is als je ergens bij wilt horen. Dat is normaal en helemaal niet erg!

[Docententekst]
Het zit in ons DNA om deel uit te willen maken van een groep. Ergens ‘bij horen’ is belangrijk om je goed te voelen.

In een groep ben je het vaak over bepaalde dingen eens: je deelt een mening. Bijvoorbeeld: AZ is de beste voetbalclub, het eten van vlees is echt niet okay of deze muziek is TE GEK!

Slide 9 - Tekstslide

De volgende twee slides leren de leerlingen dat het normaal is dat meningen kunnen verschillen. Dit slaat ook weer terug op dat ieders eigen mening ergens vandaan komt (slide 6).
.
[Docententekst]
Meningen botsen soms…
Soms lijkt jouw mening op die van een ander en soms juist helemaal niet. Meningen kunnen overeenkomen of enorm botsen.

Het is soms lastig om te begrijpen dat iemand overtuigd is van iets wat jij echt níet vindt. Hoe kan iemand DAT nou vinden???, denk je dan.

Toch heeft de ander daar net zoveel redenen voor als jij hebt voor jouw mening en dat mag best even botsen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide benadrukt het positieve van verschillende meningen.

Als we allemaal dezelfde mening zouden hebben, wordt het een saaie bedoeling.

We gaan in de klas verkennen hoe kleurrijk de wereld van meningen wel niet kan zijn!

Slide 11 - Tekstslide

Deze werkvorm maakt zichtbaar dat er veel verschillende meningen en gedachtes zijn over een onderwerp.

[Docententekst] Aan de slag met het prisma-werkblad!
Verdeel de klas in teams van ongeveer vijf leerlingen. Geef ieder team een prisma-werkblad.

Elk team kiest een onderwerp waar veel meningen over bestaan. Dit kunnen schoolthema’s zijn zoals profielkeuzes, het mobiele telefoonbeleid op school, of gezond eten in de kantine. Maar het kunnen ook grotere maatschappelijke thema’s zijn, zoals de bio-industrie, fast fashion, het klimaat, etc.

Dit ene onderwerp gaat links het prisma in; de vele gekleurde meningen en gedachtes hierover komen er rechts uit.

De opdracht is om zoveel mogelijk verschillende meningen te verzamelen. De reacties op elk onderwerp zorgen voor een beeld dat full colour is!

TIP: je kunt vooraf ook een brainstormsessie houden over welke onderwerpen interessant zijn om in de groepjes te behandelen. Zo kun je elk groepje een eigen onderwerp geven.

TIP: je kunt deze oefening ook schoolbreed inzetten en dezelfde onderwerpen in de verschillende klassen behandelen. Zo heb je een heel breed spectrum aan meningen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide kun je zien als optioneel. Jij weet zelf het beste of deze opdracht past bij je groep.

[Docententekst] Waar vind je meningen? Welke zijn betrouwbaar?

Je ome Henk vindt ergens misschien ook iets van. En wat dacht je van de rector? Of de burgemeester? Maar ook onderzoekers en wetenschappers hebben een mening. En wat schrijven de Volkskrant en Nu.nl er eigenlijk over?

Zoek zoveel mogelijk verschillende meningen over het onderwerp van jullie groepje. Noteer ze in het spectrum!

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide dient als afsluitende slide. De eindconclusie kun je lezen in de laatste alinea.

[Docententekst] Bespreek klassikaal de prisma’s na.
Welk team heeft de meeste verschillende meningen verzameld?
  • Hebben de andere teams nog aanvullingen op de onderwerpen en meningen van elkaar?
  • Is je eigen mening veranderd over de onderwerpen?
  • Ben je zelf wat minder ‘zwart’ of ‘wit’ gaan denken?
  • Was het ingewikkeld om te doen?
Bespreek na: de wereld zit vol verschillende meningen en dat maakt het kleurrijk! Het is maar goed dat iedereen zijn eigen mening heeft en niet zomaar anderen napraat.

We hoeven elkaar niet altijd van onze mening te overtuigen, maar kunnen deze gewoon naast elkaar laten bestaan. Het is wel handig als je je mening kunt onderbouwen en weet waar deze vandaan komt. Zo kun je anderen inspireren en, wie weet, een kleur aan hun mening toevoegen!Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies