Respect Leskanaal
by Respect Foundation - Week van Respect

PO - Ik heb een droom - les 1

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Ga in deze les actief aan de slag met welke idealistische dromen de leerlingen hebben en hoe ze deze kunnen concretiseren. Iedereen heeft wel een wereld-verbeterende droom!

Instructies

Introductie
Deze les is gebaseerd op de quote uit de speech van Martin Luther King. Je gaat in deze les actief aan de slag met welke idealistische dromen de leerlingen hebben en hoe ze deze kunnen concretiseren. Iedereen heeft wel een wereld-verbeterende droom!

Met deze les maak je ieders dromen bespreekbaar. Je kunt er als leerkracht voor kiezen om de les specifiek te richten op discriminatie en gelijkheid maar je kunt het de les ook breder inzetten. Jij kent jouw klas het beste, sluit aan bij de wensen en behoeften van jou en jouw klas!

Mocht je concrete handvatten en/of advies willen voor het aangaan van het gesprek over discriminatie; bekijk dan het onderzoek van Movisie & Kis: "Do’s en dons om discriminatie en vooroordelen te voorkomen"Succes en vooral ook veel plezier!

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie
Deze les is gebaseerd op de quote uit de speech van Martin Luther King.
Je gaat met je leerlingen actief aan de slag met de idealistische dromen die je leerlingen hebben en hoe ze deze kunnen concretiseren. Iedereen heeft wel een wereld-verbeterende droom!

Slide 2 - Link

Klassikaal
Bekijk het korte fragment van het jeugdjournaal over Martin Luther King.

Slide 3 - Tekstslide

Klassikaal
"I have a dream" (“ik heb een droom”) is een bekende zin uit een speech van Dr. Martin Luther King.

Bespreek het fragment na met je leerlingen:
•    Wie kende hem al?
•    Wie weet/wist wie M. Luther King was?
•    Wat was zijn droom?

Dr. King was meer dan 70 jaar geleden actief bezig om gelijkheid voor alle mensen te bereiken…

•    Vind je dat zijn droom is uitgekomen?
•    Welke dingen zijn verbeterd?
•    Welke dingen zijn nog niet verbeterd?
•    Waarom denk jij dat hij vermoord is?
•    Wat vind jij discriminatie?

Martin Luther King was hier 34 jaar oud en de belangrijkste leider van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Stel je eens voor dat je voor zoveel mensen spreekt over ongelijkheid!

Slide 4 - Tekstslide

Klassikaal

De jaren ’60  de tijd van hippies én de strijd voor vrijheid en gelijkheid.
In Amerika was er nog steeds sprake van rassenscheiding en discriminatie: volgens de wet (de Jim Crow wet) moesten zwarte en witte mensen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar leven. Dit terwijl er bijna 100 jaar eerder in de Amerikaanse grondwet vast was gelegd dat slavernij en discriminatie verboden waren en dat iedereen recht had op gelijke behandeling!

In de wet stond dus ‘gelijke behandeling’ maar dat was blijkbaar niet genoeg om ervoor te zorgen dat zwarte en witte mensen ook echt gelijk behandeld werden. Daar was meer voor nodig!

Slide 5 - Tekstslide

Klassikaal

 “Ik heb een droom, dat kleine kinderen op een dag zullen leven in een wereld waar ze niet op hun huidskleur worden beoordeeld, maar op basis van hun karakter/innerlijk”

Dit was waar Dr. King voor streed, dit was zijn droom! Het was de kern van zijn beroemde speech.

Door de grote optocht naar Washington (de hoofdstad van Amerika) en de speech die hij daar gaf bereikte hij enorm veel mensen en dit zorgde ervoor dat niemand meer om hem heen kon. Er werden hierdoor zelfs nieuwe wetten aangenomen, waarmee officieel een einde aan rassenscheiding kwam op scholen, in kantoren en bij openbare voorzieningen. Zwarte burgers kregen stemrecht zonder dat ze aan speciale eisen moeten voldoen.

Slide 6 - Tekstslide

Klassikaal + interactief

Hoe staat het er vandaag de dag voor in de wereld?

- Wie zien we hier?
- Wat herken je?
- Wie kan er iets vertellen?
- Waar staan deze acties/mensen voor?
- Waar dromen zij van?


Slide 7 - Tekstslide

Links: Blackout Tuesday
‘Blackout Tuesday’ was een mediacampagne op 2 juni 2020; heel veel mensen postten een zwart scherm op Facebook of Instagram tegen racisme en politiegeweld. Dit was een reactie op de recente dood van George Floyd,  Ahmaud Arbery, and Breonna Taylor in Amerika.

Midden: Greta Thunberg
Greta werd bekend nadat ze in september 2018 besloot om elke schooldag te gaan staken op de stoep van het Zweedse parlement voor een beter klimaat. Haar actie werd opgepikt door scholieren over de hele wereld en zij begonnen overal klimaatstakingen.

Rechts: Famke Louise
Famke Louise is model, maakt muziek en vlogt. Ze werkte mee aan een geheime documentaire waar ze samen met twee dierenactivisten naar China reisde om te onderzoeken hoe bont wordt ‘gekweekt’ en geoogst. Ze deed dit om zich in te zetten tegen het dragen van bont. Resultaat, Famke is nu bekend als activist tegen bont.

Slide 8 - Tekstslide

Klassikaal
Vraag je leerlingen of er dingen zijn waar ze het niet mee eens zijn? Waar maken ze zich zorgen over? Waar worden ze kwaad van?
Gebruik de volgende vragen:

- Zijn er nu dingen die volgens jou oneerlijk zijn? Die niet terecht zijn?

- Zijn er dingen waar jij van vindt dat het anders zou moeten?

- Zijn er dingen waar je echt een gevoel van ‘onrecht’ van krijgt? Heb je een idee hoe dit veranderd kan worden?

- Ken jij mensen die ook vechten voor hun droom? Hoe doen ze dat?

Slide 9 - Tekstslide

Uitleg klassikaal + uitdelen werkblad

...Aan de slag…

Verdeel de klas in tweetallen. We gaan aan de slag met het werkblad 'Mijn toekomstdroom'.  Je gaat eerst individueel aan jouw droom werken en vervolgens ga je het daar in je tweetal over hebben.

Slide 10 - Tekstslide

Individueel

Vul individueel het werkblad in: schrijf boven de trechter welke droom jij hebt voor de toekomst. Niet voor je persoonlijke toekomst, maar voor de wereld of samenleving!

Wat houd je bezig? Waar baal je van? Wie zijn jouw voorbeelden? Schrijf alles op wat in je opkomt.

Slide 11 - Tekstslide

Bekijk al je ideeën en filter deze door de trechter tot één droom die je echt het belangrijkste vindt!

Het kunnen grote dromen zijn, maar het kan ook iets ‘kleins’ zijn; iets dat dichterbij jou staat.  Schrijf nu jouw droom in het vakje onder de trechter.

LET OP: Het is belangrijk dat je deze droom op een positieve manier formuleert.

Neem hierin een voorbeeld aan M.L. King. Hij riep op tot; "Een strijd om gelijke rechten zonder geweld en zonder haat of bitterheid richting de ‘witte broeders.”  Hij zei: “Hun vrijheid is onlosmakelijk verbonden met onze vrijheid. We kunnen het niet alleen…”


Tip:
Loop rond om te kijken welke leerlingen wat hulp kunnen gebruiken. Geef eventueel de volgende denkrichtingen mee:

-Heeft iedereen op school evenveel kans op succes? Als je slecht ben in lezen, moet je dan meer tijd krijgen bij een cito, of moet alles gewoon eerlijk en gelijk getoetst worden?

-Hoe denken leerlingen over elkaar plagen? Mag je bijvoorbeeld wél grappige opmerkingen maken over iemands grote oren maar absoluut niet over iemands huidkleur?

-Hoe staan leerlingen tegenover vlees eten? Maken ze zich druk over het klimaat? Is de  plastic soep erger dan  het opwarmen van de aarde?

etc.

Slide 12 - Tekstslide

In tweetallen

Overleg in je tweetal. Bespreek beide dromen met elkaar.
Interview elkaar hierover aan de hand van de vragen op de slide / op je werkblad.
- Wat bedoel je precies?
- Kun je uitleggen wat je bedoelt?
- Waarom is dit belangrijk voor jou?
- Is de ander het met je eens? Of juist niet?

Probeer in jullie gesprek echt goed ‘door te vragen’.  Vraag bijvoorbeeld altijd “Waarom?” en zorg dat de ander het ook echt aan je uitlegt en niet alleen "Daarom" of "Gewoon, dat vind ik" antwoordt. Probeer samen zo veel mogelijk te weten te komen van elkaars droom.

Slide 13 - Tekstslide

In tweetallen

Nadat je elkaar hebt geïnterviewd maak je jouw wereld-verbeterende droom nog duidelijker. Misschien ben je erachter gekomen dat je het net iets anders bedoelde, of dat het beter kan. Help elkaar om de twee dromen goed op te schrijven.

Slide 14 - Tekstslide

In duo's

Bedenk nu samen wat je hier zelf aan kunt doen! Hoe zou je hier een positieve strijd of actie van kunnen maken? Hoe val je op? Hoe overtuig je mensen? Adviseer elkaar hierin!

Slide 15 - Tekstslide

Klassikaal
Leg de leerlingen uit het verschil in de wereld, bij jouzelf begint! Iedereen is in staat om iets groots te starten. Je hoeft er niet per sé een beroemdheid (of volwassene) voor te zijn.
Om de wereld te verbeteren kun je vandaag al aan de slag, jouw droom begint bij jezelf!

Sluit de les af met een klassengesprek. Hieronder enkele voorbeelden van reflectievragen:

1) Reflectie op eigen dromen
- Wie wil zijn droom delen? (vraag de leerlingen naar de droom én de concrete actie)
- Wie denkt dat dit zou werken? Heb je tips?
- Wie of wat heb je allemaal nodig om je droom waar te maken?
2) Dromen van anderen
- Wie heeft er iets van een klasgenoot gehoord dat hij goed vond?
- Denk je dat je je zou aansluiten bij een actie van een ander?
- Zou je anderen steunen als ze het vragen?
3) Het proces
- Wie vond het moeilijk en waarom?
- Heb je het idee dat je zelf echt wat kunt veranderen?
- Zou iemand in de klas de nieuwe Martin Luther King kunnen zijn?


OPTIE: geef de werkbladen een zichtbare plaats binnen het klaslokaal of binnen de school! Bij de volgende les gaan we hier verder mee aan de slag. Want hoe wordt je nou zelf de drijfveer tot verandering? Verandering begint bij jezelf!

Tip: als je ook les 2 gaat doen, kan je de werkbladen innemen.
De volgende les gaan jullie er weer mee verder.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies