Respect Leskanaal
by Respect Foundation - Week van Respect

PO - bovenbouw - 3 x Respect

1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMaatschappijkunde+2BasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 41 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Respect is een woord dat op veel verschillende manieren wordt gebruikt én ook de exacte betekenis is voor iedereen en in elke situatie anders. Om een goede start te maken met dit begrip gaan we het van drie kanten bekijken. Respect voor jezelf, elkaar en de omgeving. Respect gaat in de kern over elkaar in waarden laten en het vertrouwen hebben in de ander, dat deze ander jou respecteren ongeacht…. Vertrouwen is hierin een belangrijk basis-ingrediënt. Deze lessenreeks heeft daarom vertrouwen als onderliggend thema. Het vertrouwen in jezelf, elkaar en de omgeving. In de drie verschillende delen wordt hier aandacht aan besteed.

Instructies

De les 3x Respect gaat over respect voor jezelf, respect voor elkaar en respect voor de omgeving. De les bestaat uit drie delen van ieder ongeveer 30/40 minuten. Bij de les is een klik-klare presentatie voor op het smartbord beschikbaar die jou en je leerlingen door de les begeleiden. Lees de begeleidende docententeksten en tips bij alle slides. De leerlingen gaan in groepjes van vier aan de slag met het bijbehorende 3x respect-speelbord en hebben daarnaast één werkblad per leerling nodig.


Lesduur: 35-40 minuten (per deel)

Lesinstructie

Je kan de drie lessen/delen achter elkaar gebruiken of de drie les-delen spreiden.

TIP: Wil je de hele Week van Respect aan de slag? Doe bijvoorbeeld deel 1 op maandag, deel 2 op woensdag en deel 3 op vrijdag.

Deel 1: Intro + Respect voor jezelf. 35/40 min
Bijlagen:    
Het 3x Respect speelbord per vier leerlingen.
Het Ik ben-werkblad, voor elke leerling één.
Pennen

Leerdoelen deel 1:
 • Leerlingen denken na over hun kwaliteiten en waar ze minder goed in zijn,Leerlingen oefenen met het onder woorden brengen van waar ze goed en minder goed in zijn.
 • Leerlingen denken na over wat ze prettig en minder prettig vinden (grenzen)
 • Leerlingen oefenen met het onder woorden brengen van wat ze prettig en minder prettig vinden.
 • Leerlingen oefenen met argumentatie en onderbouwing van hun mening.
Bugerschapsdomeinen:
 • Identitiet
 • Diversiteit
 • Denk- en handelswijzen
Deel 2: Respect voor elkaar. 35/40 min
Bijlagen:
Gebruik het 3x Respect speelbord van les 1. De groepjes mogen anders zijn
Nodig:
Gelijke stroken papier, drie á vier per leerling + pennen

Leerdoelen deel 2:
 • Leerlingen denken na over hun kwaliteiten en brengen dit onder woorden.
 • Leerlingen oefenen met vraagstukken analyseren, mogelijke oplossingen bedenken en kwaliteiten hieraan. te koppelen.
 • Leerlingen ontdekken dat groepsbelang iets anders is dan eigen belang.
 • Leerlingen krijgen inzicht in de diversiteit van kwaliteiten binnen hun klas.
Bugerschapsdomeinen:
 • Macht en inspraak
 • Democratische cultuur
 • Identiteit
 • Diversiteit
 • Solidariteit
 • Denk- en handelswijzen


Deel 3: Respect voor je omgeving + reflectie en afronding 35/40 min
Bijlagen:   
Het 3x Respect speelbord van les 1. De groepjes mogen anders zijn. De Bucket-list poster voor in de klas + een pen.

Leerdoelen deel 3:
 • Leerlingen denken na over de samenleving waar ze onderdeel vanuit maken en wat deze volgens hen nodig heeft.
 • Leerlingen denken na hoe acties van derden een positief verschil kunnen maken.
 • Leerlingen denken na hoe hun eigen acties positief kunnen bijdragen.
 • Leerlingen kunnen hun mening onderbouwen met argumenten.
 • Leerlingen zijn in staat te luisteren naar anderen.
 • Leerlingen oefenen met het omzetten van ideeën en plannen naar concrete daden en acties.
Burgerschapsdomeinen:
Macht en inspraak
Democratische cultuur
Diversiteit
Solidariteit
Globalisering
Denk- en handelswijzen

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

RESPECT
Respect is een woord dat op veel verschillende manieren wordt gebruikt en ook de exacte betekenis is voor iedereen en in elke situatie anders. Om een goede start te maken met dit begrip gaan we het van drie kanten bekijken. Respect voor jezelf, elkaar en de omgeving. Respect gaat in de kern over elkaar in je waarde laten en er vertrouwen in hebben dat een ander jou hoe dan ook respecteert.

Vertrouwen is hierin een belangrijk basis-ingrediënt. Deze lessenreeks heeft daarom vertrouwen als onderliggend thema. Het vertrouwen in jezelf, elkaar en de omgeving. In de drie verschillende delen wordt hier aandacht aan besteed.

Lesinstructie
Je kan de drie lessen/delen achter elkaar gebruiken of de drie lesdelen spreiden.

TIP: Wil je de hele Week van Respect aan de slag? Doe bijvoorbeeld deel 1 op maandag, deel 2 op woensdag en deel 3 op vrijdag.

Lesduur: 35-40 minuten (per deel)

Slide 2 - Tekstslide

Deel 1

Klassikaal

Vraag: Waar denk je aan bij respect voor jezelf?

Verken in een klassikale brainstorm waar de leerlingen aan denken bij ‘Respect voor jezelf’.
Schrijf mee en noteer de antwoorden die de leerlingen geven in steekwoorden op het bord.   

Alle antwoorden zijn goed ;)

TIP: Het kan lastig zijn voor leerlingen om zo’n abstracte zin op zichzelf te betrekken.
Misschien noemen de leerlingen lief zijn voor jezelf en vertrouwen hebben in jezelf (zelfvertrouwen). Maar misschien ook een goede gezondheid (fit, sport en gezond eten) of vertellen wat je wel of niet prettig vindt (grenzen aangeven en zelfrespect). 

Verken met de klas wat er speelt bij hen in de groep.

Slide 3 - Tekstslide

We beginnen bij ...
Oké, we beginnen dus met onszelf!
Naar jezelf kijken en eerlijk zijn naar jezelf is heel belangrijk. Ook weten wat je wil en wat je juist níét wil horen daarbij. De een houdt van een lekker muziekje tijdens het huiswerk, de ander leest liever stil een boek in de natuur en weer een ander rent naar de hoogste achtbaan zodra de kermis in de stad is…  

Zelf weten wat JIJ fijn vindt en wat bij jou past? Daar gaan we mee aan de slag in de eerste opdracht!

Slide 4 - Tekstslide

Klassikaal

Hoe goed ken je jezelf eigenlijk? Aan de hand van het Ik ben-werkblad gaan we dat onderzoeken. Weet jij waar je allemaal goed in bent? Wat je leuk vindt om te doen en wanneer je het aller-allergelukkigst bent?

En ook de andere kant: waar ben je minder goed in? Waar kun jij je echt aan ergeren? En waar houd je juist niet van?  Als je jezelf goed leert kennen dan weet je wat je wil. Je maakt dan goede keuzes voor jezelf en zo groeit ook je zelfvertrouwen.

Deel de Ik ben-werkbladen uit, één per leerling.

Slide 5 - Tekstslide

Individueel (5 tot 10 min.)

Beantwoord alle vragen op het werkblad. Je doet de opdracht zelf maar als je ergens niet uitkomt mag je best even overleggen met een klasgenoot die jou goed kent. Maar denk goed na, misschien noteer je ineens iets wat je klasgenoot vindt in plaats van wat je zelf echt vindt! Opletten dus ;)  

Vul alle vragen in.

Slide 6 - Tekstslide

Individueel (2 min.)

Bekijk alle blokjes van het werkblad. Kies er twee uit waar je met een klasgenoot wel over zou willen praten of waar je over zou willen vertellen. Kleur van deze twee blokjes de ster bij het vakje in.

Slide 7 - Tekstslide

In duo’s. (10  min)
Je gaat in duo’s je klasgenoot vertellen over jouw gekozen onderwerp(en).

In een vraaggesprek ben je soms geneigd om te antwoorden met:  ‘Nou…eh gewoon… daarom!’.  Je zegt het en denkt dan een antwoord te hebben gegeven en klaar te zijn… maar de vraagsteller weet eigenlijk nog steeds... tja... eh... niks. Da's best wel gek als je er langer over nadenkt.

Dat waarom-daarom heeft eigenlijk weinig betekenis. Daar gaan we iets aan doen. Door elkaar echt te helpen onderzoeken waar een antwoord vandaag komt en gericht vragen te stellen als een echte onderzoeker. Lukt het jullie om echt meer te vertellen en goed te vragen en luisteren? Kun je ontdekken waarom je klasgenoot bepaalde dingen belangrijk vindt? Wat is de diepere betekenis? Heeft dit een reden? Probeer hier samen uit te komen. 

Uitleg nog even in stappen:
>>> Vraag waar je klasgenoot zijn sterren heeft aangekruist. Vervolgens kies je één van de onderwerpen om te bespreken. Je gaat nu met elkaar in gesprek. Dat doe je op de volgende manier:

>>> Leerling A vertelt eerst zelf zo veel mogelijk. Daarna is het de beurt aan de luisteraar om vragen te stellen. Het is belangrijk dat je écht doorvraagt en probeert uit te zoeken waarom je klasgenoot dit antwoord heeft gegeven. Welke vragen kun je stellen om meer te weten te komen? Wat kun je bedenken? Maak er een diepte-interview van en probeer echt tot een kern te komen.

Voorbeeld:
A: Ik houd van sport.
B: Van welke sporten houd je?
A: Ik voetbal graag en vind gym leuk.
B: Ben je bij voetbal graag keeper of speler?
A: Nee geen keep, speler!
B: Waarom?
A: Ik vind actief bewegen en vooral rennen leuk.
B: Dus je vindt actief zijn en rennen leuk en hoe zit dat met gym?
A: Ja... daar vind ik de sporten met rennen ook leuk, tikkertje ook maar bijvoorbeeld touwklimmen niet.

>>> En daarna natuurlijk ook andersom!

Tip: Is een duo sneller klaar dan de andere duo’s, dan bespreekt dit duo ook de tweede ster. Het is dan niet erg als er maar één leerling aan de beurt komt. Anders blijf je op elkaar wachten.

Slide 8 - Tekstslide

Klassikaal

Nabespreken interviews.

Wat zijn jullie even goed in jezelf gedoken!
 • Zijn jullie achter ‘waaroms’ gekomen?
 • Was het lastig? Wat wel/wat niet?
 • Wie vond het vragenstellen leuk?  (waarom?)
 • Wie vond het antwoorden leuk?  (waarom?)
 • Wie heeft er iets bijzonders ontdekt over zichzelf of een klasgenoot?
 • etc.

Slide 9 - Tekstslide

3 woorden kiezen.
Onderaan het werkblad zie je drie gekleurde vlakjes staan. Kies voor elk vakje één antwoord van stap 1 met dezelfde kleur en neem dit over in het onderste hokje. Je hebt ze straks nodig bij stap 4.


Slide 10 - Tekstslide

In viertallen

Verdeel de klas in groepjes van vier en deel het speelbord uit.
Iedere leerling heeft woorden uitgekozen op zijn werkblad onderaan.
Met deze woorden gaan jullie aan de slag op het speelbord.

De ruimtevaarders bij deel 1 op het speelbord hebben allemaal een eigen verhaallijn waarin woorden ontbreken. Jullie hebben samen twaalf woorden. Bekijk ze goed en vul de woorden die jullie vinden passen bij de juiste kleur vakjes in. Zo ontstaan er verschillende verhalen.

TIP:
Heb je ongelijke aantallen? Maak dan één of twee vijftallen. De leerlingen gebruiken dan niet alle woorden om de verhaallijnen op het spelbord in te vullen. Ze maken samen een keus welke woorden goed bij de verhalen passen.

Slide 11 - Tekstslide

Klassikaal

Bespreek de uitkomsten van de ruimtevaarders op het speelbord na door steeds een groepje een van de verhalen te laten voorlezen. Je kunt elk groepje één of twee verhaaltjes laten voorlezen. Zorg dat elk groepje minimaal één keer aan de beurt komt maar let er op dat het geen eindeloze voorlees-sessie wordt.

TIP: Als je de groepjes twee dezelfde ruimtevaarders na elkaar laat voorlezen dan kun je goed de verschillen horen en benoemen.

Slide 12 - Tekstslide

Afronding van de activiteit

Bespreek met de klas dat alle dingen die we belangrijk, leuk of niet leuk vinden, en goed of niet goed kunnen in deze laatste opdracht helemaal door elkaar zijn gehusseld! Er zijn verschillen en overeenkomsten. In deze verhalen kun je goed zien hoe divers en verschillend we allemaal zijn!

Iedereen is uniek en dat is juist heel belangrijk! Als we allemaal hetzelfde zijn en goed in dezelfde dingen, zou de wereld een stuk minder kleurrijk en gezellig zijn.
Daar gaan we in deel 2 nog verder naar kijken.

Nabespreken van de opdracht:
Je hebt in deze opdracht goed naar jezelf gekeken, dat met een klasgenoot besproken én alles weer door elkaar gehusseld om samen unieke en nieuwe verhalen te maken met jullie eigen woorden.
 • Wie wil er wat delen over de opdracht?
 • Hoe was het om zo met jezelf bezig te zijn? (waarom?)
 • Was het lastig om dit allemaal op te schrijven over jezelf? (waarom?)
 • Hoe vonden jullie het om elkaar te interviewen?
 • Wie heeft er iets ontdekt van een klasgenoot?
 • Welke avonturier past goed bij je? Welke juist niet?
 • Etc.

Slide 13 - Tekstslide

Deel 2

Slide 14 - Tekstslide

Klassikaal

Vraag de klas wat iedereen nog kan herinneren van deel 1: Respect voor jezelf.
Heeft iemand het er nog thuis over gehad? Of nog verder nagedacht over de les?

Vat de les van de vorige keer samen:  
We hebben vooral gekeken naar onszelf en dat samen uitgediept in de interviews. Daarna hebben we gekeken naar alle verschillen die we in onze groepen hebben. Dat was best een mooie mix aan talenten en belangrijke mensen en dingen in ons leven.

Vandaag gaan we verder met respect voor elkaar.
Respect hebben voor elkaar, wat betekent dat eigenlijk?

TIP: Je kunt deze les weer starten met een verkennende brainstorm, mocht je dat prettig vinden. Binnen de les gaan we echter al veel stappen zetten, dus het is dit keer geen verplicht vertrekpunt.


Slide 15 - Tekstslide

Respect voor elkaar
Respect hebben voor elkaar is fijn en belangrijk. Als je in een groep, bijvoorbeeld jullie klas, respect hebt voor elkaar, dan is er een fijne sfeer. Iedereen durft dan zijn mening te geven zonder dat daar ruzies of flauwe opmerkingen over ontstaan.

Als je iemand waardeert om wie diegene is dan heb je respect voor de ander. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, of de beste vrienden te zijn. Je accepteert dan dat iemand andere dingen vindt en anders denkt. Het niet met elkaar eens zijn kan juist heel goed in een groep.

Slide 16 - Tekstslide

In groepjes van 4

Deel de speelborden uit en vorm weer groepjes van vier (een groepje van drie kan ook mocht het niet uitkomen met de aantallen).

Tip: maak een andere samenstelling van groepjes dan de vorige les, zo werk je in elk deel met anderen samen! Bepaal zelf of dit passend is voor jouw klas.


Slide 17 - Tekstslide

Klassikaal

In de vorige les hebben we vooral naar onszelf gekeken. Wat we leuk vinden, wie er belangrijk voor je is en ook waar je goed in bent! Iedereen heeft zijn talenten benoemd en met al die talenten en goede eigenschappen gaan we deze les op missie.

Slide 18 - Tekstslide

Individueel

Iedereen krijgt drie strookjes papier. Op elk strookje schrijf je één talent of activiteit waar je (echt) goed in bent. Het kunnen ook dingen zijn die je belangrijk of leuk vindt om te doen. Op de achterkant van elk strookje zet je je naam!

TIP: Heb je nog geen idee…? Wat dacht je van…
Spreek je andere talen? Kun je goed koken? Ben jij degene die liever rent in plaats van loopt? Zit je op muziekles? Eindeloze fantasie? Lees je alles wat los- en vastzit? Heb je veel geduld? Groene vingers?  Etc.


Let op: Het is belangrijk dat het geheim blijft voor je groepsgenoten welke talenten je hebt opgeschreven! Het is ook prettig als je duidelijk en leesbaar schrijft.


Slide 19 - Tekstslide

Klassikaal

Kies een tafel of plek in de klas waar alle strookjes op verzameld worden. Leg ze op de tafel/plek met de talenten (leesbaar) naar boven en de namen naar beneden.

TIP: Nogmaals, het is belangrijk dat de namen geheim blijven. Haal eventueel als docent de strookjes op, zo kun je ze zelf gemixt neerleggen op de tafel en ervoor  zorgen dat niemand de namen ziet.

TIP 2: Het is handig als het een plek is waar straks meerdere leerlingen langs kunnen lopen of omheen kunnen staan om te kiezen.

Slide 20 - Tekstslide

Klassikaal en in groepjes van vier of vijf

We gaan op missie. Iedereen krijgt straks een missie toegewezen. Jullie groepje is de baas  van deze missie. Het is de bedoeling dat elk groepje straks de drie talenten of activiteiten (de strookjes) uitzoekt die volgens jullie groep nodig zijn om deze missie succesvol uit te voeren.

Slide 21 - Tekstslide

Presenteer de missies en verdeel ze onder de groepjes.

Elke groep krijgt een willekeurige missie. Je leest meer over je missie op het speelbord. Welke talenten gaan er mee?

A- Experiment: groente kweken op de maan
B- Het organiseren van het Halloweenfeest in een bos
C- Nieuwe walvissoort monitoren op een onderzeeboot
D- Een superhip en fairtrade modemerk beginnen
E- Undercover bij een kunstroversbende in Spanje
F- Bijzondere vlinder spotten op de Mount Everest
G- Een free run-route ontwerpen in, om en op (de) school
H- Een uitwisseling doen met een school in Engeland:
I -Cursus ‘lachen is gezond’ organiseren in het buurthuis
                                


Slide 22 - Tekstslide

In groepjes, ± 20 minuten

We gaan beginnen! Elk groepje is dus de baas van een eigen missie. Je moet per groepje drie geschikte talenten (strookjes) kiezen om deze missie succesvol uit te voeren. Dit doen we in de volgende stappen.

Slide 23 - Tekstslide

Stap 1 - Talentenjacht

Lees je missie en bespreek in je groepje wat voor soort talenten/kenmerken jullie denken nodig te hebben voor de missie. Zijn jullie het eens, dan mogen jullie naar de plek waar de strookjes liggen om te kiezen. Bij het uitkiezen mogen de namen nog niet gelezen worden!

TIP: Je kunt de groepjes vrij laten om na het bespreken van de talenten zelfstandig naar de strookjes te gaan. Dit kan zorgen voor een leuke maar misschien ook wat rommelige les.

Optie meer begeleid: Groepjes die klaar zijn met bespreken, steken hun vinger op en de docent laat de groepjes één voor één, of met twee groepjes tegelijk, talenten uitkiezen.

Er zijn genoeg talenten om uit te kiezen en niet alle talenten hoeven op.


Slide 24 - Tekstslide

Stap 2 - Houd het nog even geheim!

Neem de strookjes mee naar jullie eigen plek en kijk nog niet naar de namen achterop.
Het is het leukste als de klas nog niet weet wie of wat je hebt gekozen.

(Het helemaal geheim houden zal in de klas lastig worden maar het is de bedoeling dat er nog niet verraden wordt wie op welke missie meegaat.)Slide 25 - Tekstslide

Stap 3 - Iedereen klaar? Delen maar!

Nu iedereen drie talenten heeft is gekozen gaan we de missies bespreken.
Elk groepje vertelt vier dingen:
 1. Welke missie ze hadden om in te vullen met talenten.
 2. Wat de belangrijkste doel(en) van de missie zijn.
 3. Welke talenten ze hebben besproken en uiteindelijk gekozen en vooral WAAROM.
 4. Het moment van de waarheid…  WIE zijn de mysterieuze talenten die deze missie samen gaan doen?!

Slide 26 - Tekstslide

Klassikaal

Wie had gedacht dat er zoveel verschillende klasgenoten op deze te gekke missies zouden gaan? Op welke missie ben jij allemaal mee geweest?  Zijn er leerlingen nog niet op missie geweest? Geen probleem, we gaan nog een laatste stap doen.

Verdeel de overgebleven talentenstrookjes onder de groepjes. De groepjes bekijken de talenten en bedenken met elkaar een nieuwe missie waar deze talenten goed van pas zouden komen. Dit kan iets heel spectaculairs zijn of juist iets kleins en handigs voor de school. Alles mag, zolang jullie maar goed kunnen uitleggen WAAROM jullie dit hebben gekozen.  

Optie: Dit zou je ook klassikaal kunnen doen. Hiermee zou je de rust weer in de groep kunnen brengen en klassikaal kunnen brainstormen over verschillende talenten en de manier waarop deze goed tot hun recht komen.


Slide 27 - Tekstslide

Klassikaal

Iedereen is nu op een missie mee geweest. Vond je de missie(s) waar je bij zat bij je passen?
Bespreek deze opdracht na met de groep:

Inhoudelijk:
 • Vond je de missie(s) waar je bij zat bij je passen?
 •  Zou de missie waar je in zat iets zijn wat je ook best echt zou willen doen?
 • Bij wie zat je allemaal samen op missie? Had je dat van tevoren bedacht?
 • Wisten jullie van al deze talenten van elkaar?
 • Heb je iets geleerd van je eigen talent?
 • Misten jullie nog specifieke handige talenten (in de groep)?
 • Etc.
Proces:
 • Was het lastig om samen te werken om de talenten te kiezen?
 • Vond je de opdracht moeilijk? (en waarom?)
 • Zou je de opdracht nog een keer willen doen?
 • Etc.

Slide 28 - Tekstslide

Respect voor elkaar!

Wat kan iedereen veel. En samen kunnen we dus al helemaal veel! Dat is echt wel iets om respect voor te hebben. Eva deed bijvoorbeeld mee aan het groente verbouwen op de maan maar had ook haar aandeel in het organiseren van het Halloweenfeest samen met Amir en Jonathan. Dat is toch supertof!?

Iedereen speelt zijn of haar rol in een project en een groep. Iedereen is belangrijk én nodig. Het is goed om af en toe een beetje vertrouwen te hebben in elkaar. Je hoeft niet alles zelf te kunnen, kijk eens wat vaker om je heen en doe het samen! Samen sta je sterk en kun je van alles bereiken. Wát allemaal… daar gaan we in deel 3 nog mee verder!Slide 29 - Tekstslide

Deel 3

Slide 30 - Tekstslide

Respect voor je omgeving!
Klassikaal


Vraag de klas wat iedereen heeft onthouden van deel 2: Respect voor elkaar.
Heeft iemand het er nog thuis over gehad? Of nog verder nagedacht na de les over Respect voor elkaar?

Vat de les van de vorige keer samen:
Jullie hebben ontdekt dat iedereen andere talenten heeft en dat je samen heel veel kunt bereiken. Vaak ben je geneigd om in groepjes samen te werken met je vrienden, dat is gezellig. Maar het kan soms heel waardevol zijn om te kijken naar iedereen z’n talenten als je groepjes maakt. Wie vult jou mooi aan, van wie kun je wat leren en naar wie ben je nieuwsgierig?

Dat was het belangrijkste van de les Respect voor elkaar.
Nu gaan we door naar Respect voor je omgeving!

Wat betekent dat eigenlijk: respect voor je omgeving hebben?
Vraag de leerlingen wat hun idee hierbij is.

Optioneel: als je het prettig vindt kun je deze les ook weer starten met een klassikale brainstorm op het bord. Noteer wat de leerlingen bedenken bij het begrip: Respect voor de omgeving.

Slide 31 - Tekstslide

Klassikaal & groepjes van vier

Deel de speelborden uit en vorm weer groepjes van vier (een groepje van drie of  vijfkan ook, mocht het niet uitkomen).

Tip: maak een andere samenstelling van groepjes dan de vorige les, zo werk je in elk deel met anderen samen! Bepaal zelf of dit passend is voor jouw klas.

In deze les gaan we aan de slag met meer respect voor onze omgeving. Maar hoe dan? Nou, je kan zélf het verschil maken! We hebben in de vorige les al gezien hoeveel talenten er in de klas zitten. Ontzettend veel! En samen kunnen jullie enorm veel bereiken op allerlei missies. Dat is in het echt natuurlijk ook zo. Jullie kunnen samen echt een verschil maken!


Slide 32 - Tekstslide

In viertallen

We gaan aan de slag te gaan met onze klassen-bucketlist met een missie!
Een bucketlist is een lijst met dingen die jullie graag willen doen of bereiken. Het is een lijst waarop je dingen en doelen kan aanvullen, verwijderen en (dat is het leukste!) afstrepen!

Het is niet zomaar een simpel TO DO-lijstje… het gaat over kleine maar ook grote dromen, die te maken hebben met respect voor jullie omgeving!

 • Wat willen en kunnen jullie allemaal veranderen en verbeteren in jullie directe omgeving?
 • Welke onderwerpen vinden jullie belangrijk?
 • Waar maak je je druk om?
 • Waar zouden jullie het verschil willen maken?
Laat de leerlingen in groepjes van vier deze vragen bespreken en haal daarna alle antwoorden klassikaal op, noteer ze op het bord en cluster de antwoorden meteen, zodat duidelijk wordt wat jullie gezamenlijke thema is.

TIP: Je kunt (zelf of met de klas) kiezen of je een groen of sociaal thema kiest of een combinatie. Of willen jullie een schoolbreed thema? Dat kan natuurlijk ook!Slide 33 - Tekstslide

Klassikaal
Bespreek dat het soms lastig is om te beseffen dat je zelf ook iets kunt doen. Veel mensen blijven hangen in de gedachte: ‘Wat maak één actie van mij nou uit? Dat maakt toch geen verschil.’

Dit is niet waar, elke stap is er eentje! Eén actie of een voorbeeld kan ervoor zorgen dat de maatschappij gaat veranderen. En bedenk eens wat al die kleine acties bij elkaar opgeteld kunnen betekenen. Als jullie het goede voorbeeld geven, volgt de rest echt vanzelf.


Slide 34 - Tekstslide

Klassikaal

We gaan stemmen over ons onderwerp voor de bucketlist. Wat gaan we klassikaal aanpakken? Als jullie er klassikaal uit zijn, noteer (of markeer) dan jullie gezamenlijke missie duidelijk op het bord.


Slide 35 - Tekstslide

In groepjes

Nu we een missie hebben, gaan we in groepjes aan de slag met deel 3 van het speelbord. Wat kunnen we in groepjes concreet bedenken dat bijdraagt aan deze missie? Volg de stappen 1 t/m 4 op het speelbord in jullie groepje.Slide 36 - Tekstslide

Klassikaal

Bespreek klassikaal wat de uitkomsten van stap 4 van ieder groepje zijn. Schrijf weer mee op het bord.  Vraag elke groep 1 actie/handeling te delen. Is dit antwoord ongeveer hetzelfde als wat een ander groepje noemde? Kies dan een van de andere twee antwoorden.


Richtvragen om verder te komen:
 • Zijn er overeenkomsten tussen de dromen/plannen?
 • Wat zijn echt langetermijndromen en welke ideeën zijn vrij rap realiseerbaar?
 • Zouden jullie voor sommige dromen hulp nodig hebben?
 • Welke plannen vinden jullie verrassend?
 • Welke zouden jullie misschien met de hele school kunnen doen?Slide 37 - Tekstslide

Klassikaal

Jullie hebben net allemaal mooie plannen en dromen gehoord. Probeer nu samen, klassikaal, tot maximaal zeven op vrij korte termijn uitvoerbare plannen/acties te komen. En vergeet ook niet welke sterke talenten jullie in de klas hebben! Wat gaan jullie écht doen? En wanneer?

Als jullie het lijstje definitief hebben gemaakt, noteer je dit op de bucketlist-poster. Hang jullie ‘klassen-bucketlist’ ergens zichtbaar op. Dit kan natuurlijk in de klas, maar ook op een andere plek in de school (op bijvoorbeeld de gang of bij de ingang waar iedereen het ziet!). En misschien kunnen de andere klassen hun bucketlist daar ook ophangen.

Deel jullie actie met #weekvanRespect of laat ons via de mail weten wat jullie acties zijn en maak kans op RespectHoddies voor jullie hele klas!

Slide 38 - Tekstslide

Respect moet je doen!
Check elke dag of elke week de punten van de bucketlist en noteer het aantal leerlingen dat zich heeft ingezet voor dit specifieke punt! Blijf de aantallen optellen zodat er aan het eind van de afgesproken periode een eindscore staat. Deze eindstand kun je noteren op de poster.


Voorbeeld ‘Milieu/besparing’:

Deze klas heeft:
 • 168 x alle lampen uitgedaan thuis;
 • 45 x dagen geen vlees gegeten;
 • 23 x korter dan 5 min. gedoucht;
 • etc.

Wat kunnen we samen veel voor elkaar krijgen!
En stoppen we na een week of twee? Of gaan we gewoon door?
En niet onbelangrijk: inspireer ook anderen om mee te doen! Vraag broers, zusjes, leraren, de school, je ouders, je oude tante Truus om ook mee te doen. En de hippe buurman met z’n dure auto kan ook best een keer op de fiets! Samen maak je een steeds groter verschil.


Slide 39 - Tekstslide

Klassikaal

Nu hebben we over onszelf geleerd, over elkaar en over wat we samen voor de omgeving kunnen doen. Hoe was dat? Heb je het idee dat we een verschil hebben kunnen maken? Hebben we anderen meegekregen in onze actie?

 • Was het moeilijk om deze stappen te zetten?
 • Was het makkelijker om samen te doen dan alleen?
 • Zou je het vol kunnen houden?
 • Denk je dat het nut heeft?

DELEN? JA GRAAG:
Wij zijn bij REF heel benieuwd naar alle missies die scholen door heel Nederland uitvoeren.
Deel jullie bucketlist (en resultaat) met de #WeekvanRespect of tag @respectfoundation, dan kunnen we alle mooie acties en missies bijhouden.Slide 40 - Tekstslide

Evaluatie invullen? Ja graag!
Vul deze vragenlijst (9 vragen) zelf in of met je klas!
Wij zijn heel blij met alle reacties, tips en feedback.

Alvast bedankt!

Team educatie / Respect Foundation

Slide 41 - Tekstslide

Lege slide