Schoolblocks
Schoolblocks maakt toekomstgericht lesmateriaal voor scholen

Les 1: ChatGPT goed gebruiken

Opening / tussenslides / afsluiting
LES 1:
CHATGPT GOED GEBRUIKEN
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Digitale geletterdheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Opening / tussenslides / afsluiting
LES 1:
CHATGPT GOED GEBRUIKEN

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Start
Geloofwaardig?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lessenreeks ChatGPT
In deze lessenreeks ga je aan de slag met het onderwerp ChatGPT. In deze les leer je wat ChatGPT is en hoe je dit goed kan gebruiken. 
Les 1
ChatGPT goed gebruiken
Les 2
Ethische vragen over ChatGPT
Les 3
Eindopdracht: ChatGPT op school

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt vast al eens van ChatGPT gehoord, of misschien gebruik je het zelf al, bijvoorbeeld bij het maken van schoolwerk.

Bekijk zo de afbeelding en bespreek daarna met elkaar: Zou jouw docent geloven dat jij dit hebt geschreven? 
Geloofwaardig?
Bekijk de afbeelding

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Na deze les:
 • Kan ik in eigen woorden uitleggen hoe ChatGPT werkt.

 • Kan ik ChatGPT goed gebruiken met behulp van vier tips.

 • Kan ik ChatGPT een geloofwaardig verslag laten schrijven.
Leerdoelen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Start: Geloofwaardig?

 • Uitleg: ChatGPT goed gebruiken

 • Aan de slag: ChatGPT of jij?

 • Nabespreking: Gelukt?
Dit gaan 
we doen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
ChatGPT goed gebruiken

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ChatGPT is een AI-model dat is ontworpen om natuurlijke en menselijke chatgesprekken te voeren. ChatGPT kan dit doordat het enorme hoeveelheden informatie heeft geleerd.

ChatGPT trainen
ChatGPT heeft zijn intelligentie gekregen door enorme datasets met tekstuele informatie. Dat zijn onder andere boeken, artikelen, websites, gesprekslogs en andere vormen van geschreven tekst die beschikbaar zijn op het internet.

Wat is ChatGPT?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk zo de video waarin Jasmijn tips geeft over hoe je ChatGPT kan gebruiken. 
1. Pak pen en papier.
2. Schrijf zoveel mogelijk tips op die je hoort.


Speel de video af tot 2:57.


Bekijk nu de video   
Kijkvraag

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het is belangrijk om ChatGPT duidelijke opdrachten te geven. Deze opdrachten 
noemen we met een Engels woord prompts.

Hier lees je vier tips voor het geven van goede prompts:
Goede prompts gebruiken
Wees precies
Leg precies uit wat je wil weten of doen. 
 • Slecht voorbeeld: Vertel iets over de Eerste Wereldoorlog.
 • Goed voorbeeld: Welke landen vochten mee in de Eerste Wereldoorlog?
1
Leg uit waarom je iets vraagt
Leg duidelijk uit waarom je ChatGPT nodig hebt. Is het gewoon voor informatie of bijvoorbeeld voor een boekverslag of betoog?
2
Vertel met wie ChatGPT praat
Leg uit hoe oud je bent en in welke klas je zit. Zo snapt ChatGPT beter welke woorden jij waarschijnlijk zelf gebruikt.
3
Vraag door
Krijg je de eerste keer niet het gewenste antwoord, vraag dan door. Je kunt met ChatGPT chatten.

Voorbeelden: Kun je het makkelijker maken of kun je het in drie zinnen uitleggen?
4

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je bekijkt straks twee voorbeelden van chatgesprekken in ChatGPT. Bespreek per voorbeeld hoe je de prompt zou kunnen verbeteren.

Denk aan de vier tips:
 1. Wees precies.
 2. Leg uit waarom je iets vraagt.
 3. Vertel met wie ChatGPT praat.
 4. Vraag door.
Wat zou beter kunnen?
1
2

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
ChatGPT of jij?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 1: een verslag maken
Maak een verslag van 200 woorden met behulp van ChatGPT. Het verslag moet gaan over een onderwerp dat je bij een van je schoolvakken behandelt. 

De uitdaging is dat je niet kan herkennen dat het door ChatGPT is geschreven. Gebruik de vier tips voor het schrijven van je prompts.

Je krijgt 5 minuten de tijd. Daarna maken jullie de opdracht op de volgende slide.

Wees precies
Leg precies uit wat je wil weten of doen. 
 • Slecht voorbeeld: Vertel iets over de Eerste Wereldoorlog.
 • Goed voorbeeld: Welke landen vochten mee in de Eerste Wereldoorlog?
1
Leg uit waarom je iets vraagt
Leg duidelijk uit waarom je ChatGPT nodig hebt. Is het gewoon voor informatie of bijvoorbeeld voor een boekverslag of betoog?
2
Vertel met wie ChatGPT praat
Leg uit hoe oud je bent en in welke klas je zit. Zo snapt ChatGPT beter welke woorden jij waarschijnlijk zelf gebruikt.
3
Vraag door
Krijg je de eerste keer niet precies het gewenste antwoord, vraag dan door. Je kunt met ChatGPT chatten.

Voorbeelden: Kun je het makkelijker maken of kun je het in 150 woorden uitleggen?
4
timer
5:00

Slide 13 - Tekstslide

Tips om als docent te herkennen wanneer ChatGPT gebruikt is:
 • Taalgebruik: vraag leerlingen naar wat een moeilijk woord betekent of bijvoorbeeld hoe je dat woord schrijft.
 • Vraag de leerling in twee zinnen uit te leggen waar het verslag over gaat.
Voor meer informatie over het herkennen van ChatGPT, gebruik deze website: https://voorlichtingopscholen.nl/chatgpt-herkennen/

Open dit werkblad en plak bij optie A of optie B de tekst van ChatGPT. Zoek daarna een verslag of huiswerkopdracht die je zelf voor school gemaakt hebt (zonder hulp van ChatGPT). Plak deze tekst bij de andere optie. Zorg dat deze tekst ook ongeveer 200 woorden is.

Stuur het werkblad naar een klasgenoot. Kan de klasgenoot raden welk verslag van jou is en welke van ChatGPT?
Opdracht 2: ChatGPT of jij?
Lees hier 10 tips over hoe je een tekst van ChatGPT kan herkennen.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreking
Gelukt?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

asdfasdfasdf
Kon jouw klasgenoot raden welke tekst van jou was en welke van ChatGPT? Bespreek met de klas wat er wel of niet goed ging.
Ja
Nee

Slide 16 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

 • Ik kan in eigen woorden uitleggen hoe ChatGPT werkt.

 • Ik kan ChatGPT goed gebruiken met behulp van vier tips.

 • Ik kan ChatGPT een geloofwaardig verslag laten schrijven.

Dit kan ik!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Deze les hebben we geleerd om ChatGPT goed te gebruiken. In de volgende les gaan we bespreken of het oké is om ChatGPT gebruiken om verslagen voor school te maken.
Wat vindt ChatGPT zelf?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

EINDE LES

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies