Schoolblocks
Schoolblocks maakt toekomstgericht lesmateriaal voor scholen

Les 2: Beeldvorming

Les 2: Beeldvorming
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Digitale GeletterdheidBasisschoolGroep 6

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Les 2: Beeldvorming

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen:

 • Je leert wat beeldvorming is
 • Je leert verschillende technieken van beeldvorming
 • Je leert hoe je een storyboard afmaakt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Start
 • Uitleg
 • Opdracht 
 • Quiz
 • Afsluiting
Inhoud
Klik op één van de iconen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Start
In deze les ga je leren wat beeldvorming is en welke technieken er zijn.

Bekijk eerst het filmpje hiernaast
voordat je verder aan de slag gaat!

Veel succes!

Slide 4 - Tekstslide

Regels = technieken. Maar in het filmpje worden het regels genoemd.
Hieronder zie je de technieken uit het filmpje. Sleep de juiste plaatjes naar de juiste regels.
Verbinden
Diepte
Grootte
Witruimte
Nadruk
Schaduw

Slide 5 - Sleepvraag

Regels = technieken. Maar in het filmpje worden het regels genoemd.
Uitleg
Diepte
Zorg dat de vorm die vooraan staat groter is dan de vorm die achteraan staat. 
Grootte
Hoe groter de vorm is, hoe meer aandacht het krijgt van de kijker
Witruimte
Als er veel vormen in je beeld staan, lijkt het heel druk. Let dus op hoeveel witruimte je gebruikt.

Nadruk
Nadruk toevoegen zorgt ervoor dat je vorm realistischer lijkt en meer aandacht trekt dan vormen zonder nadruk.
Schaduw
Schaduw is belangrijk, want er is bijna overal licht. Met een paar streepjes onder je vormen of mensen kun je een schaduw aanbrengen.
Wil je meer weten over de technieken? Klik dan op het '+' teken. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld
We gaan in de volgende slide naar een paar voorbeelden kijken waar de technieken gebruikt zijn. Herken jij ze allemaal?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hieronder zie je de techniek diepte toegepast in de serie 'Huize Herrie'.

Slide 8 - Tekstslide

De diepte is zichtbaar omdat Lincoln kleiner is getekend dan zijn zussen. Hierdoor nemen onze ogen 'diepte' waar. 
Hieronder zie je de techniek grootte toegepast in de serie 'Huize Herrie'.

Slide 9 - Tekstslide

Gaat je blik naar Lincoln? Of naar de vaas? De vaas is zichtbaar kleiner dan Lincoln. En daarom kijk je sneller naar de hoofdpersoon in plaats van objecten in de achtergrond. 
Hieronder zie je de techniek witruimte toegepast in de serie 'Huize Herrie'.

Slide 10 - Tekstslide

De witruimte is zichtbaar omdat er weinig tot geen andere vormen in het beeld zijn. De focus ligt nu op Lincoln zijn gezicht en emoties. Je ziet alleen een donkergroen vierkant op de achtergrond, maar deze leidt niet af.
Hieronder zie je de techniek nadruk toegepast in de serie 'Huize Herrie'.

Slide 11 - Tekstslide

Je ziet dat de muren een soort 'textuur' hebben. En de trap heeft bijvoorbeeld lijntjes, waardoor je weet dat het hout is. Ook de wolk bovenaan de trap heeft lijntjes, zodat het op een echte wolk lijkt. 
Hieronder zie je de techniek schaduw toegepast in de serie 'Huize Herrie'.

Slide 12 - Tekstslide

Weet je nog dat er gezegd werd dat er overal licht is? Hierdoor ontstaan schaduwen. In deze afbeelding zie je duidelijk dat het licht van beneden komt. Daarom is de rest donker en is er ook een schaduw te zien op Lincoln's gezicht.
Nu is het jullie beurt! Weet jij welk plaatje
welke techniek heeft gebruikt? 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Welke techniek is hier duidelijk gebruikt?
A
Witruimte
B
Nadruk
C
Diepte
D
Grootte

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welke techniek is hier duidelijk gebruikt?
A
Grootte
B
Diepte
C
Nadruk
D
Schaduw

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welke techniek is hier duidelijk gebruikt?
A
Schaduw
B
Diepte
C
Nadruk
D
Witruimte

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welke techniek is hier duidelijk gebruikt?
A
Grootte
B
Diepte
C
Witruimte
D
Nadruk

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welke techniek is hier duidelijk gebruikt?
A
Diepte
B
Schaduw
C
Witruimte
D
Grootte

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Eerst ga je...
meetekenen met de juf of meester, zodat je de regels van beeldvorming goed begrijpt
Daarna ga je …
de regels (schaduw, nadruk bijvoorbeeld) op je storyboard toepassen

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
STAP 1. Pak je werkblad waar jouw storyboard op staat er bij.

STAP 2. Voeg de technieken die je geleerd hebt toe aan jouw verhaal. Je kunt bijvoorbeeld schaduwen tekenen.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz
Je gaat nu aan de slag met de quiz waar je verschillende vragen over de les gaat beantwoorden. Klik door om te starten!

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klik op play om de podcast af te spelen.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt vijf verschillende technieken gezien van
beeldvorming. Welke techniek vind jij het beste werken?
Leg uit waarom.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het maken van animatiefilms kost natuurlijk veel tijd
en geld. Hoe duur is de duurste Disneyfilm die ooit is
gemaakt?
A
100 miljoen euro
B
175 miljoen euro
C
150 miljoen euro
D
260 miljoen euro

Slide 24 - Quizvraag

De duurste animatiefilm ooit was 'Tangled'
Misschien heb je deze film wel eens gezien.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke techniek van beeldvorming
vond je het moeilijkste?

Slide 26 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Zoek een plaatje op waar je één van de technieken in
terug ziet. Je kunt de afbeelding hieronder delen.

Slide 27 - Open vraag

Je kunt aan de leerlingen vragen welke techniek op hun afbeelding zichtbaar is en waarom zij dit vinden.
Afsluiting
Je weet nu:

 • Wat beeldvorming is
 • Welke technieken er zijn in beeldvorming
 • Hoe je deze technieken kunt toepassen in bijvoorbeeld een storyboard


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Deze les

=

Leren over beeldvorming

Volgende les

=

Emoties en lichaamstaal herkennen en begrijpen

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies