Schoolblocks
Schoolblocks maakt toekomstgericht lesmateriaal voor scholen

Les 3: Eindopdracht - ChatGPT op school

Opening / tussenslides / afsluiting
EINDOPDRACHT:
CHATGPT OP SCHOOL
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Digitale geletterdheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Opening / tussenslides / afsluiting
EINDOPDRACHT:
CHATGPT OP SCHOOL

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Start
Wat vind jij?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lessenreeks ChatGPT
In deze lessenreeks ga je aan de slag met het onderwerp ChatGPT. In deze les gaan jullie afspraken maken over hoe je ChatGPT voor schoolwerk mag gebruiken. De gemaakte afspraken komen op een poster te staan.
Les 1
ChatGPT goed gebruiken
Les 2
Ethische vragen over ChatGPT
Les 3
Eindopdracht: ChatGPT op school

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


In de vorige lessen hebben we het gehad over kunstmatige intelligentie en het gebruik van ChatGPT in de klas. Bekijk de onderstaande stellingen en klik aan waar jij het mee eens bent. Bespreek daarna in de klas waarom je deze stelling hebt gekozen.
ChatGPT mag altijd gebruikt worden voor schoolwerk, dus ook voor verslagen en toetsen.
ChatGPT zou verboden moeten worden om te gebruiken voor schoolwerk.
We zouden regels moeten maken over hoe we ChatGPT mogen gebruiken voor schoolwerk.

Slide 4 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Na deze les:
 • Kan ik samenvatten wat ik in dit hoofdstuk heb geleerd.

 • Kan ik een afspraak bedenken over het gebruik van ChatGPT voor schoolwerk.

 • Kan ik een poster maken met de klas waarop de afspraken over het gebruik van ChatGPT staan.

Leerdoelen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Start: Wat vind jij?

 • Uitleg: Voor- en nadelen ChatGPT

 • Aan de slag: Afspraken over ChatGPT

 • Nabespreking: Ben je het ermee eens?
Dit gaan 
we doen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
Voor- en nadelen ChatGPT

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les herhalen we de leerstof van dit hoofdstuk en zetten we de voor- en nadelen van het gebruik van ChatGPT op een rij.

Daarna gaan we aan de slag met de eindopdracht: een poster met de afspraken over hoe ChatGPT bij jullie in de klas gebruikt mag worden voor schoolwerk.

Wat gaan we 
deze les doen?
De poster
Zorg dat de poster is uitgeprint voor de eindopdracht.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ChatGPT goed gebruiken
In deze les heb je geleerd hoe je goede prompts kan schrijven in ChatGPT om bijvoorbeeld een verslag te maken. De vier tips:
 1. Wees precies
 2. Leg uit waarom je iets vraagt
 3. Vertel met wie ChatGPT praat
 4. Vraag door
Ethische vragen
In deze les heb je geleerd dat ethische vragen geen duidelijk goed of fout antwoord hebben en dat meningen kunnen verschillen over wat juist is om te doen. Rondom ChatGPT zijn er drie bekende ethische onderwerpen:
 • Omgaan met stereotypen
 • Solliciteren
 • ChatGPT voor schoolwerk
In de vorige lessen heb je geleerd wat ChatGPT is, hoe je het goed kan gebruiken en welke ethische vragen erover zijn.
Herhaling lessen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In de vorige les heb je een betoog geschreven over waarom jij vindt dat ChatGPT wel of niet gebruikt mag worden voor schoolwerk. We zetten de voor- en nadelen van ChatGPT gebruiken voor schoolwerk nog even op een rij. 

Lees het goed door en bespreek met de klas: welke voor- en nadelen vinden jullie belangrijk?
Voor- en nadelen
Voordelen
Nadelen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Afspraken over ChatGPT

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jullie gaan met de klas een poster maken over hoe jullie ChatGPT willen gebruiken op school. Zorg voor een uitgeprinte poster.

Stap 1: Denk na over een afspraak over hoe je ChatGPT... 
 • wel mag gebruiken voor schoolwerk
 • niet mag gebruiken voor schoolwerk.

Stap 2: Verzamel deze afspraken op de volgende twee slides of schrijf ze op het bord. 

Stap 3: Welke afspraken willen jullie met de klas maken? Vul de afspraken in op de poster.
Afspraken over ChatGPT
Belangrijk!
De docent moet het ook zijn met de afspraken. Zo niet, komt de afspraak ook niet op de poster.

Slide 12 - Tekstslide

Je kan de poster terugvinden in de bijlagen van deze les of in de docentenhandleiding. Als je geen poster hebt kan je ook de afspraken op het bord schrijven. Schrijf ze dan in de volgende les op de poster.
Welke afspraak wil jij maken over hoe ChatGPT wel gebruikt mag worden voor schoolwerk?

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Welke afspraak wil jij maken over hoe ChatGPT niet gebruikt mag worden voor schoolwerk?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreking
Ben je het ermee eens?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk de poster. Als je het ergens niet mee eens bent, steek je vinger op en leg uit waarom.

Is iedereen het met de afspraken eens? 
Klik op het oogje.Ben je het eens met de afspraken?
Onderteken de poster om met elkaar de afspraken over ChatGPT officieel te maken.

Slide 16 - Tekstslide

Als de poster nog niet geprint is, kan je een A4 of A5 gebruiken om de handtekeningen op te verzamelen, of de handtekeningen de volgende les zetten.
 • Ik kan samenvatten wat ik in dit hoofdstuk heb geleerd.

 • Ik kan een afspraak bedenken over het gebruik van ChatGPT voor schoolwerk.

 • Ik kan een poster maken met de klas waarop de afspraken over het gebruik van ChatGPT staan.

Dit kan ik!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Dit hoofdstuk hebben jullie afspraken gemaakt over hoe je ChatGPT mag gebruiken voor schoolwerk. Dit was de laatste les van het hoofdstuk.
Docenten kunnen ook ChatGPT gebruiken in hun werk. Welke tips kan jij voor je docent verzinnen? 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

EINDE LES

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies