Schoolblocks
Schoolblocks maakt toekomstgericht lesmateriaal voor scholen

Les 2: Ethische vragen over ChatGPT

Opening / tussenslides / afsluiting
LES 2:
ETHISCHE VRAGEN OVER CHATGPT
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Digitale geletterdheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Opening / tussenslides / afsluiting
LES 2:
ETHISCHE VRAGEN OVER CHATGPT

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Start
Positief en negatief

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lessenreeks ChatGPT
In deze lessenreeks ga je aan de slag met het onderwerp ChatGPT. In deze les leer je wat ethische vragen zijn en welke ethische vragen er spelen rondom ChatGPT.
Les 1
ChatGPT goed gebruiken
Les 2
Ethische vragen over ChatGPT
Les 3
Eindopdracht: ChatGPT op school

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak tweetallen en bedenk samen een positief punt van ChatGPT en een negatief punt van ChatGPT.

Schrijf jullie antwoord op de volgende slide op.
Positief en negatief

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Schrijf een positief en een negatief punt 
op van het gebruik van ChatGPT

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Na deze les:
 • Kan ik in eigen woorden uitleggen wat ethische vragen zijn.

 • Kan ik een voorbeeld geven van een ethische vraag over het gebruik van ChatGPT.

 • Kan ik betogen wat ik vind van ChatGPT gebruiken voor schoolwerk.
Leerdoelen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Start: Positief en negatief

 • Uitleg: Ethische vragen over ChatGPT

 • Aan de slag: Een betoog schrijven

 • Nabespreking: Sterkste argument
Dit gaan 
we doen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
Ethische vragen over ChatGPT

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soms heeft een vraag één duidelijk goed of fout antwoord, bijvoorbeeld 'Hoeveel is 2+2?'. Er zijn ook vragen waarbij het antwoord al wat minder duidelijk is: 'Mag je kauwgom kauwen tijdens de les?' 

Ethische vragen
Bij ethische vragen gaat het om wat het juiste is om te doen in een lastige situatie. Meningen kunnen hierover verschillen en er is niet één goed of fout antwoord. 

Ethische vragen
Voorbeeld
Stel je voor: je ziet iemand die een appel steelt bij de groenteboer. Je kan aan deze persoon zien dat hij weinig geld heeft. Ga je tegen de groenteboer zeggen wat je hebt gezien of niet?

Slide 9 - Tekstslide

Bron: Foto van 'Royal Society', via de link: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Elon_Musk_Royal_Society.jpg
Stereotypen blijven bestaan
ChatGPT formuleert nieuwe antwoorden op basis van bestaande informatie. Bestaande vooroordelen of stereotypen worden overgenomen en blijven zo bestaan.
Solliciteren
ChatGPT wordt steeds vaker gebruikt om een sollicitatiebrief te schrijven. Maar is het wel eerlijk als je jouw sollicitatiebrief niet zelf hebt geschreven?
ChatGPT op school
Steeds meer leerlingen laten hun huiswerk maken door ChatGPT. Zo leer je natuurlijk zelf niks maar het is wel lekker makkelijk. Een risico is dat leerlingen zo minder leren en later moeite hebben met hun studie of werk. 
Sinds de komst van ChatGPT in 2023 zijn er ook een aantal ethische vragen waar mensen met elkaar over discussiëren.
Bij deze ethische vragen staat steeds centraal: hoe kunnen we binnen de maatschappij goed omgaan met ChatGPT?
Ethische vragen over ChatGPT

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag aan ChatGPT wat drie tips zijn voor een vrouw om te doen op haar vrije dag. Vraag daarna hetzelfde voor een man. Wat valt jullie op? Bespreek het in de klas.
Experiment
Tip
Mocht je het belangrijk vinden dat ChatGPT leert over stereotypen kan je ChatGPT ook terechtwijzen: het is een zelflerend systeem!

Slide 11 - Tekstslide

Bron: Foto van 'Royal Society', via de link: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Elon_Musk_Royal_Society.jpg
Je bekijkt zo een video over hoe scholen omgaan met ChatGPT.

Pak pen en papier. Tijdens het kijken schrijf je op:
 • Een argument waarom je ChatGPT wel voor schoolwerk mag gebruiken.
 • Een argument waarom je ChatGPT niet voor schoolwerk mag gebruiken.
ChatGPT op school
Een argument is een reden gebaseerd op feiten over waarom je ergens wel of niet mee eens bent.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Een betoog schrijven

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: Een betoog schrijven
Onder-zoeken
Titel
Introductie
Kern
Afsluiting
1
2
3
4
5
Nalezen
6
Let op: 
 • Je hebt de informatie uit je betoog ook nodig voor de eindopdracht die je in de volgende les gaat maken.
 • Je mag ChatGPT gebruiken voor hulp, maar schrijf je betoog zelf. 
Je gaat een betoog schrijven van 250 woorden over de (ethische) vraag: "Mag je ChatGPT gebruiken bij het maken van schoolwerk?" In een betoog probeer je anderen te overtuigen van jouw mening. 
Open een nieuw document en volg de zes stappen.  

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreking
Sterkste argument

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het sterkste argument uit jouw betoog? 
Draai aan de spinner om iemand in de klas een beurt te geven.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Ik kan in eigen woorden uitleggen wat ethische vragen zijn.

 • Ik kan een voorbeeld geven van een ethische vraag over het gebruik van ChatGPT.

 • Ik kan betogen wat ik vind van ChatGPT gebruiken voor schoolwerk.
Dit kan ik!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Deze les heb je geleerd wat ethische vragen zijn en heb je een betoog geschreven over de vraag: Mag je ChatGPT gebruiken voor schoolwerk?
In deze video wordt onderzocht of ChatGPT ook kan slagen voor een examen. Welke examens zou ChatGPT goed of niet goed kunnen maken, denk jij?
Voor de docent: voor de volgende les heb je een uitgeprinte poster nodig (zie docentenhandleiding).

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

EINDE LES

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies