Schoolblocks
Schoolblocks maakt toekomstgericht lesmateriaal voor scholen

Lesmodule

2 lessen

Open les

2 lessen

1 lesplan

Algemene docentenhandleiding

3 lessen

Hoofdstuk: Hersenen

3 lessen

Hoofdstuk: In de klas

3 lessen

Hoofdstuk: Concentreren

1 les

Hoofdstuk: Begrijpend lezen

3 lessen

Hoofdstuk: Plannen

3 lessen

Hoofdstuk: Samenwerken

4 lessen

Hoofdstuk: Leren Leren

3 lessen

Hoofdstuk: Informatie opzoeken

1 les

Hoofdstuk: Presenteren

3 lessen

Hoofdstuk: Organiseer je Drive

8 lessen

Lessen oude huisstijl