Schoolblocks
Schoolblocks maakt toekomstgericht lesmateriaal voor scholen

Lesmodule

2 lessen

Open lessen

1 lesplan

Algemene docentenhandleiding

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Emoties

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Ken jezelf

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Ken je klasgenoten

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Zelfvertrouwen

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Communiceren

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Samenwerken

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: (Online) pesten

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Vrienden

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Conflicten oplossen

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Jongens en meisjes

3 lessen

1 lesplan

Hoofdstuk: Risico's nemen

11 lessen

Lessen oude huisstijl