welkom bij ugo!

UGO biedt een uitdagend online programma om te werken aan begrijpend lezen, kennis van de wereld, woordenschat, leesplezier en studievaardigheden.

Op dit kanaal vind je gratis thematisch lesmateriaal voor het basisonderwijs (groep 6 t/m 8) en voor de brugklas.