welkom bij ugo!

UGO biedt een uitdagend online lesprogramma om te werken aan begrijpend lezen, kennisopbouw, woordenschat, leesplezier en studievaardigheden.

Op dit kanaal vind je gratis thematisch lesmateriaal voor het basisonderwijs (groep 6 t/m 8) en voor de brugklas.