NaSk jaar 2 - Les 21

Welkom bij NaSk
Pak voor je:
- Boek A
- Geodriehoek
- Rekenmachine
- Pen en potlood

Learnbeat klassencode:
46KYEY
 
Startopdracht: 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij NaSk
Pak voor je:
- Boek A
- Geodriehoek
- Rekenmachine
- Pen en potlood

Learnbeat klassencode:
46KYEY
 
Startopdracht: 

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij NaSk
Pak voor je:
- Boek B
- Geodriehoek
- Pen en potlood
- Laptop

Startopdracht:

Lees het nieuwsartikel over de vuurtornado van NationalGeographic

 

Slide 2 - Tekstslide

Planning
 • Lesdoelen
 • dichtheid berekenen
 • praktische opdracht dichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Huiswerk


Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het eind van deze les kan ik:
 • benoemen wat massa is en in welke eenheid je het uitdrukt;
 • uitleggen wat dichtheid is en in welke eenheid je het uitdrukt;
 • uitleggen hoe verschillen in dichtheid bepalen of een voorwerp drijft, zweeft of zinkt;
 • rekenen met massa, volume en dichtheid.Slide 4 - Tekstslide

Tijdens de les wil ik dat:
1. Je luistert als ik praat en is het stil
2. Je naar elkaar luistert
3. Je de juiste spullen voor je hebt
4. Je je zo gedraagt dat je de lesstof meekrijgt
5. Je respectvol bent naar je klasgenoten en mij

Slide 5 - Tekstslide

Pak voor je je huiswerk
Open Learnbeat op
1.3B: Begrijpen

Kijk na in de nakijkcarousel
Slide 6 - Tekstslide

7.4 Zwaar en licht

Slide 7 - Tekstslide

Dichtheid is massa in gram van 1 cm3
Grootheid is dichtheid
Eenheid is g/cm3

Slide 8 - Tekstslide

Kurk:
0,25
cm3g
Hout:
0,58 
cm3g
IJzer:
7,80 
cm3g
De dichteid van water is 1,0  
Wanneer zinkt/zeeft/drijft een stof?
cm3g
Kurk drijft. De dichtheid is kleiner dan die van water.
Hout drijft. De dichtheid is kleiner dan die van water.
IJzer zinkt. De dichtheid is groter dan die van water.

Slide 9 - Tekstslide

Massa

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Volume

Slide 12 - Tekstslide

Volume van dagelijkse voorwerpen
Voor kubus: l x b x h


Volume = 50 x 50 x 100 = 250.000 mm3

Slide 13 - Tekstslide

Maar wat als we de dichtheid willen berekenen als we niet een mooi blokje hebben?

Slide 14 - Tekstslide

onderdompelmethode
Veind = 24 mL

Vbegin = 15 ml

Vsteen = 24 - 15 = 9 mL = 9 cm3

Slide 15 - Tekstslide

Rekenen met dichtheid

Slide 16 - Tekstslide

Bereken de massa van in cm3 van het blokje. Gebruik een verhoudingstabel!
Je hebt de dichtheid berekend!
    dichtheid = 
 massa/ volume

Slide 17 - Open vraag

Opdracht
- Werk in tweetallen
- Pak een weegschaal per tweetal
- Pak een maatcilinder
- Bepaal met behulp van de tabel de dichtheid

Slide 18 - Tekstslide

Zelfstandig werken ZS
Maak op Learnbeat:
7.4D: Beheersen

- 10 minuten in ZS
- Niet klaar? Huiswerk


timer
10:00

Slide 19 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het eind van deze les kan ik:
 • de stof bepalen aan de hand van de dichtheid
 • beschrijven wat de veiligheidsregels zijn voor het doen van proeven;
 •  vertellen welke veiligheidsvoorzieningen er in het NaSk-lokaal zijn;
 • een brander gebruiken.

Slide 20 - Tekstslide