Close Reading 'Oorlog zonder vrienden'

Close Reading
'Oorlog zonder vrienden'
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Close Reading
'Oorlog zonder vrienden'

Slide 1 - Tekstslide

Doel sessie 1
Aan het eind van de les weten wij wie er in het verhaal voorkomen, wat er in het verhaal gebeurt en waar en wanneer het verhaal zich afspeelt. 

Slide 2 - Tekstslide

De tekst is al genummerd. 
We lezen de tekst. Tijdens het lezen zet je een rondje om woorden die je niet goed begrijpt. 

Slide 3 - Tekstslide

Waar gaat de tekst over? 
Bespreek dit kort met je oogmaatje. 

Slide 4 - Tekstslide

Wie komen er allemaal in het verhaal voor? Kleur dit geel in de tekst. 

Slide 5 - Tekstslide

Wie is de hoofdpersoon denk je? Waarom? Bespreek het eerst met je schoudermaatje.

Slide 6 - Open vraag

Waar en wanneer speelt het verhaal zich af? Kleur dit groen. 

Slide 7 - Tekstslide

Wat gebeurt er in het verhaal? Kleur dit blauw. 

Slide 8 - Tekstslide

Terugblik op het leesdoel. 

Slide 9 - Tekstslide

Doel sessie 2:
Aan het eind van de les weten wij welke twee kanten er gekozen konden worden in de oorlog, weten wij wie in het verhaal aan welke kant staat en weten wij hoe er vanuit verschillende kanten naar de oorlog gekeken werd. 

Slide 10 - Tekstslide

Welke woorden heb je omcirkeld die nodig zijn om de tekst goed te begrijpen? 

Slide 11 - Tekstslide

Voor welke twee kanten konden mensen in de oorlog kiezen
(pagina 167 - 169)? Bespreek het in je team en beargumenteer het met bewijs uit de tekst. 

Slide 12 - Tekstslide

Wat zijn de kernwoorden die antwoord geven op de vraag: 'Welke twee kanten konden mensen kiezen?'

Slide 13 - Open vraag

Welke kenmerken van de verschillende kanten (Vrij Nederland en NSB) uit de oorlog kun je uit de tekst halen?
Vul het schema in. 

Slide 14 - Tekstslide

Wat vindt de vader van Arnold van de krant (pagina 168)? En aan welke kant zou hij dan staan? Bespreek dit in je team en vul daarna een antwoord in.

Slide 15 - Open vraag

Aan welke kant bevinden de personen zich in het verhaal? Hoe weet je dat? Bespreek het met je oogmaatje en vul het schema verder in.   

Slide 16 - Tekstslide

Terugblik op het leesdoel
- Wat heb je deze les geleerd?
- Wat wil je nog meer te weten komen?

Slide 17 - Tekstslide

Doel sessie 3
Aan het eind van de les kunnen wij ons verplaatsen in de hoofdpersoon en beschrijven in welke positie hij zit. Ook begrijpen wij wat de schrijver wil vertellen met dit verhaal. 

Slide 18 - Tekstslide

Waarom is de vader van Arnold, meneer Westervoort, zo boos over het feit dat Arnold de krant van Vrij Nederland heeft? 
Zoek het bewijs en bespreek het in je team. 

Slide 19 - Tekstslide

Waarom zegt Arnold dat hij de krant van Johan Laning heeft en niet van Marloes ter Winkel? Vul het antwoord in en bespreek daarna jouw antwoord met je schoudermaatje.

Slide 20 - Open vraag

Welke informatie zou juist zijn: de informatie die Arnold leest in de krant Nederland-Oranje of de informatie die de vader van Arnold vertelt? Denk eerst zelf na, bespreek het daarna in je team. 

Slide 21 - Tekstslide

In welke positie zit Arnold en hoe voelt hij zich daarbij?

Wat zou jij doen als jij Arnold was? Vul het schema in en zoek bewijs in de tekst. 

Slide 22 - Tekstslide

Waarom zou de titel van het boek 'Oorlog zonder vrienden zijn?'

Slide 23 - Open vraag

Wat wil de schrijver met dit verhaal vertellen over de Tweede Wereldoorlog?

Slide 24 - Open vraag

Terugblik op het leesdoel

Slide 25 - Tekstslide