WEBB - Jong en Oud 6.7 t/m 6.12

Welkom
4 Havo ||  2022-2023


Jong en Oud hoofdstuk 6


1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom
4 Havo ||  2022-2023


Jong en Oud hoofdstuk 6


Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Terugblik
 • Theorie
 • Lesdoelen
 • Aan de slag
 • Terugblik

Slide 2 - Tekstslide

Noem een verzekering die bij jou thuis is afgesloten.

Slide 3 - Open vraag

Verzekeren
Mensen houden niet van risico’s/onverwachte gebeurtenissen: risico-aversie. 
Oplossing verzekeren: je betaalt premie en krijgt de garantie dat bij bepaalde schade(diefstal/brand/ziekte) je een vergoeding krijgt van de verzekeraar.
Slide 4 - Tekstslide

Wat betekent het woord aversie?

Slide 5 - Woordweb

Risico aversie
Mensen zijn afkerig (houden niet van) risico’s en wapenen (beschermen) zich hiertegen door een verzekering af te sluiten.

Slide 6 - Tekstslide

Noem een voorbeeld van een risico waar je je tegen kan verzekeren

Slide 7 - Open vraag

Premieberekening
Premie = kans op schade x de gemiddelde hoogte van de verwachte schade

Reken uit: gemiddelde kans op schade is 5% en de gemiddelde autoschade bedraagt €4000,- wat is dan de premie?

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld fietsverzekering
De hoogte van de premie is afhankelijk van de kans dat de fiets
gestolen wordt en de prijs van de fiets. 

Als er een kans is van 1 op 20 in één jaar dat je fiets gestolen wordt en de gemiddelde dagwaarde van een fiets is € 600 dan bedraagt de premie 5%(=1/20)× € 600 = € 30.
Premie(€) = kans op schade (%) x hoogte van verwachte schade(€) 

Dit los van de andere kosten van de verzekeringsmaatschappij bv:
administratiekosten en overheadkosten en afgezien van de winstopslag voor
de verzekeringsmaatschappij

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Wat betekent het woord asymmetrisch?

Slide 11 - Woordweb

Asymmetrisch = scheef
Aan de ene kant van het blad zit meer dan aan de andere kant van het blad. 

Slide 12 - Tekstslide

Asymmetrische informatie
Soms zijn er risico's verbonden aan een transactie:
tweedehandsauto’s met mankementen die jij niet kan beoordelen
taxichauffeurs die een omweg nemen in een voor jou onbekende stad

Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij.

Een markt waar dit een hele grote rol in speelt is de verzekeringsmarkt. 

Slide 13 - Tekstslide

Welke bewering over transactiekosten is onjuist?
A
Een ruilmiddel verlaagt de transactiekosten
B
Transactiekosten kunnen uitgedrukt worden in geld, tijd en inspanning.
C
Transactiekosten zijn de kosten die betaald moeten worden als je iets koopt.
D
Transactiekosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om een ruil tot stand te brengen.

Slide 14 - Quizvraag

Wat betekent risicoaversie?
A
Angst voor risico's uit het verleden
B
Informatie zoeken over risico's
C
Roekeloos gedrag vertonen
D
De mate waarin mensen afkerig zijn van risico's

Slide 15 - Quizvraag

Bij asymmetrische informatie
A
..kunnen mensen niet tegelijkertijd communiceren
B
..gaat het om informatie die niet meetbaar is
C
...heeft de ene partij meer informatie dan de andere partij
D
...hebben kopers een hogere betalingsbereidheid

Slide 16 - Quizvraag

Averechtse selectie
 • Goede vs slechte risico's
 • Goede risico's: mensen die weinig schade claimen
 • Slechte risico's: mensen die veel schade claimen
 • Slechte risico's verhogen de premie, goede risico's verlagen de premie. 

Slide 17 - Tekstslide

Averechste selectie
 • De goede risico's vinden de premie te hoog worden en stoppen met de verzekering.
 • Wat is het gevolg voor de premie?
 • De premie gaat nog verder omhoog, want minder mensen die alleen premie betalen en geen schade claimen. 
 • Wat is het gevolg?
 • Steeds meer mensen vinden de premie niet meer opwegen te het risico en gaan ook weg. 

Slide 18 - Tekstslide

Hoe zou je averechtse selectie tegen kunnen gaan?

Slide 19 - Open vraag

Averechtse selectie bestrijden
Optie 1: 
 • Premiedifferentiatie toepassen. 
 • Verschillende groepen krijgen verschillende premies. 
 • Bepalen door bijvoorbeeld: vragenlijsten, woonplaats, leeftijd, aantal schades in het verleden. 
 • Doel: slechte risico's betalen een hogere premie en goede risico's betalen een lagere premie. 

Slide 20 - Tekstslide

Bonus malus regeling
Is een vorm van premiedifferentiatie. 
Voorkomt dus ook averechtse selectie

Slide 21 - Tekstslide

Averechtse selectie bestrijden
Optie 2: 
 • Vrijwillig eigen risico toepassen
 • Eigen risico: Dan moet je het eerste deel van een schade zelf betalen
 • Goede risico's zullen een hoog eigen risico instellen in ruil voor lagere premie. 

Slide 22 - Tekstslide

Averechtse selectie bestrijden
Optie 3: 
 • De overheid stelt de verzekering verplicht.
 • Welke 2 particuliere verzekeringen zijn verplicht?
 1. Zorgverzekering
 2. WA verzekering motorvoertuigen

Slide 23 - Tekstslide

Moral hazard
In het Nederlands: moreel wangedrag

Wanneer mensen zich roekelozer gaan gedragen omdat ze toch wel verzekerd zijn en niet zelf hoeven op te draaien voor de schade. 

Slide 24 - Tekstslide

Op welke manier zou je moreel wangedrag tegen kunnen gaan?

Slide 25 - Open vraag

Moreel wangedrag bestrijden
 • Een verplicht eigen risico instellen
 • Bonus malus regeling
 • Maximumvergoeding invoeren

Slide 26 - Tekstslide

Wat betekent averechtse selectie?
A
Een verzekeraar selecteert de verzekerden niet eerlijk
B
Verzekerden hebben een kleine kans op schade
C
Een hogere premie voor risicozoekers
D
Goede risico's verzekeren zich niet, slechte risico's wel

Slide 27 - Quizvraag

Een verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid van automobilisten heeft te maken met een gemiddelde schade van € 3.000 per gebeurtenis. De verzekeringsmaatschappij heeft 40.000 verzekerden. Per jaar claimt slechts 1 op de 20 verzekerden een schade. Ga er bij de berekeningen van uit dat de maatschappij zelf niets verdient.
Hoe hoog moet de premie per jaar zijn om deze kosten te dekken?
A
€ 3.000
B
€ 150
C
€ 300
D
€ 1.500

Slide 28 - Quizvraag

Bestrijden van averechtse selectie is niet:
A
Collectieve dwang
B
Premiedifferentiatie
C
Bonus-malusregeling
D
Consumenten gedrag

Slide 29 - Quizvraag

Wat is asymmetrische informatie bij verzekeringen?
A
verzekeraar weet meer dan de verzekerde
B
verzekerde weet meer dan de verzekeraar
C
er is geen informatie
D
verzekerde weet evenveel als de verzekeraar

Slide 30 - Quizvraag

De verzekeraar weet niet of de verzekerde het vragenformulier juist heeft ingevuld. Dit is een vorm van:
A
Asymmetrische informatie
B
risico-aversie
C
Averechtse selectie
D
Averechtse informatie

Slide 31 - Quizvraag

Wat is het resultaat van averechtse selectie als gevolg van asymmetrische informatie?
A
alleen de slechte risico's blijven over
B
alleen de goede risico's blijven over
C
niemand wordt meer verzekerd
D
verzekeraar kiest de verzekerde

Slide 32 - Quizvraag

Eigen risico zorgt voor:
A
Meer moreel wangedrag
B
Meer averechtse selectie
C
Minder moreel wangedrag
D
Minder averechtse selectie

Slide 33 - Quizvraag

Wat is Moral Hazard?
A
een rare gewoonte
B
Een moreel dilemma
C
Je pleegt verzekeringsfraude
D
verzekerde wordt minder voorzichtig

Slide 34 - Quizvraag

Wat is de invloed van een eigen risico op de risico's en premie?
A
risico verzekerde hoger, premie lager
B
risico verzekeraar hoger, premie hoger
C
risico verzekerde hoger, premie hoger
D
risico verzekeraar lager, premie lager

Slide 35 - Quizvraag

Ik begrijp asymmetrische informatie
0100

Slide 36 - Poll

Ik begrijp averechtse selectie
0100

Slide 37 - Poll

Ik begrijp moral hazard
0100

Slide 38 - Poll

Aan de slag
Maken 6.7 t/m 6.12
Zachtjes overleggen! / Aan docent vragen
Klaar? Nakijken
Niet af? Huiswerk!


Slide 39 - Tekstslide